Progress in Plant Protection

Cytisus spp. – new host plant for Phytophthora cryptogea in Poland
Cytisus spp. – nowa roślina żywicielska dla Phytophthora cryptogea
w Polsce

Leszek Orlikowski, e-mail: leszek.orlikowski@inhort.pl

Instytut Ogrodnictwa, Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, Polska

Magdalena Ptaszek, e-mail: magdalena.ptaszek@inhort.pl

Instytut Ogrodnictwa, Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, Polska

Tomasz Lenartowicz, e-mail: t.lenartowicz@coboru.pl

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych , Słupia Wielka, 60-022 Słupia Wielka, Polska
Abstract

Phytophthora cryptogea was isolated from the most of scotch broom (Cytisus spp.) with symptoms of growth inhibition, yellowing of shoots, stem base and root rot. Additionally, the species was also detected in substratum taken from affected plants. In laboratory trials, the isolate from the rotted stem base of Cytisus decumbens, used for inoculation of stem parts and roots, colonised tissues of 6 species and cultivars of scotch broom. Necrosis spread about twice faster on inoculated stem parts than on roots. In greenhouse trial the species colonized 3 scotch broom cultivars and necrosis spread 2 mm/24 hours whereas on Zeelandia cultivar about 3.5 mm/24 hours.


Phytophthora cryptogea izolowano z żarnowców z objawami zahamowania wzrostu, żółknięcia pędów, zgnilizny podstawy pędu i korzeni. Dodatkowo gatunek ten wykrywano w podłożu spod porażonych roślin. W doświadczeniach laboratoryjnych izolat z porażonej podstawy pędu Cytisus decumbens kolonizował fragmenty pędów oraz korzenie 6 gatunków i odmian żarnowca. Zgnilizna rozszerzała się 2-krotnie szybciej na częściach pędów aniżeli na korzeniach. W testach szklarniowych badany izolat kolonizował podstawy pędów 3 odmian żarnowca 2 mm na dobę, w tym odmianę Zeelandia 3,5 mm/dobę.


Key words
Cytisus; Phytophthora cryptogea; occurrence; symptoms; pathogenicity; żarnowiec; występowanie; symptomy; patogeniczność
References

Bewley W.F., Buddin W. 1921. On the fungus flora of glasshouse water supplies in relation to plant disease. Annals of Applied Biology 8 (1): 10–19.

Boersma J.G., Cooke D.E.L., Sivasithamparam K. 2000. A survey of wildflower farms in the south-west of Western Australia for Phytophthora spp. associated with root rots. Australian Journal of Experimental Agriculture 40 (7): 1011–1019.

Erwin D.C., Ribeiro O.K. 1996. Phytophthora Diseases Worldwide. APS Press, St. Paul, MN, 562 pp.

Gallegly M.E., Hong C.X. 2008. Phytophthora: Identifying Species with Morphology and DNA Fingerprints. APS Press, St. Paul, MN, 158 pp.

Gerlach W., Nirenberg H. 1982. The Genus Fusarium – a pictorial atlas. Mitteilungen aus der Biologischen Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft, 406 pp.

Hardy G.E., Sivasithamparam K. 1988. Phytophthora spp. associated with container-grown plants in nurseries in Western Australia. Plant Disease 72 (5): 435–437.

Matsumoto N., Sato T. 1979. Phytophthora cryptogea Pethybr. et Laff. found in alfalfa-field soil. Analles of Phytopathological Society of Japan 45 (3): 362–368.

Minerdi D., Moretti M., Li Y., Gaggero L., Garibaldi A., Gullino M.L. 2008. Conventional PCR and real time quantitative PCR detection of Phytophthora cryptogea on Gerbera jamesonii. European Journal of Plant Pathology 122 (2): 227–237.

Nagel J.H., Gryzenhout M., Slippers B., Wingfield M.J. 2013. The occurrence and impact of Phytophthora on the African continent. p. 204–214. In: ”Phytophthora: A Global Perspective” (K. Lamour, ed.). CAB International, Boston, Minnesota, 256 pp.

Orlikowski L.B. 1978. The occurrence of Phytophthora cryptogea Pethybr. et Laff. in gerbera (Gerbera jamesonii Bolus) growing sites. Bulletin l’Academy Polish Science 7: 495–498.

Orlikowski L.B., Gabarkiewicz R., Skrzypczak Cz. 1995. Phytophthora species in Polish ornamental nurseries. I. Isolation and identification of Phytophthora species. Phytopathologia Polonica 21: 73–79.

Orlikowski L.B., Ptaszek M. 2009. Rola chwastów ruderalnych i wody w przeżywalności i rozprzestrzenianiu Phytophthora cryptogea w środowisku. [Influence of ruderal plants and water on survival and spread of Phytophthora cryptogea in the environment]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 49 (3): 1085–1091.

Orlikowski L.B., Ptaszek M., Trzewik A., Orlikowska T. 2011a. Przydatność pułapek liściowych do detekcji Phytophthora spp. z wody. [Usefulness of plant leaf baits for detection of Phytophthora spp. from water]. Sylwan 155 (7): 493–499.

Orlikowski L.B., Ptaszek M., Trzewik A., Orlikowska T. 2011b. Occurrence of Phytophthora spp. in rivers, canals and water reservoirs in relation to its location, seasonal analysis and fungicide residues. Ecological Chemistry and Engineering 18 (11): 1551–1556.

Pane A., Cacciola S.O., Adornetto M., Russo G.P., Badala F., San Lio G.M. 2005. Root and basal stem rot of scotch broom caused by Phytophthora citricola and P. drechsleri in Italy. Plant Disease 89 (10), p. 1131.

Rattink H., Steekelenburg N.A.M. 1973. The occurrence of Phytophthora citricola Sawada sensu Waterhouse (syn. P. cactorum (Leb. et Cohn) Schroet. var. applanata Chest.) in ornamentals in the Netherlands. Netherlands Journal of Plant Pathology 79 (6): 277–278.

Sutton B.C. 1980. The Coelomycetes: Fungi Imperfecti with Pycnidia Acervuli and Stromata. Commonwealth Mycological Institute, Kew, England, 696 pp.

Themann K., Werres S. 1998. Verwendung von Rhododendronblättern zum Nachweis von Phytophthora-Arten in Wurzeln-und Boden-proben. Nachrichtenblatt des Deutschen Pflanzen-schutzdienstes 50 (2): 37–45.

Vettraino A.M., Vannini A. 2003. Scotch broom: a new host of Phytophthora megasperma in Italy. Plant Pathology 52 (3), p. 417.

Progress in Plant Protection (2016) 56: 47-51
First published on-line: 2016-01-18 14:14:16
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2016-008
Full text (.PDF) BibTeX Mendeley Back to list