Progress in Plant Protection

Lista recenzentów 2020

Anna Baturo-Cieśniewska, Polska

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

 

Paweł K. Bereś, Polska

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy

Terenowa Stacja Doświadczalna w Rzeszowie

 

Marta Damszel, Polska

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie       

 

Zbigniew T. Dąbrowski, Polska

Emerytowany Profesor

Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

Katarzyna Golan, Polska

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 

Iwona Gruss, Polska

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 

Małgorzata Haliniarz, Polska

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 

Joanna Horoszkiewicz-Janka, Polska

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań

 

Robert Idziak, Polska

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

Stanisław Ignatowicz, Polska

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

Lidia Irzykowska, Polska

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

Magdalena Jakubowska, Polska

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań

 

Izabela Jasicka-Misiak, Polska

Uniwersytet Opolski, Opole

 

Dariusz Jaskulski, Polska

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

 

Małgorzata Jeske, Polska

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

 

Sylwia Kaczmarek, Polska

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań

 

Zbigniew Karolewski, Polska

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

       

Renata Kieloch, Polska

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa

Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli, Wrocław

 

Tomasz Klejdysz, Polska

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań

 

Bożena Kordan, Polska

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie       

 

Tomasz Kosiada, Polska

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

Jolanta Kowalska, Polska

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań

 

Roman Krawczyk, Polska

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań

 

Wojciech Kubasik, Polska

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań

 

Mariusz Kucharski, Polska

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa

Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli, Wrocław

     

Tomasz P. Kurowski, Polska              

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie       

 

Cezary Kwiatkowski, Polska

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 

Grzegorz Lemańczyk, Polska

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy   

 

Leszek Lenc, Polska

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

 

Danuta Leszczyńska, Polska

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa

Państwowy Instytut Badawczy, Puławy

 

Aleksander Łukanowski, Polska

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy   

 

Włodzimierz Majtkowski, Polska

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
Państwowy Instytut Badawczy

Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych

Ogród Botaniczny, Bydgoszcz

         

Katarzyna Marcinkowska, Polska

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań       

 

Katarzyna Marczewska-Kolasa, Polska

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa

Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli, Wrocław

 

Miłosz Mazur, Polska

Uniwersytet Opolski, Opole

 

Wojciech Miziniak, Polska

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy

Terenowa Stacja Doświadczalna w Toruniu

 

Ewa Moliszewska, Polska

Uniwersytet Opolski, Opole

 

Mariusz Nietupski, Polska

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

       

Katarzyna Panasiewicz, Polska

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

Tomasz Piechota, Polska

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

Henryk Ratajkiewicz, Polska

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

Dariusz Ropek, Polska

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie       

 

Tomasz R. Sekutowski, Polska

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa  

Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli, Wrocław 

 

Przemysław Strażyński, Polska

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań   

 

Agnieszka Synowiec, Polska

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 

Katarzyna Szajko, Polska

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
Państwowy Instytut Badawczy

Oddział w Młochowie

 

Ewa Szpyrka, Polska     

Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów    

 

Anna Tratwal, Polska

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań

 

Krzysztof Treder, Polska

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin

Państwowy Instytut Badawczy

Oddział w Boninie

 

Dorota Tumialis, Polska

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

Jacek Twardowski, Polska

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 

Małgorzata Włodarczyk, Polska

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

Zenon Woźnica, Polska

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

Joanna Zamojska, Polska

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań