Progress in Plant Protection

The effectiveness of tebuconazole and thiophanate-methyl in reducing the Fusarium pathogens development on winter wheat heads

Skuteczność tebukonazolu i tiofanatu metylu w ograniczaniu rozwoju patogenów rodzaju Fusarium na kłosach pszenicy ozimej 

Urszula Wachowska, e-mail: urszula.wachowska@uwm.edu.pl

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Katedra Fitopatologii i Entomologii , Prawocheńskiego 17, 10-720 Olsztyn , Polska

Wioletta Mikołajczyk

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Katedra Fitopatologii i Entomologii , Prawocheńskiego 17, 10-720 Olsztyn , Polska

Katarzyna Kucharska

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Katedra Fitopatologii i Entomologii , Prawocheńskiego 17, 10-720 Olsztyn , Polska
Streszczenie

In 2010–2011 a field plot experiment was conducted to determine the effectiveness of tebuconazole and thiophanate-methyl in reducing the severity of Fusarium ear blight on winter wheat. The effect of fungicides on changes in the community structure of filamentous fungi colonizing wheat grain was also analyzed. Reduction in the linear growth of Fusarium culmorum was estimated under in vitro conditions. In the second year of the studies, as a Fusarium ear blight occurred at epidemic level, the disease was effectively controlled with tebuconazole and thiophanate-methyl. In 2010, less abundant communities of Fusarium fungi were isolated from the grain of wheat plants protected with tebuconazole and thiophanate-methyl, as compared with the control treatment. Tebuconazole inhibited the growth of the epiphytic species F. culmorum, whereas thiophanate-methyl exerted an inhibitory effect on F. poae. Under in vitro conditions, the linear growth of F. culmorum colonies was inhibited by tebuconazole. 

 

W latach 2010–2011, w badaniach polowych oszacowano skuteczność tiofanatu metylu i tebukonazolu w ograniczeniu fuzariozy kłosów pszenicy ozimej. Analizowano również zmiany zachodzące pod wpływem fungicydów w strukturze zbiorowisk grzybów strzępkowych zasiedlających ziarno. W warunkach in vitro oceniano redukcyjne oddziaływanie fungicydów na liniowy wzrost patogenu Fusarium culmorum. W drugim roku badań, przy epidemicznym wystąpieniu fuzariozy kłosów, tebukonazol i tiofanatu metylu ograniczały jej nasilenie. W roku 2010 z ziarna roślin chronionych tebukonazolem i tiofanatem metylu wyosobniono mniej liczne zbiorowisko grzybów rodzaju Fusarium w porównaniu z kontrolą. Tebukonazol ograniczał rozwój głównie epifitycznego gatunku F. culmorum, inhibicyjne oddziaływanie tiofanatu metylu skierowane było przede wszystkim w stosunku do F. poae. W warunkach in vitro wyraźne inhibicyjne oddziaływanie na wzrost liniowy kolonii gatunku F. culmorum wykazał tebukonazol. 

Słowa kluczowe
winter wheat; thiophanate-methyl; tebuconazole; Fusarium; pszenica ozima; tiofanat metylu; tebukonazol
Progress in Plant Protection (2012) 52: 671-675
Data pierwszej publikacji on-line: 2012-09-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2012-117
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy