Progress in Plant Protection

Damage caused to varieties of faba bean and lupines by Arion rufus (Linnaeus) and Deroceras reticulatum (O.F. Müller)
Uszkodzenia odmian bobiku i łubinów powodowane przez Arion rufus (Linnaeus) i Deroceras reticulatum (O.F. Müller) 

Jan Kozłowski, e-mail: j.kozlowski@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Zoologii , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań , Polska

Monika Jaskulska

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Zoologii , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska
Abstract

Experiments were carried out in controlled conditions on plants at the 3–4 leaf stage. Three varieties of faba bean, narrow-leafed lupin and yellow lupin included in the studies were exposed to Arion rufus and Deroceras reticulatum feeding. Chinese cabbage and oilseed rape plants were used as controls. In no-choice tests the degree of plant damage was determined on a five-point scale. The results showed that both slug species preferred plants of Sonet yellow lupin, while the least damage was done to Mirela narrow-leafed lupin. The degree of damage to the other plants varied depending on the species of slug. The varieties were identified as less or more susceptible to damage by the studied slug species. The results will serve as an important element in selecting plant varieties for cultivation in areas with dense slug population posing high threat to plants.

 

Badania wykonano w kontrolowanych warunkach, na roślinach w fazach rozwojowych 3–4 liści. Obiektem doświadczeń były trzy odmiany bobiku, łubinu wąskolistnego i łubinu żółtego, które eksponowano na żerowanie Arion rufus i Deroceras reticulatum. Roślinami porównawczymi były kapusta pekińska i rzepak oleisty. W testach bez wyboru określono stopień uszkodzenia roślin według 5-stopniowej skali. W wyniku przeprowadzonych testów stwierdzono, że obydwa gatunki ślimaków preferowały rośliny łubinu żółtego Sonet, a najsłabiej uszkadzane były rośliny łubinu wąskolistnego odmiany Mirela. Stopień uszkodzenia pozostałych roślin był zróżnicowany dla poszczególnych gatunków ślimaków. Wyodrębniono odmiany mniej lub bardziej podatne na uszkodzenia przez badane gatunki ślimaków. Uzyskane wyniki będą jednym z ważnych elementów doboru odmian roślin uprawnych w obszarach zagrożonych przez ślimaki. 

Key words
Arion rufus; Deroceras reticulatum; varieties; faba bean; lupine; damages; odmiany; bobik; łubin; uszkodzenia
References

Aguiar R., Wink M. 1999. Mollusc-deterrent avtivity of lupin alkaloids. p. 97–98. In: Procceding 9th International Lupin Conference. Klink/Mültriz, International Lupin Association, New Zeeland, Canterbury, 20–24 June 1999, 481 pp.

Byers R.A. 2002. Agriolimacidae and Arionidae as pests in lucerne and other legumes in forage systems of north-eastern North America. p. 325–335. In: “Molluscs as Crop Pests” (G.M. Barker, ed.). Landcare Research Hamilton, New Zealand. CABI Publishing, UK, 468 pp.

Chevalier L., Desbuquois C., Papineau J., Charrier M. 2000. Influence of the quinolizidine alkaloid content of Lupinus albus (Fabaceae) on the feeding choice of Helix aspersa (Gastropoda: Pulmonata). Journal of Molluscan Studies 66: 61–68.

Cook R.T., Bailey S.E.R., McCrohan C.R. 1996. Slug preference for winter wheat cultivars and common agricultural weeds. Journal of Applied Ecology 33 (4): 866–872.

Hanley M.E., Fenner M., Edwards P.J. 1995. The effect of seedling age on the likelihood of herbivory by the slug Deroceras reticulatum. Functional Ecology 9: 754–759.

Kozłowski J., Jaskulska M., Kozłowska M. 2013. Porównanie uszkodzeń różnych gatunków roślin upraw małoobszarowych powodowanych przez ślimaka Arion lusitanicus Mabille. [The comparison of damage caused by the slug Arion lusitanicus Mabille to diferrent plant species of small-area crops]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 53 (4): 831–834.

Kozłowski J., Kozłowska M. 2009. Palatability and consumption of 95 species of herbaceous plants and oilseed rape for Arion lusitanicus Mabille, 1868. Journal of Conchology 40 (1): 79–90.

Port R., Ester A. 2002. Gastropods as pests in vegetables and ornamental crops in Western Europe. p. 337–352. In: “Molluscs as Crop Pests” (G.M. Barker, ed.). Landcare Research Hamilton, New Zealand. CABI Publishing, UK, 468 pp. 

Progress in Plant Protection (2015) 55: 98-101
First published on-line: 2015-01-27 12:31:37
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2015-017
Full text (.PDF) BibTeX Mendeley Back to list