Progress in Plant Protection

Hymenopterofauna occurring on common osier willow (Salix viminalis) plantations
Hymenopterofauna spotykana na plantacjach wierzby wiciowej (Salix viminalis

Danuta Wrzesińska, e-mail: danuta@utp.edu.pl

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Katedra Entomologii i Fitopatologii Molekularnej , Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz , Polska

Maria Wawrzyniak

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Katedra Entomologii i Fitopatologii Molekularnej , Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz , Polska

Dariusz Piesik

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Katedra Entomologii i Fitopatologii Molekularnej , Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz , Polska
Abstract

In 2008–2009 in the Kujawy and Pomorze Province a research was performed on the species composition, abundance and dominance of common osier Hymenoptera of willow Salix viminalis plantations. The results of the research demonstrated that the plants were infested by the Hymenoptera representing 13 families: Argidae, Cimbicidae, Tenthredinidae, Aphelinidae, Braconidae, Chalcididae, Ichneumonidae, Apidae, Chrysididae, Formicidae, Pompilidae, Vespidae, Sphecidae. In the investigated habitats the species Nematus salicis L., Tenthredo campestris L., Rhogogaster viridis L., Cladius grandis Serville and Cimbex luteus L. were recorded the most frequently.

 

W latach 2008–2009 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego przeprowadzono badania nad składem gatunkowym, liczebnością i dominacją błonkówek (Hymenoptera) spotykanych na plantacjach wierzby wiciowej Salix viminalis. Badania wykazały, że rośliny te zasiedlają błonkówki należące do 13 rodzin: Argidae, Cimbicidae, Tenthredinidae, Aphelinidae, Braconidae, Chalcididae, Ichneumonidae, Apidae, Chrysididae, Formicidae, Pompilidae, Vespidae i Sphecidae. W badanych siedliskach najliczniej notowano Nematus salicis L., Tenthredo campestris L., Rhogogaster viridis L., Cladius grandis Serville i Cimbex luteus L. 

Key words
Salix; Hymenoptera; Nematus salicis;  wierzba; błonkówki;  Tenthredo campestris 
References

Brauns A. 1975. Owady leśne. Występowanie na tle drzewostanów i siedlisk. Systematyka i ekologia. PWRiL, Warszawa, t. 1: 135–142.

Grearson K.J. 2007. Wiltshire saflies. Sawfly Study Group Newsletter 3: 1–3.

Kasprzak K.J., Niedbała W. 1981. Wskaźniki biocenotyczne stosowane przy porządkowaniu i analizie danych w badaniach ilościowych. s. 397–416. W: „Metody stosowane w zoologii gleby” (M. Górny, L. Grum, red.). PWN, Warszawa, 483 ss.

Mrówczyński M., Nijak K., Pruszyński G., Wachowiak H. 2007. Zagrożenie roślin energetycznych przez szkodniki. [Threat to energy crops caused by plant pests]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 47 (4): 347–350.

Noreika R., Smaliukas D. 2005. Phytophagous insects – pests of industrial plantations of willows Salix L. (Salicaceae) in Lithuania. Ekologija 2: 11–14.

Piotrowski W., Sołtys H. 2007. Rośliniarki (Hymenoptera: Symphyta) w zbiorach Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Część 2: rodziny Argidae, Cimbicidae, Diprionidae. Acta Entomologica Silesiana 14–15: 55–65.

Sądej W., Waleryś G., Tworkowski J. 2007. Rośliny alternatywne czynnikiem stymulującym występowanie zoofagów. [Alternative plants as a factor stimulating occurrence of entomophages]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 47 (4): 202–211.

Schwarz M. 2000. Die Keulhornblattwespen Oberösterreichs (Österreich) (Hymenoptera, Symphyta, Cimbicidae). Beiträge zur Natur-kunde Oberösterreichs 9: 453–468.

Sołtyk D. 2006. Pilarzowate (Hymenoptera; Tenthredinidae) Gorczańskiego Parku Narodowego. Badania wstępne. Ochrona Beskidów Zachodnich 1: 165–169.

Wrzesińska D., Wawrzyniak M. 2011. Chrząszcze (Coleoptera) spotykane na plantacjach wierzby wiciowej (Salix viminalis). [Beetles of willow Salix viminalis plantations]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 51 (1): 248–251.

Wrzesińska D., Wawrzyniak M. 2012. Motyle (Lepidoptera) zasiedlające plantacje wierzby wiciowej (Salix viminalis). [Lepidopterans (Lepidoptera) of common osier (Salix viminalis) plantations]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 52 (2): 248–251.

Wrzesińska D., Wawrzyniak M., Piesik D. 2013. Pluskwiaki (Hemiptera) spotykane na plantacjach wierzby wiciowej (Salix viminalis). [Hemiptera infesting willow (Salix viminalis) plantations]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 53 (1): 78–83. 

Progress in Plant Protection (2015) 55: 5-9
First published on-line: 2015-01-27 09:44:55
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2015-001
Full text (.PDF) BibTeX Mendeley Back to list