Progress in Plant Protection

Pamięci prof. dr. hab. Jana Boczka dr. h.c. multi
Pro memoria Professor Jan Boczek

Stefan Pruszyński, e-mail: marprusz1@tlen.pl

emerytowany profesor Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego, Staffa 9, 60-318 Poznań, Polska

Bożena Łozowicka, e-mail: b.lozowicka@iorpib.poznan.pl

Instytutu Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Terenowa Stacja Doświadczalna w Białymstoku, Chełmońskiego 22, 15-195 Białystok, Polska

Hanna Kazikowska, e-mail: h.kazikowska@iorpib.poznan.pl

Instytutu Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska
Abstract

28 listopada 2019 roku w Warszawie na cmentarzu Stare Powązki, rodzina, wychowankowie, przedstawiciele i pracownicy Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) oraz liczna grupa przyjaciół i ludzi związanych z ochroną roślin pożegnała zmarłego w dniu 21 listopada 2019 roku prof. Jana Boczka, jednego z najwybitniejszych pracowników naukowych w ochronie roślin w drugiej połowie XX wieku w Polsce.

Key words
prof. dr hab. Jan Boczek; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego; akarolog; ochrona roślin
Progress in Plant Protection (2021) 61: 8-10
First published on-line: 2021-02-18 09:16:39
Full text (.PDF) BibTeX Mendeley Back to list