Progress in Plant Protection

Alternative host plants for Ostrinia nubilalis Hbn. and Diabrotica v. virgifera LeConte beetles in southern Poland
Alternatywne rośliny żywicielskie dla Ostrinia nubilalis Hbn. oraz chrząszczy Diabrotica v. virgifera LeConte w południowej Polsce

Paweł K. Bereś, e-mail: p.beres@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Terenowa Stacja Doświadczalna w Rzeszowie, Langiewicza 28, 35-101 Rzeszów, Polska

Sławomir Drzewiecki, e-mail: s.drzewiecki@ior.gliwice.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział Sośnicowice, Gliwicka 29, 44-153 Sośnicowice, Polska

Łukasz Siekaniec, e-mail: l.siekaniec@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Terenowa Stacja Doświadczalna w Rzeszowie, Langiewicza 28, 35-101 Rzeszów, Polska

Łukasz Kontowski, e-mail: lukaszkont@wp.pl

PROCAM Sp. z o.o., Nowy Świat 42/44, 80-299 Gdańsk, Polska
Streszczenie

The aim of the research was to study the host plants for the Ostrinia nubilalis larvae and Diabrotica v. virgifera beetles in southern Poland. The feeding of O. nubilalis larvae was confirmed on the following cultivated plants: Humulus lupulus, Malus domestica, Rubus idaeus, Panicum miliaceum, Capsicum annuum, Rheum rhabarbarum, Sorghum vulgare and Vitis vinifera. Larvae damaged the most plants of the H. lupulus. In addition, the larvae also feed on the following weeds: Artemisia vulgaris, Echinochloa crus-galli, Chenopodium album, Chenopodium polyspermum, Hyoscyamus niger, Atriplex patula, Arctium tomentosum, Solanum nigrum, Polygonum persicaria, Polygonum lapathifolium, Amaranthus retroflexus and Rumex crispus. The most individuals were found in stems of A. vulgaris. Diabrotica virgifera beetles mainly sought for pollen on the following cultivated plants: Citrullus lanatus, Cucurbita pepo convar. giromontiina, Cucurbita pepo, Phaseolus vulgaris, Calendula officinalis, Cucumis melo, Cucumis sativus, Helianthus annuus and Helianthus tuberosus. The most individuals were found on cucurbits. In addition, adults occurred on the following weeds: E. crus-galli, C. album, C. polyspermum, Sonchus arvensis, Taraxacum officinale, Solidago virgaurea, Cirsium arvense, Amaranthus retroflexus, Setaria glauca, Setaria viridis and Galinsoga parviflora.

 

Celem badań było poznanie alternatywnych w stosunku do kukurydzy roślin żywicielskich dla gąsienic Ostrinia nubilalis oraz chrząszczy Diabrotica v. virgifera w południowej Polsce. Stwierdzono żerowanie gąsienic O. nubilalis na następujących roślinach uprawnych: Humulus lupulus, Malus domestica, Rubus idaeus, Panicum miliaceum, Capsicum annuum, Rheum rhabarbarum, Sorghum vulgare oraz Vitis vinifera. Gąsienice uszkadzały najbardziej H. lupulus. Ponadto gąsienice żerowały także na następujących chwastach: Artemisia vulgaris, Echinochloa crus-galli, Chenopodium album, Chenopodium polyspermum, Hyoscyamus niger, Atriplex patula, Arctium tomentosum, Solanum nigrum, Polygonum persicaria, Polygonum lapathifolium, Amaranthus retroflexus oraz Rumex crispus. Najwięcej gąsienic stwierdzano w łodygach A. vulgaris. Chrząszcze D. virgifera poszukiwały głównie pyłku na następujących roślinach uprawnych: Citrullus lanatus, Cucurbita pepo convar. giromontiina, Cucurbita pepo, Phaseolus vulgaris, Calendula officinalis, Cucumis melo, Cucumis sativus, Helianthus annuus oraz Helianthus tuberosus. Najwięcej osobników odnotowano na roślinach dyniowatych. Ponadto owady występowały na następujących chwastach: E. crus-galli, C. album, C. polyspermum, Sonchus arvensis, Taraxacum officinale, Solidago virgaurea, Cirsium arvense, Amaranthus retroflexus, Setaria glauca, Setaria viridis oraz Galinsoga parviflora.

 

Słowa kluczowe
Ostrinia nubilalis; Diabrotica virgifera; Poland; alternative host plants; Polska; alternatywne rośliny żywicielskie
Referencje

Bača F. 1994. New member of the harmful entomofauna of Yugoslavia Diabrotica virgifera virgifera LeConte (Coleoptera, Chrysomelidae). Zaštita Bilja 45 (2): 125–131.

 

Bača F., Camprag D., Keresi T., Krnjajic S., Manojlovic B., Sekulic R., Sicev I. 1995. Kukuruzna zlatica Diabrotica virgifera virgifera Le Conte. Drustvo za Zaštitu Bilja Srbije, Belgrade: 1–112.

 

Bengtsson M., Karpati Z., Szöcs G., Reuveny H., Yang Z., Witzgall P. 2006. Flight tunnel responses of Z strain European corn borer females to corn and hemp plants. Environmental Entomology 35 (5): 1238–1243. DOI: 10.1093/ee/35.5.1238.

 

Bereś P.K. 2012. Damage caused by Ostrinia nubilalis Hbn. to fodder maize (Zea mays L.), sweet maize (Zea mays var. saccharata [Sturtev.] L.H. Bailey) and sweet sorghum (Sorghum bicolor [L.] Moench) near Rzeszów (south-eastern Poland) in 2008–2010. [Uszkodzenia powodowane przez Ostrinia nubilalis Hbn. na kukurydzy pastewnej (Zea mays L.), kukurydzy cukrowej (Zea mays var. saccharata (Sturtev.) L.H. Bailey) oraz sorgo cukrowego (Sorghum bicolor (L.) Moench) w okolicach Rzeszowa (południowo-wschodnia Polska) w latach 2008–2010]. Acta Scientiarum Polonorum, Agricultura 11 (3): 3–16.

 

Bereś P.K. 2016. Omacnica prosowianka bez tajemnic. Kompendium wiedzy. Hortpress, Warszawa, 128 ss. ISBN 978-83-944529-0-2.

 

Bereś P.K., Erlichowski T., Piszczek J., Pruszyński G., Ulatowska A. 2017. Atlas szkodników roślin rolniczych. Wydanie drugie. Hortpress, Warszawa, 191 ss. ISBN 978-83-65782-05-2.

 

Bereś P.K., Konefał T. 2015. Występowanie Ostrinia nubilalis (Hbn.) na kukurydzy (Zea mays L.) w Polsce w latach 2009–2012. [Occurrence of Ostrinia nubilalis (Hbn.) on maize (Zea mays L.) in Poland in 2009–2012]. Progress in Plant Protection 55 (3): 296–304. DOI: 10.14199/ppp-2015-052.

 

Bereś P.K., Sosnowska D., Fiedler Ż., Drzewiecki S., Konefał T. 2015. Zachodnia kukurydziana stonka korzeniowa (Diabrotica virgifera virgifera LeConte) – występowanie, biologia, szkodliwość oraz strategia zwalczania. Broszura informacyjna. Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań, 44 ss. ISBN 978-83-64655-09-8.

 

Breitenbach S., Heimbach U., Fora C., Lauer K.F. 2008. Einfluss verschiedener Wirtspflanzen auf den Adultschlupf des westlichen Maiswurzelbohrers Diabrotica virgifera virgifera (Coleoptera: Chrysomelidae) und Parameter der adulten Käfer. Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für Allgemeine und Angewandte Entomologie 16: 283–285.

 

Brindley T.A., Dicke F.F. 1963. Significant developments in European corn borer research. Annual Review of Entomology 8: 155–176. DOI: 10.1146/annurev.en.08.010163.001103.

 

Dicke F.F. 1932. Studies of host plants of the European corn borer, Pyrausta nubilalis Hübner, in southeastern Michigan. Journal of Economy Entomology 25 (4): 868–878. DOI: 10.1093/jee/25.4.868.

 

Dillehay B.L., Roth G.W., Calvin D.D., Kratochvil R.J., Kuldau G.A., Hyde J.A. 2004. Performance of Bt corn hybrids, their near isolines and leading corn hybrids in Pennsylvania and Maryland. Agronomy Journal 96 (3): 818–824. DOI: 10.2134/agronj2004.0818.

 

Gray M.E., Sappington T.W., Miller N.J., Moeser J., Bohn M.O. 2009. Adaptation and invasiveness of Western corn rootworm: intensifying research on a worsening pest. Annual Review of Entomology 54: 303–321. DOI: 10.1146/annurev.ento.54.110807.090434.

 

Grozea I., Stef R., Virteiu A.M., Molnar L., Carabet A., Puia C., Dobrin I. 2015. Feeding behaviour of Diabrotica virgifera virgifera adults on corn crops. Bulletin UASVM Horticulture 72 (2): 463–464. DOI: 10.15835/buasvmcn-hort:11393.

 

Grozea I., Trusca R., Stef R., Virteiu A.M., Carabet A., Molnar L., Damianov S. 2011. Beans and pumpkin as attractive plants for Diabrotica virgifera virgifera Le Lonte adults. Research Journal of Agricultural Science 43 (2): 3–7.

 

Grozea I., Trusca R., Virteiu A.M., Stef R., Butnariu M. 2017. Interaction between Diabrotica virgifera virgifera and host plants determined by feeding behavior and chemical composition. Romanian Agricultural Research 34: 1–9. DII 2067-5720 RAR 2017-144.

 

Hodgson B.E. 1928. The Host Plants of the European Corn Borer in New England. Technical Bulletin No. 77. Unitet States Department of Agriculture, Washington, D. C., 68 ss.

 

Hutchison W.D., Burkness E.C., Mitchell P.D., Moon R.D., Leslie T.W., Fleischer S.J., Abrahamson M., Hamilton K.L., Steffey K.L., Gray M.E., Hellmich R.L., Kaster L.V., Hunt T.E., Wright R.J., Pecinovsky K., Rabaey T.L., Flood B.R., Raun E.S. 2010. Areawide suppression of European corn borer with Bt maize reaps savings to non-Bt maize growers. Science 330 (6001): 222–225. DOI: 10.1126/science.1190242.

 

Jastrzębski A. 1999. Występowanie omacnicy prosowianki na chmielu. [The occurrence of European corn borer on hops]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 39 (2): 436–438.

 

Kania C. 1961. Z badań nad omacnicą prosowianką – Pyrausta nubilalis (Hbn.) na kukurydzy w okolicach Wrocławia w latach 1956–1959. [Investigations on European corn borer – Pyrausta nubilalis (Hbn.) preying on maize in environs of Wrocław in 1956–1959]. Polskie Pismo Entomologiczne, Seria B, 3–4 (23–24): 165–181.

 

Kania C. 1962a. Szkodliwa entomofauna kukurydzy obserwowana w okolicach Wrocławia w latach 1956–1959 (cz. I). [Pestilent entomofauna of maize observed in the environs of Wrocław in 1956–1959. Part I]. Polskie Pismo Entomologiczne, Seria B, 1–2 (25–26): 53–69.

 

Kania C. 1962b. Szkodliwa entomofauna kukurydzy obserwowana w okolicach Wrocławia w latach 1956–1959 (cz. II). [Pestilent entomofauna of maize observed in the environs of Wrocław in 1956–1959. Part II]. Polskie Pismo Entomologiczne, Seria B, 3–4 (27–28): 183–216.

 

Kupczak K. 2003. Nowy w Polsce szkodnik papryki. Hasło Ogrodnicze 5, s. 92.

 

Lewis L.C. 1975. Natural regulation of crop pest in their indigenous ecosystem and Iowa agroecosystem: bioregulation of economic insect pest. Iowa State Journal of Research 56: 429–436.

 

Losey J.E., Carter M.E., Silverman S.A. 2002. The effect of stem diameter on European corn borer behaviour and survival: potential consequences for IRM in Bt-corn. Entomologia Experimentalis et Applicata 105 (2): 89–96. DOI: 10.1046/j.1570-7458.2002.01037.x.

 

Mabry T.R., Spencer J.L., Levine E., Isard S.A. 2004. Western corn rootworm (Coleoptera: Chrysomelidae) behavior is affected by alternating diets of corn and soybean. Environmental Entomology 33 (4): 860–871. DOI: 10.1603/0046-225X-33.4.860.

 

Mazurek J. 2017. Ochrona winorośli. Fundacja Galicja Vitis, Jasło, 233 ss. ISBN 978-83-942654-3-4.

 

Moeser J., Hibbard B.E. 2005. A synopsis of the nutritional ecology of larvae and adults of Diabrotica virgifera virgifera (LeConte) in the new and old world. s. 41–65. W: Western Corn Rootworm: Ecology and Management (S. Vidal, U. Kuhlmann, C.R. Edwards, red.). CABI Publishing, Wallingford, 310 ss.

 

Moeser J., Vidal S. 2005. Nutritional resources used by the invasive maize pest Diabrotica virgifera virgifera in its new Southeast-east-European distribution range. Entomologia Experimentalis et Applicata 114 (1): 55–63. DOI: 10.1111/j.0013-8703.2005.00228.x.

 

Sahajdak A., Bereś P.K., Konefał T. 2006. Diabrotica virgifera Le Conte – a new threat to maize crops in Poland and measures taken against the pest. [Diabrotica virgifera Le Conte – nowe zagrożenie dla upraw kukurydzy w Polsce i podjęte środki zwalczające szkodnika]. Journal of Plant Protection Research 46 (2): 157–161.

 

Sivčev I., Kljajić P., Kostić M., Sivčev L., Sladan S. 2012. Management of Western corn rootworm (Diabrotica virgifera virgifera). Pesticides and Phytomedicine 27 (3): 189–201.

 

Tallamy D.W., Hibbard B.E., Clark T.L., Gillespie J.J. 2005. Western corn rootworm, cucurbits, and cucurbitacins. s. 67–93. W: Western Corn Rootworm: Ecology and Management (S. Vidal, U. Kuhlmann, C.R. Edwards, red.). CABI Publishing, Wallingford, 310 ss.

 

Thomas Y., Bethenod M.T., Pelozuelo L., Frérot B., Bourguet D. 2003. Genetic isolation between two sympatric host-plant races of the European corn borer, Ostrinia nubilalis Hübner I. Sex pheromone, moth emergence timing, and parasitism. Evolution 57 (2): 261–273. DOI: 10.1111/j.0014-3820.2003.tb00261.x.

 

Toepfer S., Zellner M., Kuhlmann U. 2013. Food and oviposition preferences of Diabrotica v. virgifera in multiple-choice crop habitat situations. Entomologia 1 (1): e8. DOI: 10.4081/entomologia.2013.e8.

Progress in Plant Protection (2019) 59: 69-75
Data pierwszej publikacji on-line: 2019-03-27 14:17:26
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2019-010
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy