Progress in Plant Protection

Changes in population density of Pratylenchus neglectus (Rensch, 1924) in the soil with oilseed rape Brassica napus L. cultivation
Zmiany zagęszczenia populacji Pratylenchus neglectus (Rensch, 1924) w glebie z uprawą rzepaku Brassica napus L.

Renata Dobosz, e-mail: r.dobosz@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska
Abstract

Observations on the change of population density of Pratylenchus neglectus in soil with Brassica napus L. cultivation were performed in years 2010–2013. The experiment was performed outdoor in pots with naturally infected soil of 50 specimens per 200 cm3, in four replicates. Two cultivars of oilseed rape, spring (cultivar Bios) and winter (cultivar Poznaniak) were included in the studies. The control plant was wheat Triticium aestivum L., cultivar Narwa and cultivar Mewa, in spring and winter experiment, respectively. Population density of the nematode distinctly decreased in soil with cultivation of spring and winter oilseed rape. The value of Pf/Pi = 0.29–0.7 was statistically lower than that of Triticium aestivum cropping (Pf/Pi = 1.03–1.32).


Obserwacje dynamiki populacji Pratylenchus neglectus w glebie z uprawą rzepaku Brassica napus L. przeprowadzono w latach 2010–2013. Badania wykonano w warunkach zewnętrznych, w wazonach wypełnionych glebą naturalnie zasiedloną przez nicienie w zagęszczeniu 50 osobników 200 cm3 gleby, w czterech powtórzeniach. W doświadczeniach użyto zarówno formę jarą (odmiana Bios), jak i ozimą (odmiana Poznaniak) rzepaku. Rośliną kontrolną była pszenica: forma jara – odmiana Narwa oraz forma ozima – odmiana Mewa. Zagęszczenie populacji nicienia obniżyło się zarówno w glebie z uprawą formy ozimej rzepaku, jak i formy jarej. Wskaźnik zmiany zagęszczenia Pf/Pi = 0,29–0,7 był statystycznie istotnie niższy niż w uprawie porównawczej pszenicy Triticium aestivum L. (Pf/Pi = 1,03–1,32).


Key words
Pratylenchus neglectus; Brassica napus; population density; zagęszczenie populacji
References

Al-Rehiayani S., Hafez S. 1998. Host status and green manure effect of selected crops on Meloidogyne chitwoodi race 2 and Pratylenchus neglectus. Nematropica 28 (2): 213–230.

Ballard R.A., Hulton R.E., Taylor S.P., McKay A.C., Howie J.H. 2006. Field resistance of annual pasture legumes to the root lesion nematode Pratylenchus neglectus. Australasian Plant Pathology 35 (3): 303–308.

Bernard E.C., Montgomery-Dee M.E. 1993. Reproduction of plant-parasitic nematodes on winter rapeseed (Brassica napus ssp. oleifera). Journal of Nematology 25 (4S): 863–868.

Bélair G., Fournier Y., Dauphinais N., Dang O.P. 2002. Reproduction of Pratylenchus penetrans on various rotation crops in Quebec. Phytoprotection 83: 111–114.

Castillo P., Jimenez Diaz R.M., Gomez-Barcina A., Volvas N. 1995. Parasitism of the root-lession nematode Pratylenchus thornei on chipea. Plant Pathology 44: 728–733.

Castillo P., Volvas N. 2007. Pratylenchus (Nematoda: Pratylenchidae): Diagnosis, Biology, Pathogenicity and Management. Nematology Monographs and Perspectives 6, 529 pp. Brill Leiden-Boston, The Netherlands–USA.

De Waele E., Loots G.C., Heyns J. 1988. Observations on the effect of maize root on the hatching of Pratylenchus zeae eggs. Phytophylactica 21: 201–203.

Di Vito M., Zacchero G., Catalano F. 2000. Effect of Pratylenchus neglectus and P. thornei on the growth of faba been. Nematologia Mediterranea 28: 261–265.

Kornobis S. 1982. Badania nad nicieniami–pasożytami roślin wyższych stowarzyszonymi z objawami zahamowania wzrostu roślin kukurydzy w Wielkopolsce. [Investigations on plant parasitic nematodes associated with poor growth of maize in Wielkopolska (Great Poland)]. Prace Naukowe Instytutu Ochrony Roślin 24 (1): 91–128.

Kumari S. 2012. Pratylenchus neglectus (Nematoda: Pratylenchidae) under the rhizosphere of Brassica napus. Helminthologia 49 (2): 92–95. DOI: 10.2478/s11687-021-0019-9.

Meyer A.J. 1985. Mass culture of Pratylenchus zeae (Nematoda: Pratylenchinae) on excised corn roots growing on sterile nutrient agar. Phytophylactica 16 (4): 259–261.

Mizukubo T., Adachi H. 1997. Effect of temperature on Pratylenchus penetrans development. Journal of Nematology 29 (3): 306–314.

Piszczek J., Mrówczyński M. 2012. Metodyka integrowanej ochrony buraka cukrowego i pastewnego. Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań, 124 ss.

Porter M.J., Vanstone V.A., Davies K.A., Kirkegaard J.A., Rathjen A.J. 1999. Reduced susceptibility of Brassica napus to Pratylenchus neglectus in plants with elevated root levels of 2-phenyletyl glucosinolate. Journal of Nematology 31 (3): 291–298.

Seinhorst J.W. 1970. Dynamics of populations of plant parasitic nematodes. Annual Review of Phytopathology 8: 131–156. DOI: 10.1146/annurev.py.08.090170.001023.

Talatschian P. 1974. Development of populations of phytoparasitic nematodes on catch crops with special consideration of oil radish. Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten and Pflantzenschutz 81: 538–549.

Tylor S.P., Hollaway G.J., Hunt C. 2000. Effect of field crops on population densities of Pratylenchus neglectus and Pratylenchus thornei in Southeastern Australia. Part 1: P. neglectus. Journal of Nematology 32 (4S): 591–599.

Van Bezooijen J. 2006. Methods and Techniques for Nematology. Wageningen University Plant Sciences, Wageningen, 112 pp.

Webb R.M. 1990. Effects of the nematode Pratylenchus fallax on roots of oilseed rape (Brassica napus var. oleifera). Revue de Nématologie 13 (1): 115–117.

Webb R.M. 1996. In vitro studies on six species of Pratylenchus (Nematoda: Pratylenchidae) on four cultivars of oilseed rape Brassica napus var. oleifera. Nematologica 42 (1): 89–95.

Wolny S. 1990. Materiały do znajomości nicieni–pasożytów roślin stowarzyszonych z objawami zahamowania wzrostu roślin rzepaku ozimego w Wielkopolsce. [Plant parasitic nematodes associated with poor growth of winter rape in the Wielkopolska region]. Prace Naukowe Instytutu Ochrony Roślin 32 (1): 85–92.

Wu H.Y., Tsay T.T., Lin Y.Y. 2002. Identification and biological study of Pratylenchus spp. isolated from the crops in Taiwan. Plant Pathology Bulletin 11: 123–136.

www.fao.org

www.stat.gov.pl

Progress in Plant Protection (2016) 56: 110-113
First published on-line: 2016-03-16 07:57:11
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2016-019
Full text (.PDF) BibTeX Mendeley Back to list