Progress in Plant Protection

Progress in Plant Protection

Progress in Plant Protection jest czasopismem naukowym wydawanym jako kwartalnik, publikującym recenzowane artykuły naukowe obejmujące obszary nowoczesnej ochrony roślin. Tematyka publikowanych prac obejmuje: mykologię, wirusologię, bakteriologię, entomologię, nematologię, biologię molekularną, biotechnologię, metody biologiczne, herbologię, technikę ochrony roślin oraz rolnictwo precyzyjne i ekologiczne
(dyscypliny: rolnictwo i ogrodnictwo, chemia).
 
Czasopismo publikuje oryginalne prace naukowe, przeglądowe, krótkie komunikaty, recenzje książek, głównie w języku polskim, ze streszczeniami w języku angielskim, jest otwarte również na prace w języku angielskim, z polskich i światowych ośrodków naukowych.
 
Progress in Plant Protection jest kontynuacją Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin, który ukazywał się nieprzerwanie w latach 1996–2013.
 
Punktacja czasopisma Progress in Plant Protection zgodnie z komunikatem Ministra Nauki z dnia 05.01.2024 r. wynosi 40 pkt.
 
Redakcja przyjmuje prace oparte na badaniach co najmniej dwuletnich
(dotyczy doświadczeń polowych).
 
(obowiązujący skrót: Prog. Plant Prot.)

Wersją główną (pierwotną) czasopisma jest wersja on-line.
 
ISSN 2084-4883 – ISSN dla wersji on-line
 
ISSN 1427-4337 – ISSN dla wersji drukowanej [obowiązujący do numeru 60 (4) 2020]
 
Czasopismo posiada identyfikator dokumentu elektronicznego – DOI: 10.14199
 
Czasopismo indeksowane jest w bazach: AGRIS, AGRO, Bibliographie der Pflanzenschutzliteratur,
CAB ABSTRACTS, EBSCO, Google Scholar, Index Copernicus, POL-index, SCOPUS, SIGŻ, Web of Science – Zoological Record
 
Czasopismo korzysta z programu antyplagiatowego
open access