Progress in Plant Protection

Effect of salicylic acid on winter wheat infestation by fungal diseases
Wpływ kwasu salicylowego na porażenie pszenicy ozimej przez patogeny grzybowe

Zenon Woźnica, e-mail: woznica@up.poznan.pl

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Agronomii, Dojazd 11, 60-632 Poznań, Polska

Zuzanna Sawinska, e-mail: zuza@up.poznan.pl

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Agronomii, Dojazd 11, 60-632 Poznań, Polska

Robert Idziak, e-mail: robertid@up.poznan.pl

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Agronomii, Dojazd 11, 60-632 Poznań, Polska

Krzysztof Heller, e-mail: krzysztof.heller@iwnirz.pl

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, Wojska Polskiego 71B, 60-630 Poznań, Polska
Abstract

A field experiment was carried out in 2011–2013 to evaluate the effect of foliar application of UPP208 200 SL formulation containing salicylic acid (SA; 200 g/l) and surface acting agents on infestation of fungal diseases occurring in winter wheat. Wheat plants were treated with a single spray of UPP208 200 SL at a growth stage of BBCH 26 or BBCH 32 and the split doses of 0.5, 1.0 and 2.0 l/ha applied at BBCH 26 and BBCH 32. Salicylic acid partially decreased wheat infestation by Blumeria graminis, Mycosphaerella graminicola and Pyrenophora tritici-repentis. However, the level of disease control varied according to the experimental year, salicylic acid application time and rate. Generally, the use of split applications of salicylic acid resulted in a better protection against wheat diseases than the use of single applications.


Doświadczenie polowe przeprowadzono w latach 2011–2013 w celu zbadania możliwości wykorzystania formulacji UPP-208 200 SL zawierającej kwas salicylowy (200 g/l) i substancje powierzchniowo czynne do dolistnej ochrony pszenicy ozimej przed patogenami grzybowymi. Preparat UPP-208 200 SL stosowano jednorazowo w fazie wzrostu pszenicy BBCH 26 lub BBCH 32 oraz dwukrotnie (w dawkach dzielonych) w fazie BBCH 26, a następnie BBCH 32 w dawkach 0,5; 1,0 i 2,0 l/ha. Kwas salicylowy częściowo ograniczał porażenie pszenicy ozimej przez Blumeria graminis, Mycosphaerella graminicola oraz Pyrenophora tritici-repentis jednak jego działanie było niestabilne w poszczególnych latach oraz uzależnione od terminu stosowania i dawek kwasu salicylowego. Na ogół największy spadek porażenia pszenicy patogenami grzybowymi notowano po zastosowaniu kwasu salicylowego w dawkach dzielonych.


Key words
salicylic acid; winter wheat; fungal diseases; kwas salicylowy; pszenica ozima; patogeny grzybowe
References

Durner J., Shah J., Klessig D.F. 1977. Salicylic acid and disease resistance in plant. Trends in Plant Science 2 (7): 266–274.

European and Mediterranean Plant Protection Organization 2012. Foliar and ear diseases on cereals. Bulletin OEPP/EPPO Bulletin 42 (3): 419–425.

Jayaraj J., Muthukrishnan S., Liang G.H., Velazhahan R. 2004. Jasmonic acid and salicylic acid induce accumulation of β-1,3-glu-canase and thaumatin-like proteins in wheat and enhance resistance against Stagonospora nodorum. Biologia Plantarum 48 (3): 425–430.

Kessman H., Staub T., Hofman C., Maetzke T., Herzog J., Ward E., Uknes S., Ryals J. 1994. Induction of systemic acquired resistance in plants by chemicals. Annual Review of Phytopathology 32: 439–454.

Malamy J., Klessig D.F. 1992. Salicylic acid and plant disease resistance. The Plant Journal 2 (5): 643–654.

Metraux J.P., Signer H., Ryals J., Ward E., Wyss-Benz M., Gaudin J., Raschdorf K., Schmid W., Blum W., Inverardi B. 1990. Increase in salicylic acid at the onset of systemic acquired resistance in cucumber. Science 250 (4983): 1004–1006.

Mills P.R., Wood R.K.S. 1984. The effects of polyacrylic acid, acetylsalicylic acid and salicylic acid on resistance of cucumber to Colletotrichum lagenarium. Journal of Phytopathology 111 (3–4): 209–216.

Poole P.R., McLeod L.C. 1994. Development of resistance to picking wound entry Botrytis cinerea storage roots in kiwifruit. New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science 22: 387–392.

Rasmussen J.B., Hammerschmidt R., Zook M.N. 1991. Systemic induction of salicylic acid accumulation in cucumber after inoculation with Pseudomonas syringae pv syringae. Plant Physiology 97 (4): 1342–1347.

Reglinski T., Poole P.R., Whitaker G., Hoyte S.M. 1997. Induced resistance against Sclerotinia sclerotiorum in kiwifruit leaves. Plant Pathology 46 (5): 716–721.

Walters D.R., Mitchell A.F., Hampson J., McPherson A. 1993. The induction of systemic resistance in barley to powdery mildew infection using salicylates and various phenolic acids. Annals of Applied Biology 122 (3): 451–456.

White R.F. 1979. Acetylsalicylic acid (aspirin) induces resistance to tobacco mosaic virus in tobacco. Virology 99 (2): 410–412.

Wiśniewska H., Chełkowski J. 1999. Influence of exogenic salicylic acid on Fusarium seedlings blight reduction in barley. Acta Physiologieae Plantarum 21 (1): 63–66.

Woźnica Z., Heller K. 2014. Płynny biostymulator zwiększający odporność roślin uprawnych na warunki stresowe. Zgłoszenie patentowe (Urząd Patentowy RP, P 409229).

Woźnica Z., Idziak R., Sawinska Z., Sobiech Ł. 2014. Wpływ kwasu salicylowego na wzrost i plonowanie pszenicy ozimej. Przemysł Chemiczny 93 (4): 510–513.

Woźnica Z., Skrzypczak G. 1998. Adjuvants for foliar applied herbicides. Annals of Warsaw Agricultural University – SGGW, Agriculture 32: 33–42.

Progress in Plant Protection (2016) 56: 62-66
First published on-line: 2016-02-02 11:27:41
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2016-010
Full text (.PDF) BibTeX Mendeley Back to list