Progress in Plant Protection

80-lecie urodzin prof. dr. hab. Stefana Pruszyńskiego dr. h.c.
The 80th birthday of Professor Stefan Pruszyński

Jan Nawrot, e-mail: jw.nawrot@gmail.com

emerytowany profesor Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego, Krośnieńska 23, 60-161 Poznań, Polska

Bożena Łozowicka, e-mail: b.lozowicka@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Terenowa Stacja Doświadczalna w Białymstoku, Chełmońskiego 22, 15-195 Białystok, Polska

Hanna Kazikowska, e-mail: h.kazikowska@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska
Abstract

W 2020 roku, ukończył 80 lat, prof. dr hab. Stefan Pruszyński dr h.c., zasłużony dla polskiej i światowej ochrony roślin, a także w szczególny sposób dla Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu. Jest to ważny moment i szczególna okazja do przypomnienia najważniejszych wydarzeń z życia Profesora i jego osiągnięć zawodowych.

Key words
prof. dr hab. Stefan Pruszyński; Instytut Ochrony Roślin – PIB; integrowana ochrona roślin; biologiczne metody ochrony roślin
Progress in Plant Protection (2021) 61: 5-7
First published on-line: 2021-02-18 09:07:31
Full text (.PDF) BibTeX Mendeley Back to list