Progress in Plant Protection

Recenzja książki
Stanislas Piotr Wicherek, Stanisław Bałazy 2012.
Agricultural Diversity and Sustainable Development in Europe Examples from France and Poland
Rolnicza różnorodność i trwały rozwój Europy – Przykłady z Francji i Polski
Warsaw University of Life Sciences – SGGW Press, Warszawa, 220 ss.
ISBN 978-83-7583-429-1 

Hanna Kazikowska, e-mail: h.kazikowska@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań , Polska

Jerzy J. Lipa, e-mail: j.j.lipa@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska
Abstract

Dzięki udanej inicjatywie autorów i wydawnictwa ukazała się książka, która niezwykle wzbogaca światowe piśmiennictwo z zakresu nauk rolniczych i przyrodniczych. Opracowanie to składa się z trzech części. Część I. „Historyczne korzenie koncepcji zrównoważonego rozwoju we Francji i w Polsce”. Część II. „Zasady kształtowania krajobrazu dla trwałego rozwoju rolnictwa”. Część III. „Synteza. Książka niewątpliwie będzie miała duży wpływ na dalszy rozwój koncepcji trwałego rolnictwa przez sam fakt, że ukazała się w języku angielskim. Pozycja ta polecana jest wszystkim bibliotekom rolniczym i przyrodniczym oraz specjalistom zaangażowanym w badania ekologiczne, biologiczne i rolnicze. 

Key words
rolnicza różnorodność; zrównoważony rozwój rolnictwa; koncepcja trwałego rolnictwa
Progress in Plant Protection (2015) 55: 119-119
First published on-line: 2015-01-27 13:00:32
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2015-042
Full text (.PDF) BibTeX Mendeley Back to list