Progress in Plant Protection

Effect of products affecting soil fertility and plant resistance on the number of phytophagous insects in winter wheat crop fertilized with straw
Wpływ stosowania środków kształtujących żyzność gleby i odporność roślin na liczebność fitofagicznej entomofauny w uprawie pszenicy ozimej nawożonej słomą 

Robert Lamparski, e-mail: robert@utp.edu.pl

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Katedra Entomologii i Fitopatologii Molekularnej , Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz , Polska

Karol Kotwica

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Katedra Podstaw Produkcji Roślinnej i Doświadczalnictwa , Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz , Polska

Iwona Jaskulska

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Katedra Podstaw Produkcji Roślinnej i Doświadczalnictwa , Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz , Polska

Mariusz Piekarczyk

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Katedra Podstaw Produkcji Roślinnej i Doświadczalnictwa , Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz, Polska
Abstract

The aim of the study was the entomological observation in short-term monocultures of winter wheat at Sobiejuchy near Bydgoszcz in 2010 and 2011. Insects were collected with an entomological net three times during the growing seasons. In each of three replications of the treatment with an area of 24 m2, twelve sweeps were made. We found that products inducing soil fertility and an application of biostymulator in winter wheat fertilized with straw affected the numbers of phytophagous insects in different ways. When the effective microorganisms were applied, Oulema melanopus (L.) adults and Aelia acuminate (L.) at earing stage of winter wheat, Rhopalosiphum padi (L.), A. acuminate (L.) and O. cyanella (Voet.) adults at flowering stage and Sitobion avenae (F) H.R.L., A. acuminate (L.), Haplothrips aculeatus (Fabricius) and Frankiniella intonsa (Tybom) at milk-dough maturity were less numerous. The wheat pests occurring the most numerously at individual growth stages were significantly controlled with all applied products. However, none of the products decreased significantly an occurrence of H. aculeatus and F. intonsa at earning and flowering of winter wheat.

 

Obserwacje entomologiczne prowadzono w latach 2010 i 2011, w krótkotrwałej monokulturze pszenicy ozimej, w Sobiejuchach koło Bydgoszczy. Owady do badań pobierano wykorzystując czerpak entomologiczny. W każdym z trzech powtórzeń obiektu o powierzchni 24 m² wykonano po 12 uderzeń. Badane środki kształtujące żyzność gleby i biostymulator wzrostu roślin wpłynęły w zróżnicowany sposób na liczebność fitofagicznej entomofauny w uprawie pszenicy ozimej nawożonej słomą. Stosowanie szczepionki EM-A najskuteczniej ograniczało liczebność odławianych osobników dorosłych skrzypionki zbożowej i lednicy zbożowej w fazie kłoszenia; mszycy czeremchowo-zbożowej, lednicy zbożowej i skrzypionki błękitek w fazie kwitnienia oraz mszycy zbożowej, lednicy oraz wciornastków kwiatowca i zbożowego w fazie dojrzałości mleczno-woskowej. Najliczniej występujące szkodniki w poszczególnych fazach rozwojowych pszenicy ozimej były istotnie ograniczane przez wszystkie zastosowane środki, natomiast żaden z nich nie zmniejszył istotnie występowania wciornastka kwiatowca i zbożowego w fazach kłoszenia oraz kwitnienia pszenicy ozimej.

Key words
insects; winter wheat; biopreparations; CaO; ash;  owady; pszenica ozima; biopreparaty; popiół
References

Gajewski P., Kaczmarek Z., Mrugalska L. 2010. Wpływ wzrastających dawek preparatu EM-A na właściwości gleb uprawnych. Cz. I. Właściwości fizyczne i wodne. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 55 (3): 75–79.

Hurej M., Twardowski J., Pastuszko K., Chrzanowska-Drożdż B. 2009. Zagrożenie pszenicy twardej (Triticum durum Desf.) przez szkodliwą entomofaunę. [Threat of durum wheat (Triticum durum Desf.) with pest insects]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 49 (4): 1697–1700.

Jaskulski D., Jaskulska I. 2004. Wpływ nawożenia słomą, międzyplonów ścierniskowych i zróżnicowanej uprawy roli na niektóre właściwości gleby w ogniwie pszenica ozima – jęczmień jary. Acta Scientiarum Polonorum, Agricultura 3 (2): 151–163.

Korcz A. 1994. Szkodliwe pluskwiaki z rzędu różnoskrzydłych (Heteroptera). s. 233–292. W: „Diagnostyka szkodników roślin i ich wrogów naturalnych” (J. Boczek, red.). Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, 327 ss.

Kordas L., Zbroszczyk U. 2012. Wpływ systemu uprawy roli i efektywnych mikroorganizmów (EM) na właściwości biologiczne gleby spod pszenicy jarej uprawianej w krótkotrwałej monokulturze. Fragmenta Agronomica 29 (3): 95–102.

Kotwica K., Jaskulska I., Jaskulski D., Gałęzewski L., Walczak D. 2011. Wpływ nawożenia azotem i sposobu użyźniania gleby na plonowanie pszenicy ozimej w zależności od przedplonu. Fragmenta Agronomica 28 (3): 53–63.

Lamparski R., Kotwica K., Jaskulski D., Piekarczyk M., Wawrzyniak M. 2013. Wpływ stosowania biopreparatów w uprawie pszenicy ozimej na liczebność fitofagicznej entomofauny. Fragmenta Agronomica 30 (3): 108–114.

Lamparski R., Szczepanek M. 2011. Hemiptero- i thysanopterofauna kostrzewy czerwonej (Festuca rubra L.) uprawianej na nasiona w zależności od sposobu siewu oraz odmiany. Fragmenta Agronomica 28 (1): 32–39.

Lamparski R., Szczepanek M. 2013. Wpływ stosowania bioregulatora Kelpak na występowanie fitofagów w pszenicy jarej. [Effect of bioregulator Kelpak application in spring wheat on the occurrence of phytophagous insects]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 53 (1): 47–51.

Malicki L. 1997. Znaczenie resztek pożniwnych w płodozmianie. Acta Academiae Agriculturae Technicae Olstenensis, Agricultura 64: 57–66.

Matysiak K., Adamczewski K., Kaczmarek S. 2011. Wpływ biostymulatora ASAHI SL na plonowanie i wybrane cechy ilościowe i jakościowe niektórych roślin rolniczych uprawianych w warunkach Wielkopolski. [Response of some crops cultivated in Great Poland to application of Asahi SL]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 51 (4): 1849–1857.

Müller F.P. 1976. Mszyce – szkodniki roślin. PWN, Warszawa, 119 ss.

Smagacz J., Sowiński M. 2005. Porażenie przez patogeny podstawy źdźbła i plonowanie odmian pszenicy ozimej w zależności od częstotliwości przyorywania słomy. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 235: 105–113.

Walczak F. 2007. Poradnik sygnalizatora ochrony zbóż. Instytut Ochrony Roślin, Poznań, 111 ss.

Warchałowski A. 2003. Chrysomelidae. The leaf v-beetles of Europe and the Mediterranean area. Natura Optima Dux, Warszawa, 600 ss.

Zawirska I. 1994. Wciornastki (Thysanoptera). s. 145–174. W: „Diagnostyka szkodników roślin i ich wrogów naturalnych” (J. Boczek, red.). Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, 327 ss.

Żurańska I., Kordan B., Śledź D. 1994. Badania nad występowaniem mszyc (Homoptera, Aphididae) na trawach nasiennych. Polskie Pismo Entomologiczne 63 (3–4): 369–378. 

Progress in Plant Protection (2015) 55: 40-44
First published on-line: 2015-01-27 11:18:33
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2015-007
Full text (.PDF) BibTeX Mendeley Back to list