Progress in Plant Protection

Health state of plants in the urban garden „Różanka” in Szczecin

Stan zdrowotny roślin Ogrodu Miejskiego „Różanka” w Szczecinie 

Iwona Adamska, e-mail: Iwona.Adamska@zut.edu.pl

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Zakład Ochrony Roślin , Słowackiego 17, 70-434 Szczecin , Polska

Elżbieta Zioło

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Zakład Ochrony Roślin , Słowackiego 17, 70-434 Szczecin , Polska

Jacek Kocanowski

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Zakład Ochrony Roślin , Słowackiego 17, 70-434 Szczecin , Polska
Streszczenie

In 2010–2011 health state of plants in the urban garden „Różanka” in Szczecin was examined. The material used for the studies were leaves, stems and roots of plants of the genus Acer, Malus and Rosa. Fourteen species of fungi and fungus like organisms were identified. More important species were: Botrytis cinerea, Marssonina rosae, Peronospora sparsa, Phragmidium mucronatum and Podosphaera pannosa (colonizing roses), Sawadaea bicornis, S. tulasnei and Melasmia acerina (on clones), and Spilocea pomi and Asteromella mali (on apples). The occurrence of fungi was highly associated with the weather conditions: in 2011 with more rainfall than in 2010, the severity of most diseases was significantly higher than in the previous year. 

 

W latach 2010–2011 przeprowadzono badania nad zdrowotnością roślin Ogrodu Miejskiego „Różanka” w Szczecinie. Materiałem badawczym były rośliny z rodzajów Acer, Malus i Rosa. Zidentyfikowano 14 gatunków grzybów i organizmów grzybopodobnych. Ważniejszymi gatunkami były: Botrytis cinerea, Marssonina rosae, Peronospora sparsa, Phragmidium mucronatum i Podosphaera pannosa (zasiedlające róże), Sawadaea bicornis, S. tulasnei i Melasmia acerina (na klonach) oraz Spilocea pomi i Asteromella mali (na jabłoniach). Występowanie grzybów było silnie związane z warunkami pogodowymi: w roku 2011, bardziej wilgotnym niż 2010, nasilenie większości chorób było zdecydowanie wyższe niż w roku poprzednim. 

Słowa kluczowe
Rosa; fungi; Spilocea; Marssonina; Podosphaera; Phragmidium; grzyby 
Progress in Plant Protection (2012) 52: 609-613
Data pierwszej publikacji on-line: 2012-09-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2012-105
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy