Progress in Plant Protection

Health status of seeds of white mustard (Sinapis alba L.) depending on the sulfur fertilization
Zdrowotność nasion gorczycy białej (Sinapis alba L.) w zależności od poziomu nawożenia siarką

Magdalena Serafin-Andrzejewska, e-mail: magdalena.serafin-andrzejewska@upwr.edu.pl

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Norwida 25, 50-375 Wrocław, Polska

Monika Białkowska, e-mail: monika.bialkowska@upwr.edu.pl

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Norwida 25, 50-375 Wrocław, Polska

Marcin Kozak, e-mail: marcin.kozak@upwr.edu.pl

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Norwida 25, 50-375 Wrocław, Polska

Wojciech Pusz, e-mail: wojciech.pusz@upwr.edu.pl

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Ochrony Roślin, Norwida 25, 50-375 Wrocław, Polska
Streszczenie

Three-year (2007–2009) experiment with white mustard (Sinapis alba L.) was conducted in the fields of Wrocław University of Environmental and Life Sciences. The experiment was conducted in a split-plot design with two variable factors. White mustard cultivars (Metex, Nakielska) were the first order factor and differentiate sulfur doses (0, 10, 20, 30 kg S per 1 ha) were the second order factor. The aim of the study was to estimate a correlation between the health status of collected white mustard seeds and various doses of sulfur fertilization. In conclusion, the species and types of fungi isolated from white mustard seeds were located mainly on the surface of seeds. An increased sulfur fertilization did not affect an occurrence of fungal pathogens either on disinfected or non-disinfected white mustard seeds.


Nasiona gorczycy białej (Sinapis alba L.) pozyskano z doświadczenia ścisłego prowadzonego w latach 2007–2009 na polach Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Badania analizowano w układzie split-plot na dwa czynniki zmienne. Czynnikiem I rzędu były odmiany gorczycy białej (Metex, Nakielska), a czynnikiem II rzędu zróżnicowane dawki siarki (0, 10, 20, 30 kg S na 1 ha). Celem badań była ocena zdrowotności zebranych nasion gorczycy białej odmian Metex i Nakielska w zależności od zróżnicowanego nawożenia siarką. Podsumowując wyniki izolacji mikroorganizmów z nasion gorczycy białej zaobserwowano, że gatunki i rodzaje grzybów z nich wyosobnianych zasiedlały głównie powierzchnię nasion. Zarówno w odniesieniu do nieodkażonych, jak i odkażonych powierzchniowo nasion gorczycy białej, nie potwierdzono korzystnego wpływu zwiększonego nawożenia siarką na ograniczenie występowania patogenów grzybowych.


Słowa kluczowe
white mustard; cultivars; sulfur; fertilization; seed health status; gorczyca biała; odmiany; siarka; nawożenie; zdrowotność nasion
Referencje

Figas A., Drozdowska L., Sadowski C. 2008. Zależność między nawożeniem siarką a zawartością glukozynolanów i zasiedleniem nasion rzepaku jarego ‘Margo’ przez Alternaria brassicae. [Relationship between sulphur fertilization, glucosinolate content and infection level of seeds of spring oilseed rape ‘Margo’ with Alternaria brassicae]. Acta Scientiarum Polonorum, Agricultura 7 (3): 43–52.

 

Gornas Z. 1995. Uprawiajmy zioła – gorczyca biała. Informator Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Bonin 6: 13–14.

 

Grzebisz W., Gaj R. 2000. Zbilansowane nawożenie rzepaku ozimego. s. 83–97. W: „Zbilansowane nawożenie rzepaku. Aktualne problemy” (W. Grzebisz, red.). Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego, Poznań, 306 ss.

 

Grzebisz W., Podleśna A., Wielebski F. 2005. Potrzeby pokarmowe i nawożenie. s. 74–89 W: „Technologia produkcji rzepaku” (Cz. Muśnicki, I. Bartkowiak-Broda, M. Mrówczyński, red.). Wieś Jutra Sp. z o.o., Warszawa, 203 ss.

 

Haneklaus S., Bloem E., Schung E. 2000. Sulphur in agroecosystems. Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis, Agricultura 204 (81): 17–32.

 

Kozłowski J., Buchwald W., Szczeglewska D., Dorycka A. 1997. Biologia kiełkowania nasion roślin leczniczych. XVIIIa. Nasiona lecznicze gatunków z rodziny Cruciferae = Brassicaceae. Herba Polonica 43 (1): 5–11.

 

Kurowski T.P., Jankowski K. 2003. Wpływ nawożenia na zdrowotność gorczycy białej i sarepskiej. [The influence of fertilisation on health status of white and Indian musztard]. Rośliny Oleiste – Oilseed Crops 24 (2): 465–476.

 

Makulec I., Marczak E., Lipkowski A., Baranowska B. 1995. Przeciwbakteryjne i przeciwgrzybowe działanie glukozynolanów wyekstrahowanych ze śruty rzepaku. Rośliny Oleiste – Oilseed Crops 16: 255–258.

 

Piętka T., Krzymański J., Michalski K., Krótka K. 1998. Postępy prac nad tworzeniem gorczycy białej podwójnie ulepszonej. Rośliny Oleiste – Oilseed Crops 19 (2): 455–462.

 

Pusz W., Serafin-Andrzejewska M., Pląskowska E., Kozak M. 2012. Wpływ zróżnicowanego nawożenia siarką na zdrowotność nasion gorczycy białej, odmiany Radena. [The effect of different sulphur fertilization rates on seed health of white mustard seeds, cultivar Radena]. Progress in Plant Protection 52 (3): 590–595. DOI: http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2012-102.

 

Scherer H.W. 2001. Sulphur in crop production – invited paper. European Journal of Agronomy 14 (2): 81–111. DOI: https://doi.org/ 10.1016/S1161-0301(00)00082-4.

 

Schnug E., Ceynowa J. 1990. Phytopathological aspects of glucosinolates in oilseed rape. Journal of Agronomy and Crop Science 165: 319–328.

 

Szymczak-Nowak J., Nowakowski M. 2000. Efekt antymątwikowy i plonowanie gorczycy białej, facelii błękitnej i rzodkwi oleistej uprawianych w plonie głównym. Rośliny Oleiste – Oilseed Crops 21 (1): 286–291.

 

Zhao F.J., McGrath S.P., Blake-Kalff M.M.A., Link A., Tucker M. 2003. Crop responses to sulphur fertilization. Nawozy i Nawożenie – Fertilizers Fertilization 3 (16): 26–51.

Progress in Plant Protection (2017) 57: 292-299
Data pierwszej publikacji on-line: 2017-12-01 15:26:30
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2017-045
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy