Progress in Plant Protection

Recenzja książki
Jerzy Szwejda 2015.
Szkodniki roślin warzywnych
Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa, 252 ss.
ISBN 978-83-01-18284-7

Zbigniew T. Dąbrowski, e-mail: zbigniew_dabrowski@sggw.pl

Emerytowany Profesor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
Abstract

Obecnie jest to i prawdopodobnie będzie jedyna publikacja podsumowująca ewolucyjne zmiany w składzie gatunkowym fitofagicznej fauny upraw warzyw na ziemiach polskich w okresie lat 1861–2012. Autor podjął ambitną próbę podsumowania wiedzy o szkodnikach upraw warzywnych w ujęciu historycznym. Pozycja polecana wykładowcom i studentom wyższych uczelni, entomologom pracującym nad szkodnikami warzyw w instytutach branżowych, pracownikom doradz-twa rolniczego i firmom świadczących usługi doradcze. Książka ta jest również ważna dla producentów warzyw, opierających swoje decyzje ochrony tych upraw na właściwym określeniu gatunku występującego szkodnika.

Key words
szkodniki; warzywa; fauna warzyw; fitofagi
Progress in Plant Protection (2016) 56: 130-131
First published on-line: 2015-12-11 12:50:24
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2016-006
Full text (.PDF) BibTeX Mendeley Back to list