Progress in Plant Protection

Wydawca

INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

 
ul. Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań
tel. 61 864 90 26
 

POLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY ROŚLIN
 
ul. Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań
tel. 61 864 91 01, 61 864 91 25
ptor@iorpib.poznan.pl