Progress in Plant Protection

Water as a source of Phytophthora spp. and their threat to growing plants

Woda źródłem gatunków Phytophthora spp. oraz zagrożenie wynikające z ich występowania dla upraw 

Leszek B. Orlikowski, e-mail: leszek.orlikowski@inhort.pl

Instytut Ogrodnictwa, Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice , Polska

Aleksandra Trzewik

Instytut Ogrodnictwa, Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice , Polska

Magdalena Ptaszek

Instytut Ogrodnictwa, Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice , Polska

Dorota Tułacz

Instytut Biofizyki i Biochemii Polskiej Akademii Nauk , Pawińskiego 5a, 02-106 Warszawa , Polska
Streszczenie

The subject of this study was the detection of Phytophthora species from different water sources such as in ponds situated in ornamental nurseries, canals draining off surplus water from nursery and rivers flowing through horticultural and forest areas. Baiting method was used for Phytophthora detection. Moreover pathogenicity of Phytophthora spp. to some plants commonly cultivated in container ornamental nursery was also estimated. The obtained isolates were identified to species on the base of their morphological features and polymerase chain reaction technique. The most often isolated were P. lacustris and P. plurivora, next P. cryptogea, P. citrophthora, and P. cactorum. In the laboratory trials all tested isolates colonized plant tissues. 

 

Celem prowadzonych badań było wykrywanie gatunków Phytophthora w różnych źródłach wody: stawach zlokalizowanych na terenie szkółek roślin ozdobnych, kanałach odprowadzających nadmiar wody z kontenerowni oraz rzekach przepływających przez tereny ogrodnicze i leśne. Do izolacji Phytophthora z wody wykorzystano metodę pułapkową. Oceniano patogeniczność wybranych gatunków Phytophthora w stosunku do niektórych roślin powszechnie uprawianych w kontenerowych szkółkach. Identyfikację uzyskanych izolatów prowadzono w oparciu o dostępne klucze oraz przy wykorzystaniu techniki łańcuchowej reakcji polimerazy. Najczęściej izolowanymi gatunkami były: P. lacustris oraz P. plurivora, a następnie P. cryptogea, P. citrophthora i P. cactorum. Wykrywano je niezależnie od terminu detekcji, źródła wody oraz umiejscowienia cieków i zbiorników. W laboratoryjnych testach patogeniczności wszystkie badane izolaty Phytophthora kolonizowały tkanki roślin. 

Słowa kluczowe
sources of water; Phytophthora spp.; detection; identification; colonization; źródła wody; wykrywanie; identyfikacja; kolonizacja
Progress in Plant Protection (2012) 52: 646-650
Data pierwszej publikacji on-line: 2012-09-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2012-113
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy