Progress in Plant Protection

Comparison of the development ability of the northern root-knot nematode Meloidogyne hapla Chitwood, 1949 on selected species and varieties of Fabaceae Lindl.
Porównanie zdolności rozwoju guzaka północnego Meloidogyne hapla Chitwood, 1949 na wybranych gatunkach i odmianach roślin bobowatych Fabaceae Lindl. 

Renata Dobosz, e-mail: r.dobosz@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Roman Krawczyk, e-mail: r.krawczyk@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska
Streszczenie

Legumes of the genera Vicia, Pisum, Lupinus, Trifolium, Medicago as well as Onobrychis viciifolia, Lotus corniculatus, Ornithopus sativus, Galega orientalis and Lens culinaris were cultivated in pots filled with soil naturally infected with Meloidogyne hapla, under controlled conditions in a glasshouse. Root galls and adult females with egg masses were observed in root systems of all plant species and cultivars included in the experiment. The most numerous occurrence of root galls was recorded on root tissues of Vicia faba, Pisum sativum, Lupinus luteus (cv. Parys) and Trifolium pratense (cv. Krynia) while adult females with egg masses on roots of Trifolium incarnatum, P. sativum (cv. Hubal), Lupinus albus and both cultivars of Medicago sativa. Approximately from 5 to 57 of eggs and juvenile stages were counted in a single mass.


Rośliny bobowate z rodzaju Vicia, Pisum, Lupinus, Trifolium, Medicago oraz Onobrychis viciifolia, Lotus corniculatus, Ornithopus sativus, Galega orientalis i Lens culinaris uprawiano w wazonach z glebą naturalnie zainfekowaną guzakiem północnym, w kontrolowanych warunkach w szklarni. Na korzeniach wszystkich badanych gatunków i odmian roślin obserwowano wyrośla oraz samice ze złożami jajowymi. Wyrośla wystąpiły najliczniej na korzeniach Vicia faba, Pisum sativum, Lupinus luteus (odmiana Parys) oraz Trifolium pratense (odmiana Krynia), a samice ze złożami jajowymi na korzeniach Trifolium incarnatum, Pisum sativum (odmiana Hubal), Lupinus albus oraz obu odmianach Medicago sativa. Zliczono średnio od 5 do 57 sztuk jaj i osobników młodocianych przypadających na pojedyncze złoże.


Słowa kluczowe
Meloidogyne hapla; Fabaceae; root galls; egg masses; wyrośla korzeniowe; złoża jajowe
Referencje

Brzeski M.W. 1974. The reaction of carrot cultivars to Meloidogyne hapla Chitw, infestation. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 154: 173–189.

 

Dobosz R., Obrępalska-Stęplowska A., Nowaczyk K., Kornobis S. 2008. Diagnostyka nicieni – pasożytów roślin objętych regulacjami prawnymi. Instrukcja rozpoznawania gatunków z rodzaju Meloidogyne. Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań, 13 ss.

 

Evans K., Trudgill D., Webster J.M. 1993. Plant Parasitic Nematodes in Temperate Agriculture. CABI Publishing, Wallingford, UK, 656 pp.

 

Griffin G.D., Inserra R.N., Vovlas N., Sisson D.V. 1986. Differential reaction of alfalfa cultivars to Meloidogyne hapla and M. chitwoodi populations. Journal of Nematology 18 (3): 347–352.

 

Griffin G.D., Rumbaugh M.D. 1996. Host suitability of twelve Leguminosae species to populations of Meloidogyne hapla and M. chitwoodi. Journal of Nematology 28 (3): 400–405.

 

GUS 2016. Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. Główny Urząd Statystyczny, 911 ss.

 

Hooper D.J. 1986. Handling, fixing, staining and mounting. p. 59–80. In: ”Laboratory Methods for Work with Plant and Soil Nematodes” (J.F. Southey, ed.). Her Mayestry’s Stationery Office, London, 202 pp.

 

http://www.coboru.pl/DR/charaktodmiany.aspx

 

Luc M., Sikora R.D., Bridge J. 2005. Plant Parasitic Nematodes in Subtropical and Tropical Agriculture. CABI Publishing, Wallingford, UK, 871 pp.

 

Karakas F.P., Turker A.U., Karakas A., Mshvildadze V. 2016. Cytotoxic, anti-inflammatory and antioxidant activities of four different extracts of Galega officinalis L (Goat’s rue). Tropical Journal of Pharmaceutical Research 15 (4): 751–757.

 

Mercer C.F., Miller K.J. 1997. Evaluation of 15 Trifolium spp. and Medicago sativa as hosts of four Meloidogyne spp. found in New Zealand. Journal of Nematology 29 (4): 673–676.

 

Molan A.L., Waghorn G.C., Min B.R., McNabb W.C. 2000. The effect of condensed tannins from seven herbages on Trichostrongylus colubriformis larval migration in vitro. Folia Parasitologica 47 (1): 39–44.

 

Olthof T.H., Potter J.W. 1972. Relationship between population densities of Meloidogyne hapla and crop losses in summer maturing vegetables in Ontario. Phytopathology 62: 981–986.

 

Rafiqa S., Majeedb R., sif Khurshid Qazib A., Ahmad Ganaia B., Wania I., Rakhshandaa S., Qurishib Y., Sharmab P.R., Hamidb A., Masooda A., Hamida R. 2013. Isolation and antiproliferative activity of Lotus corniculatus lectin towards human tumour cell lines. Phytomedicine 21 (1): 30–38.

 

Santo G.S., Ponti R.P. 1985. Host suitability and reaction of bean and pea cultivars to Meloidogyne chitwoodi and M. hapla. Journal of Nematology 17 (1): 77–79.

 

Schmitt J., Bellé C. 2016. Reaction of soybean cultivars to Meloidogyne javanica and M. incognita. Nematropica 46: 76–80.

 

Viaene N.M., Abawi G.S. 1996. Damage threshold of Meloidogyne hapla to lettuce in organic soil. Journal of Nematology 28 (4): 537–545.

 

Wofford D.S., Gray F.A., Eckert J.W. 1989. Pathogenicity of two populations of Meloidogyne hapla Chitwood on alfalfa and sainfoin. Journal of Nematology 21 (1): 87–91.

Progress in Plant Protection (2017) 57: 159-163
Data pierwszej publikacji on-line: 2017-06-29 15:07:09
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2017-025
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy