Progress in Plant Protection

Damage of Poaceae plants caused by slugs from the genus Deroceras and Arion
Uszkodzenia roślin Poaceae przez ślimaki rodzaju Deroceras i Arion

Monika Jaskulska, e-mail: m.jaskulska@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Entomologii i Agrofagów Zwierzęcych, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Jan Kozłowski, e-mail: j.kozlowski@iorbib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Entomologii i Agrofagów Zwierzęcych, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Maria Kozłowska, e-mail: markoz@up.poznan.pl

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Metod Matematycznych i Statystycznych, Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Polska
Streszczenie

Grasses (Poaceae Barnh.) are damaged by many pest species, including slugs, especially by slugs from the genus Deroceras and Arion. These animals feed on seeds and green plant material near the surface of the ground and show a clear selectivity towards individual species, cultivars or forms of plants. So far, little research has been done on the food preferences of snails feeding on grass plants. In these studies, plants from five grass meadow and wheat (Triticum aestivum L.) species were exposed to Deroceras reticulatum (O. F. Müller, 1774) and Arion vulgaris Moquin-Tandon, 1855 feeding under laboratory conditions. There was a different variation in the magnitude of plant damage depending on the plant species and slug species. Higher susceptibility to damage was demonstrated by plants Poa pratensis and Festuca rubra contrary to plants Bromus wildenowii, Festulolium, Lolium multiflorum and Triticum aestivum.

 

Trawy (Poaceae Barnh.) są uszkadzane przez różne gatunki agrofagów w tym także przez ślimaki, zwłaszcza przez ślimaki nagie z rodzaju Deroceras i Arion. Zwierzęta te żerują na nasionach i zielonym materiale roślinnym w pobliżu powierzchni gruntu i wykazują wyraźną selektywność w stosunku do poszczególnych gatunków, odmian lub form roślin. Dotychczas wykonano niewiele badań dotyczących preferencji pokarmowej ślimaków żerujących na roślinach traw. W tych badaniach, w warunkach laboratoryjnych eksponowano rośliny pięciu gatunków traw łąkowych i pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.) na żerowanie ślimaków Deroceras reticulatum (O. F. Müller, 1774) i Arion vulgaris Moquin-Tandon, 1855. Stwierdzono zróżnicowanie w wielkościach uszkodzeń roślin w zależności od gatunku rośliny i gatunku ślimaka. Wyższą podatność na uszkodzenia przez ślimaki wykazały rośliny Poa pratensis i Festuca rubra niż rośliny Bromus wildenowii, Festulolium, Lolium multiflorum i Triticum aestivum.

Słowa kluczowe
slugs; grasses; damage; ślimaki; trawy; uszkodzenia
Referencje

Barlow S.E., Close A.J., Port G.R. 2013. The acceptability of meadow plants to the slug Deroceras reticulatum and implications for grassland restoration. Annals of Botany 112 (4): 721–730. DOI: 10.1093/aob/mct086.

 

Briner T., Frank T. 1998. The palatability of 78 wildflower strip plants to the slug Arion lusitanicus. Annals of Applied Biology 133 (1): 123–133. DOI: 10.1111/j.1744-7348.1998.tb05808.x.

 

Clark S.J., Dodds C.J., Henderson I.F., Martin A.P. 1997. A bioassay for screening materials influencing feeding in the field slug Deroceras reticulatum (Müller) (Mollusca: Pulmonata). Annals of Applied Biology 130 (2): 379–385. DOI: 10.1111/j.1744-7348.1997.tb06841.x.

 

Dirzo R. 1980. Experimental studies on slug-plant interactions. I. The acceptability of thirty plant species to the slug Agriolimax caruanae. Journal of Ecology 68 (3): 981–998.

 

Dirzo R., Harper J.L. 1982. Experimental studies on slug-plant interactions. IV. The performance of cyanogenic and acyanogenic morphs of Trifolium repens in the field. Journal of Ecology 70 (1): 119–138. DOI: 10.2307/2259868.

 

Glen D.M., Moens R. 2002. Agriolimacidae, Arionidae and Milacidae as pests in West European cereals. s. 271–300. W: Molluscs as Crop Pests (G.M. Barker, red.). Landcare Research Hamilton, New Zealand, CABI Publishing, UK, 468 ss.

 

Grime J.P., MacPherson-Stewart S.F., Dearman R.S. 1968. An investigation of leaf palatability using the snail Cepaea nemoralis L. Journal of Ecology 56 (2): 405–420. DOI: 10.2307/2258241.

 

Hanley M.E., Fenner M., Edwards P.J. 1995. The effect of seedling age on the likelihood of herbivory by the slug Deroceras reticulatum. Functional Ecology 9 (5): 754–759. DOI: 10.2307/2390248.

 

Hanley M.E., Fenner M., Whibley H., Darvill B. 2004. Early plant growth: identifying the end point of the seedling phase. New Phytologist 163 (1): 61–66. DOI: 10.1111/j.1469-8137.2004.01094.x.

 

Hanley M.E., Lamont B.B., Fairbanks M.M., Rafferty C.M. 2007. Plant structural traits and their role in anti-herbivore defence. Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics 8 (4): 157–178. DOI: 10.1016/j.ppees.2007.01.001.

 

Keller M., Kollmann J., Edwards P.J. 1999. Palatability of weeds from different European origins to the slugs Deroceras reticulatum Müller and Arion lusitanicus Mabille. Acta Oecologica 20 (2): 109–118. DOI: 10.1016/S1146-609X(99)80023-X.

 

Kemp N.J., Newell P.F. 1987. Slug damage to the flag leaves of winter wheat. Journal of Molluscan Studies 53 (1): 109–111. DOI: 10.1093/mollus/53.1.109.

 

Kozłowski J. 2016. Zagrożenie roślin przez ślimaki i ograniczanie szkód w uprawach rolniczych za pomocą granulowanych moluskocydów. [The threat to plants from slugs and reduction of damage to agricultural crops with the use of granulated molluscicides]. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego 4/16 (86): 60–72.

 

Kozłowski J., Kozłowska M. 2009. Palatability and consumption of 95 species of herbaceous plants and oilseed rape for Arion lusitanicus Mabille, 1868. Journal of Conchology 40 (1): 79–90.

 

Meredith R.H. 2003. Slug pellets – risks and benefits in perspective. s. 235–242. W: Slug and Snails: Agricultural, Veterinary and Environmental Perspectives (G.B.J. Dussart, red.). British Crop Protection Conference, Symposium Proceedings 88, 2003, Canterbury, Ken, UK, 324 ss.

 

Mølgaard P. 1986. Food plant preferences by slugs and snails: A simple method to evaluate the relative palatability of the food plants. Biochemical Systematics and Ecology 14 (1): 113–121. DOI: 10.1016/0305-1978(86)90095-5.

 

South A. 1992. Terrestrial Slugs: Biology, Ecology, and Control. Chapman and Hall, London, 444 ss.

 

Speiser B., Kistler C. 2002. Field tests with a molluscicide containing iron phosphate. Crop Protection 21 (5): 389–394. DOI: 10.1016/S0261-2194(01)00120-X.

 

Speiser B., Rowell-Rahier M. 1991. Effects of food availability, nutritional value, and alkaloids on food choice in the generalist herbivore Arianta arbustorum (Gastropoda: Helicidae). Oikos 62 (3): 306–318. DOI: 10.2307/3545495.

 

Wilson M.J., Glen D.M., George S.K. 1993. The rhabditid nematode Phasmarhabditis hermaphrodita as a potential biological control agent for slugs. Biocontrol Science and Technology 3 (4): 503–511. DOI: 10.1080/09583159309355306.

Progress in Plant Protection (2019) 59: 183-187
Data pierwszej publikacji on-line: 2019-09-20 09:33:40
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2019-024
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy