Progress in Plant Protection

Bean seed maggot (Hylemyia florilega Zett.) a threat to green bean production in Masovian voivodeship
Zagrożenie uprawy fasoli szparagowej przez śmietkę kiełkówkę (Hylemyia florilega Zett.) w województwie mazowieckim 

Piotr Kozłowski, e-mail: piokozlo@gmail.com

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Samodzielny Zakład Entomologii Stosowanej, Nowoursynowska 159, 02-776 Warszwawa , Polska

Anna Tomczyk, e-mail: anna_tomczyk@sggw.pl

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Samodzielny Zakład Entomologii Stosowanej, Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, Polska
Abstract

Two-year observations were carried out on the occurrence and damages caused by bean seed maggot (Hylemyia florilega Zett.) in the area of extensive cultivation of green beans, in Masovian region. The pest was monitored by using yellow sticky traps at the time of seed sowing in May 2013 and 2014. Population of flies on experimental plots was high in both seasons and maximum of their occurrence was observed in the first half of May. In 2013 ten percent plants showed damages while in 2014 twenty percent of plants were destroyed and, majority of them at the early stage of development. High percentage of damages resulted from intensive cultivation of green beans in both experimental years in this region.


Przeprowadzono dwuletnie obserwacje występowania i szkodliwości śmietki kiełkówki (Hylemyia florilega Zett.) w rejonie uprawy fasoli szparagowej w województwie mazowieckim. Szkodnika monitorowano za pomocą żółtych tablic lepowych w maju 2013 i 2014 roku od momentu wysiania nasion. Liczebność szkodnika była wysoka w obydwu sezonach, maksima pojawu obserwowano w pierwszej połowie maja. W roku 2013 stwierdzono 10% uszkodzeń roślin, a w roku 2014 ponad 20% roślin uległo zniszczeniu, większość w najwcześniejszym stadium rozwoju. Uprawa fasoli na tym samym stanowisku w drugim roku doświadczenia powodowała większą liczbę uszkodzonych roślin.


Key words
Hylemyia florilega; green bean; monitoring; seed damages; fasola szparagowa; monitoring; uszkodzenia nasion
References

Jaramillo C.M., Sáenz A. 2013. Control of Delia platura (Diptera: Anthomyiidae) with Steinernema sp. strain JCL027 (Rhabditida: Steinernematidae) in commercial spinach. Nematropica 43 (1): 97–104.

Finch S. 1989. Ecological considerations in the management of Delia pest species in vegetable crops. Annual Review of Entomology 34: 117–137.

Pustai P.M., Oltean I., Florian T., Bodis I. 2015. Monitoring of the crops pests of forage legumes in the area raciu, mureş. Bulletin of the University of Agricultural Sciences & Veterinary Medicine Cluj-Napoca. Veterinary Medicine 72 (1): 202–208.

Szafirowska A., Kaniszewski S. 2014. Instrukcja uprawy fasoli zwykłej (Phaseolus vulgaris L.) na nasiona w warunkach ekologicznych. Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice. Pracownia Uprawy i Nawożenia Warzyw, 10 ss.

Szafirowska A., Kłosowski S. 2011. Evaluation of some dry bean cultivars suitability for organic cultivation. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 56 (4): 134–137.

Szwejda J. 2013. Progi zagrożenia dla ważniejszych gatunków szkodników występujących na uprawach roślin warzywnych. s. 144–148. W: Program Ochrony Rośliny Warzywne. Hortpress, Warszawa, 302 ss.

Vernon R.S., Broatch J.S. 1996. Responsiveness of Delia spp. (Diptera: Anthomyiidae) to colored sticky traps in flowering and rosette stage canola. The Canadian Entomologist 128 (06): 1077–1085.

Vernon R.S., Hunt D., Pät P., Bomford M., Collier R. 2009. Physical barriers for insect control in vegetables. IOBC/WPRS Bulletin 51: 31–37.

Walczak F. 2010. Monitoring agrofagów dla potrzeb integrowanej ochrony roślin uprawnych. Fragmenta Agronomica 27 (4): 147–154.

Progress in Plant Protection (2016) 56: 96-99
First published on-line: 2016-03-03 12:41:32
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2016-017
Full text (.PDF) BibTeX Mendeley Back to list