Progress in Plant Protection

Regional signalization of chemical treatments on the base of agrophages monitoring
Regionalna sygnalizacja terminów wykonywania zabiegów ochrony roślin na podstawie monitorowania agrofagów

Felicyta Walczak

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Metod Prognozowania Agrofagów i Ekonomiki Ochrony Roślin , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań , Polska

Andrzej Bandyk

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Metod Prognozowania Agrofagów i Ekonomiki Ochrony Roślin , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Magdalena Jakubowska

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Metod Prognozowania Agrofagów i Ekonomiki Ochrony Roślin , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Kamila Roik

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Metod Prognozowania Agrofagów i Ekonomiki Ochrony Roślin , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Anna Tratwal, e-mail: a.tratwal@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Metod Prognozowania Agrofagów i Ekonomiki Ochrony Roślin , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Beata Wielkopolan

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Metod Prognozowania Agrofagów i Ekonomiki Ochrony Roślin , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska
Streszczenie

The study included the annual monitoring of agrophages based on their development stages at different places in the country. A date of chemical treatment was recommended based of field observations with taking into account economical aspect. The results were distributed through the information service “Agrophages signalization” at the Institute of Plant Protection – National Research Institute web page to producers and advisors. Based on the results, it can be concluded that agrophages monitoring with a focus on disease occurrence and severity or pest incidence at a particular growth stage recommended for a control, should be performed at a specific localization (changes in microclimates between places) and every year (climate changes).

 

Badania dotyczyły corocznego monitorowania wybranych agrofagów roślin uprawnych w zależności od ich faz rozwojowych w różnych miejscowościach na terenie kraju. Na podstawie wyników obserwacji sugerowano termin zabiegu z jednoczesnym uwzględnieniem aspektu ekonomicznego wskazującego na to, czy wykonanie zabiegu jest uzasadnione. Informacje te popularyzowano przez zamieszczanie ich w serwisie informacyjnym „Sygnalizacja Agrofagów” na stronie internetowej Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego do praktycznego wykorzystania przez producentów i doradców ochrony roślin. Badania wykazały, że monitorowanie agrofagów w celu zaobserwowania pojawiania się objawów chorobowych i oceny ich stopnia nasilenia lub liczebności szkodników w określonych stadiach rozwojowych, w których należy je zwalczać, najlepiej spełnia swoją rolę jeśli jest prowadzone na konkretnej plantacji i corocznie ze względu na różny w latach przebieg warunków pogodowych.

Słowa kluczowe
agrophages; monitoring; time of treatments;  agrofagi; monitorowanie; terminy zabiegów
Referencje

Aneksy do Instrukcji dla służby ochrony roślin z zakresu prognoz, sygnalizacji i rejestracji – do części II, tom I i II (1993) „Metody sygnalizacji i prognozowania pojawu chorób i szkodników roślin oraz do części III (1976) „Rejestracja ogólna i szczegółowa chorób i szkodników roślin uprawnych”. 1998. Wyd. I. Inst. Ochr. Roślin, Poznań, 47 ss.

Instrukcja dla służby ochrony roślin z zakresu prognoz, sygnalizacji i rejestracji. Część I Ogólna. 1982. Wyd. V. Inst. Ochr. Roślin, Poznań, 165 ss.

Instrukcja dla służby ochrony roślin z zakresu prognoz, sygnalizacji i rejestracji. Część II t. I i II Metody sygnalizacji i prognozowania pojawu chorób i szkodników roślin. 1993. Wyd. IV. Inst. Ochr. Roślin, Poznań, t. I, 200 ss., t. II, 200 ss.

Instrukcja dla służby ochrony roślin z zakresu prognoz, sygnalizacji i rejestracji. Część III Rejestracja ogólna i szczegółowa chorób i szkodników roślin uprawnych. 1976. Wyd. IV. Inst. Ochr. Roślin, Poznań, 162 ss.

Walczak F. (red.). 2007. Poradnik sygnalizatora ochrony zbóż. Inst. Ochr. Roślin, Poznań, 111 ss. ISBN 978-83-89867-90-2.

Walczak F. (red.). 2008. Poradnik sygnalizatora ochrony rzepaku. Inst. Ochr. Roślin – PIB, Poznań, 153 ss. ISBN 978-83-89867-90-2.

Walczak F., Bandyk A., Jakubowska M., Roik K., Tratwal A., Wielkopolan B., Złotkowski J. 2013. Stan fitosanitarny roślin uprawnych w Polsce w roku 2012 i spodziewane wystąpienie agrofagów w 2013. Inst. Ochr. Roślin – PIB, Poznań, 120 ss. ISSN 1898-7419. 

Progress in Plant Protection (2015) 55: 127-134
Data pierwszej publikacji on-line: 2015-03-17 11:50:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2015-021
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy