Progress in Plant Protection

Synergistic effect of anethole on the activity of abamectin against the lesser mealworm (Alphitobius diaperinus Panzer)
Synergistyczny wpływ anetolu na aktywność abamektyny wobec pleśniakowca lśniącego (Alphitobius diaperinus Panzer) 

Maryla Szczepanik, e-mail: mszczep@umk.pl

Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Biologii i Ochrony Środowiska , Lwowska 1, 87-100 Toruń , Polska

Paulina Orszewska

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa Centralne Laboratorium , Żwirki i Wigury 73, 87-100 Toruń , Polska

Beata Szołyga

Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Biologii i Ochrony Środowiska , Lwowska 1, 87-100 Toruń , Polska
Streszczenie

The synergistic effect of anethole, the main component of star anise oil, on the activity of abamectin (Vertimec 018 EC) against the lesser mealworm (Alphitobius diaperinus Panzer) was investigated. In the studies 1% acetone solutions of anethole and aqueous solutions of insecticide with increasing concentrations (0.0125; 0.025; 0.05; 0.1; 0.15; 0.2; 0.4%) were used. The experiments were conducted on 10-day and 20-day old larvae and young (7–10 day old) adults using an oral administration of compounds in four different treatments (insecticide alone, anethole alone, insecticide given simultaneously with anethole, insecticide application was preceded by a 3-day culture on diet treated with anethole). The experiments were carried out in the rearing chamber at 29°C in the dark. The results show that anethole have a synergistic effect on the activity of abamectin only against the youngest larvae. After the simultaneous application of anethole and insecticide more than 4-fold decrease in the values of LC50 and LC90 was observed. In relation to older larvae and adults synergistic activity of anethole was very weak. Synergism ratios were 1.05–1.26.


Zbadano synergistyczny wpływ anetolu, głównego składnika olejku anyżowego, na toksyczność abamektyny (s.cz. insektycydu Vertimec 018 EC) na przykładzie pleśniakowca lśniącego (Alphitobius diaperinus Panzer). W badaniach zastosowano 1% acetonowe roztwory anetolu oraz wodne roztwory insektycydu o wzrastających stężeniach: 0,0125; 0,025; 0,05; 0,1; 0,15; 0,2; 0,4%. Doświadczenia prowadzono na 10- i 20-dniowych larwach oraz młodych (7–10 dniowych) chrząszczach A. diaperinus, stosując metodę żołądkową w 4 różnych kombinacjach (insektycyd, anetol, insektycyd aplikowany jednocześnie z anetolem, aplikacja insektycydu poprzedzona 3-dniową hodowlą owadów na pokarmie traktowanym anetolem). Doświadczenia zostały przeprowadzone w inku-batorze, w stałej temperaturze +29°C, w ciemności. Badania wykazały, że synergizm najsilniej zaznaczał się tylko w przypadku najmłodszych larw, gdzie obserwowano ponad 4-krotny spadek wartości LC50 i LC90, po łącznym zastosowaniu anetolu i insektycydu. W odniesieniu do starszych larw oraz osobników dorosłych aktywność synergistyczna anetolu była bardzo słaba. Otrzymane współczynniki synergizmu wynosiły 1,05–1,26. 


Słowa kluczowe
abamectin; anethole; synergism; essential oils; lesser mealworm; Alphitobius diaperinus;  abamektyna; anetol; synergizm; olejki eteryczne; pleśniakowiec lśniący
Referencje

Abbassy M.A., Abdelgaleil S.A.M., Rabie R.Y.A. 2009. Insecticidal and synergistic effects of Majorana hortensis essential oil and some of its major constituents. Entomologia Experimentalis et Applicata 131: 225–232.

Abbott W.S. 1925. A method for computing the effectiveness of an insecticide. Journal of Economic Entomology 18: 265–267.

Arena J.P., Liu K.K., Paress P.S., Frazier E.G., Cully D.F., Mrozik H., Schaeffer J.M. 1995. The mechanism of action of avermectins in Caenorhabditis elegans: correlation between activation of glutamate-sensitive chloride current, membrane binding, and biological activity. Journal of Parasitology 81: 286–294.

Axtell R.C., Arends J.J. 1990. Ecology and management of arthropod pests of poultry. Annual Review of Entomology 35: 101–126.

Chernaki-Leffer A.M., Sosa-Gomez D.R., Almeida L.M., Lopes I.O.N. 2011. Susceptibility of Alphitobius diaperinus (Panzer) (Coleoptera, Tenebrionidae) to cypermethrin, dichlorvos and triflumuron in southern Brazil. Revista Brasileira de Entomologia 55: 125–128.

Ignatowicz S. 1998. Nowoczesny program zwalczania much, pleśniakowca lśniącego i innych szkodliwych owadów w zabudowaniach inwentarskich. Życie Weterynaryjne 8: 304–306.

Kaufman P.E., Strong C., Rutz D.A. 2008. Susceptibility of lesser mealworm (Coleoptera: Tenebrionidae) adults and larvae exposed to two commercial insecticides on unpainted plywood panels. Pest Management Science 64: 108–111.

Kołodziejczyk A. 2003. Naturalne związki organiczne. PWN, Warszawa, 601 ss.

Lambkin T.A., Furlong M.J. 2011. Metabolic mechanisms only partially explain resistance to pyrethroids in Australian broiler house populations of lesser mealworm (Coleoptera: Tenebrionidae). Journal of Economic Entomology 104 (2): 629–635.

Malinowski H. 2003. Odporność owadów na insektycydy. Mechanizmy powstawania i możliwości przeciwdziałania. Wieś Jutra, Warszawa, 211 ss.

Maliszewska J., Tęgowska E. 2012. Capsaicin as an organophosphate synergist against Colorado potato beetle (Leptinotarsa decemlineata Say). Journal of Plant Protection Research 52 (1): 28–34.

Marcus C., Lichtenstein E.P. 1979. Biologically active components of anise: Toxicity and interactions with insecticides in insects. Journal of Agricultural and Food Chemistry 27 (6): 1217–1223.

Metcalf R.L. 1967. Mode of action of insecticide synergists. Annual Review of Entomology 12: 229–256.

Mondal M., Khalequzzaman M. 2010. Toxicity of naturally occurring compounds of plant essential oil against Tribolium castaneum (Herbst). Journal of Biological Sciences 10: 10–17.

Rice S.J., Lambkin T.A. 2009. A new culture method for lesser mealworm, Alphitobius diaperinus. Journal of Applied Entomology 133: 67–72.

Silva G.S., Michels M.G., Toma S.B., Terra F.E., Soares V.E., Costa A.J. 2007. Effectiveness of the compound chlorpyrifos + cypermethrin + citronellal against Alphitobius diaperinus. Laboratory analysis and residue determination in carcasses. Revista Brasileira de Ciência Avícola 9 (3): 157160.

Singh R., Koul O., Rup P.J., Jindal J. 2010. Evaluation of dietary toxicity of some essential oil allelochemicals for the management of Chilo partellus (Swinhoe). Journal of Plant Protection Research 50 (3): 293–301.

Szczepanik M., Szumny A. 2011. Insecticidal activity of star anise (Illicum verum Hook. F.) fruits extracts against lesser mealworm, Alphitobius diaperinus Panzer (Coleoptera: Tenebrionidae). Allelopathy Journal 27 (2): 277–288.

Szczepanik M., Zawitowska B., Szumny A. 2012. Insecticidal activities of Thymus vulgaris essential oil and its components (thymol and carvacrol) against larvae of lesser mealworm, Alphitobius diaperinus Panzer (Coleoptera: Tenebrionidae). Allelopathy Journal 30 (1): 129–142.

Węgorek P., Obrępalska-Stęplowska A., Nowaczyk K., Zamojska J. 2007. Poziom odporności polskich populacji słodyszka rzepa-kowego (Meligethes aeneus F.) na pyretroidy; mechanizmy odporności w świetle badań molekularnych. [The level of resistance of polish populations of Pollen beetle (Meligethes aeneus F.) against pyrethroids: mechanisms of rseistance in light of molecular research]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 47 (1): 383–388.

Progress in Plant Protection (2015) 55: 189-194
Data pierwszej publikacji on-line: 2015-03-25 08:27:31
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2015-031
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy