Progress in Plant Protection

The possible causes of leaf spotting of Kalanchoe blossfeldiana: metabolic and potential methods of their control

Przyczyny plamistości liści Kalanchoe blossfeldiana: zmiany metaboliczne i możliwości ochrony 

Anna Jarecka Boncela, e-mail: Anna.Jarecka@inhort.pl

Instytut Ogrodnictwa, Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice , Polska

Alicja Saniewska

Instytut Ogrodnictwa, Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice , Polska

Justyna Góraj

Instytut Ogrodnictwa, Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice , Polska

Marian Saniewski

Instytut Ogrodnictwa, Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice , Polska
Streszczenie

The leaves of Kalanchoe blossfeldiana, a succulent grown in greenhouse conditions showed disease symptoms, such as yellow and gradually browning spots. The disease was caused by Pestalotia sp. In detached healthy leaves of K. blossfeldiana kept in the inverted position at natural light conditions red-violet anthocyanins were produced and accumulated. In detached leaves with disease symptoms caused by Pestalotia sp. kept in the same light conditions anthocyanins were not produced formed the disease spots at a distance about 5–10 mm from. The fungicides: Biosept Active, Signum 33 WG i Topsin M 500 SC significantly inhibited the growth and development of the fungi Pestalotia sp. 

 

Na liściach sukulenta Kalanchoe blossfeldiana rosnącego w warunkach szklarniowych, wystąpiły symptomy chorobowe. Testy chorobotwórczości wykazały, że główną przyczyną, początkowo drobnych żółtych plam, stopniowo brązowiejących i obejmujących znaczną część powierzchni górnej i dolnej strony liścia, jest grzyb Pestalotia sp. W odciętych zdrowych liściach K. blossfeldiana trzymanych na świetle w pozycji odwróconej, następowało nagromadzanie antocyjanów o barwie czerwono-fioletowej, natomiast w odciętych zainfekowanych liściach przez Pestalotia sp., trzymanych w tych samych warunkach na świetle, antocyjany nie tworzyły się w odległości około 5–10 mm od zainfekowanych plam. Badane fungicydy: Biosept Active, Signum 33 WG i Topsin M 500 SC silnie ograniczały wzrost i rozwój Pestalotia sp. 

Słowa kluczowe
Kalanchoe blossfeldiana; Pestalotia sp.; metabolic reactions; anthocyanins formation; infection; leaves; fungicides; antocyjany; infekcja; liście; fungicydy  
Progress in Plant Protection (2012) 52: 629-633
Data pierwszej publikacji on-line: 2012-09-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2012-109
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy