Progress in Plant Protection

Assessment of the possibility of zearalenone removal by soil bacteria of the genus Rhodococcus
Ocena możliwości usuwania zearalenonu przez bakterie glebowe z rodzaju Rhodococcus 

Romuald Gwiazdowski, e-mail: R.Gwiazdowski@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Badania Środków Ochrony Roślin , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań , Polska

Daniela Gwiazdowska

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Towaroznawstwa Katedra Przyrodniczych Podstaw Jakości , Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań , Polska

Krzysztof Juś

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Towaroznawstwa Katedra Przyrodniczych Podstaw Jakości , Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, Polska

Agnieszka Waśkiewicz

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Technologii Drewna Katedra Chemii Ogólnej , Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań , Polska
Streszczenie

The aim of the study was to assess the possibility of reducing the content of zearalenone by soil bacteria of the genus Rhodococcus in model conditions. The experiment was carried out for 72 hours in a pepton broth as well as in a buffer, controlling the amount of toxin every 24 hours. The results showed that the tested strains of Rhodococcus bacteria were able to reduce of zearalenone content in relation to the control samples. The degree of reduction of zearalenone content was dependent on the bacteria strain as well as time incubation and environment, in which the process was conducted. In the samples collected during the incubation derivatives were not observed.


Celem pracy była ocena możliwości redukcji zawartości zearalenonu przez bakterie glebowe rodzaju Rhodococcus w warunkach modelowych. Proces prowadzono przez 72 godziny w pożywce peptonowej oraz w buforze, kontrolując ilość toksyny co 24 godziny. Otrzymane wyniki wykazały, że badane szczepy bakterii powodują redukcję ilości zearalenonu w stosunku do prób kontrolnych. Stopień redukcji stężenia zearalenonu był uzależniony od szczepu bakterii, czasu inkubacji oraz od środowiska, w jakim prowadzono proces. W próbkach zebranych w trakcie inkubacji nie obserwowano wystąpienia związków pochodnych. 


Słowa kluczowe
mycotoxins; zearalenone; Rhodococcus;  mikotoksyny; zearalenon
Referencje

Alberts J.F., Engelbrecht Y., Steyn P.S., Holzapfel W.H., van Zyl W.H. 2006. Biological degradation of aflatoxin B1 by Rhodococcus erythropolis cultures. International Journal of Food Microbiology 109: 121–126.

Bennett J.W., Klich M. 2003. Mycotoxins. Clinical Microbiology Reviews 16: 497–516.

Chełkowski J. 2009. Mikotoksyny, grzyby toksynotwórcze i mikotoksykozy. http://www.cropnet.pl/dbases/mycotoxins.pdf [dostęp: 12.02.2015].

Chiba H., Agematu H., Kaneto R., Terasawa T., Saka K., Dobaski K., Yoshioka T. 1999. Rhodopeptins, novel cyclic tetrapeptide with antifungal activity from Rhodococcus spp. Journal of Antibiotics 52: 695– 699.

Ciegler A., Lillehoj E.B., Peterson R.E., Hall H.H. 1966. Microbial detoxification of aflatoxin. Applied Microbiology 14 (6): 934–939.

Cserháti M., Kriszt B., Krifaton C., Szoboszlay S., Háhn J., Tóth Sz., Nagy I., Kukolya J. 2013. Mycotoxin-degradation profile of Rhodococcus strains. International Journal of Food Microbiology 166 (1): 176–185.

Dua M., Singh A., Sethunathan N., Johri A.K. 2002. Biotechnology and bioremediation, successes and limitations. Applied Microbiology and Biotechnology 59: 143–152.

Emrich K., Wilde F., Miedaner T., Piepho H. 2008. Approach for adjusting the Fusarium head blight rating to a phenological date in inoculated selection experiments of wheat. Theoretical and Applied Genetics 117: 65–73.

Hormisch D., Hormisch D., Brost I., Kohring G.W., Giffhorn F., Kroppenstedt R.M., Stackebradt E., Färber P., Holzapfel W.H. 2004. Mycobacterium fluoranthenivorans sp. nov., a fluoranthene and Aflatoxin B1 degrading bacterium from contaminated soil of a former coal gas plant. Systematic and Applied Microbiology 27 (6): 653–660.

Kapturowska A.U., Zielińska K.J., Stecka K., Kupryś M.P. 2010. Ocena skażenia pasz ochra-toksyną A i metody ich dekontaminacji. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 55 (3): 156–157.

Łobocka M. 2002. Liniowe plazmidy bakteryjne. Kosmos – Problemy Nauk Biologicznych 256: 284–285.

Masai E., Sugiyama K., Iwashita N., Shimizu S., Hauschild J.E., Hatta T., Kimbara K., Yano K., Fukuda M. 1997. The bphDEF metacleavage pathway genes involved in biphenyl/polychlorinated biphenyl degradation are located on a linear plasmid and separated from the initial bphACB genes in Rhodococcus sp. strain RHA1. Gene 187: 141–149.

Molnar O., Schatzmayr G., Fuchs E., Prillinger H. 2004. Trichosporon mycotoxinivorans sp. nov., a new yeast species useful in biological detoxification of various mycotoxins. Systematic and Applied Microbiology 27 (6): 661–671.

Pokrzywa P., Cieślik E., Topolska K. 2007. Ocena zawartości mikotoksyn w wybranych produktach spożywczych. Żywność Nauka Technologia Jakość 3 (52): 139–146.

Schatzmayr G., Zehner F., Täubel M., Schatzmayr D., Klimitsch A., Loibner A.P., Binder E.M. 2006. Microbiologicals for deactivating mycotoxins. Molecular Nutrition & Food Research 50 (6): 543–551.

Shih C.N., Marth E.H. 1975. Aflatoxin can be degraded by the mycelium of Aspergillus parasiticus. Zeitschrift für Lebensmittel-Untersuchung und Forschung 158 (6): 361–362.

Suchorzyńska M., Misiewicz A. 2009. Mikotoksynotwórcze grzyby fitopatogeniczne z rodzaju Fusarium i ich wykrywanie technikami PCR. Postępy Mikrobiologii 48 (3): 221–225.

Twarużek M., Grajewski J., Błajet-Kosicka A. 2012. Skażenia grzybami i występowanie toksyn Fusarium w ziarnie kukurydzy w latach 2009–2011 w Polsce. [Fungal contamination and occurrence of Fusarium toxins in maize in the years 2009–2011 in Poland]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 52 (4): 1065–1069.

Progress in Plant Protection (2015) 55: 237-241
Data pierwszej publikacji on-line: 2015-03-31 13:14:26
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2015-040
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy