Progress in Plant Protection

Detection of PVY, PVM and PVS in potato plants by DAS-ELISA in combined samples from 5 plants

Wykrywanie PVY, PVM i PVS w roślinach ziemniaka testem DAS-ELISA w próbach złożonych z 5 roślin 

Sławomir Wróbel, e-mail: wrobel@ziemniak-bonin.pl

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka , 76-009 Bonin 3 , Polska
Streszczenie

The aim of this study was to determine the capability of detecting viruses in combined potato plant samples using a single DASELISA (double-antibody sandwich – enzyme linked immunosorbent assay) test. Only after a positive virus detection, an additional test was done for each plant individually. In three series of investigations a total of 1350 potato plants infected with PVY (Potato virus Y), PVM (Potato virus M) and PVS (Potato virus S) were evaluated. The same plants were diagnosed both in combined samples and each plant separately. It was found a convergence of 94–100% for PVY, 83–100% for PVM and 100% for PVS. More than half positive results of virus detection in combined samples were the cases in which only one plant among five tested was infected with virus which was easily detected due to high sensitivity of used reagents. The use of combined samples allowed to reduce the cost of DAS-ELISA tests only at low values of infection – maximal to 20%. 

 

Celem badań było określenie możliwości wykrywania wirusów testem DAS-ELISA (double-antibody sandwich – enzyme linked immunosorbent assay) w próbach zbiorczych roślin ziemniaka. Po stwierdzeniu pozytywnego wyniku przeprowadzano dodatkową ocenę dla każdej rośliny z osobna. W trzech seriach badań ocenie poddano 1350 roślin ziemniaka porażonych wirusami: PVY (Potato virus Y), PVM (Potato virus M) i PVS (Potato virus S). Te same rośliny testowano w próbach zbiorczych, jak i w pojedynczych. Stwierdzono 94–100% zbieżność wyników dla PVY, 83–100% dla PVM i 100% dla PVS. Ponad połowę pozytywnych wyników dla prób zbiorczych stanowiły przypadki, w których tylko jedna roślina wśród pięciu testowanych była porażona wirusem, mimo to z łatwością był on wykrywany, co świadczy o wysokiej czułości użytych przeciwciał. Zastosowanie prób zbiorczych pozwala istotnie ograniczyć koszty testów DAS-ELISA, ale jedynie przy niskich wartościach porażenia – maksymalnie do 20%. 

Słowa kluczowe
combined samples; DAS-ELISA; potato; PVM; PVS; PVY; próby zbiorcze; ziemniak  
Progress in Plant Protection (2012) 52: 714-718
Data pierwszej publikacji on-line: 2012-09-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2012-124
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy