Progress in Plant Protection

Fungistatic activity of essential oils towards selected oilseed rape pathogens
Właściwości fungistatyczne olejków eterycznych wobec wybranych patogenów rzepaku

Romuald Gwiazdowski, e-mail: r.gwiazdowski@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Daniela Gwiazdowska, e-mail: daniela.gwiazdowska@ue.poznan.pl

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Towaroznawstwa, Katedra Przyrodniczych Podstaw Jakości, Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, Polska

Katarzyna Marchwińska, e-mail: katarzyna.marchwinska@ue.poznan.pl

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Towaroznawstwa, Katedra Przyrodniczych Podstaw Jakości, Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, Polska

Krzysztof Juś, e-mail: krzysztof.jus@ue.poznan.pl

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Towaroznawstwa, Katedra Przyrodniczych Podstaw Jakości, Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, Polska

Julia Szutowska, e-mail: julia.szutowska@ue.poznan.pl

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Towaroznawstwa, Katedra Przyrodniczych Podstaw Jakości, Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, Polska

Amelia Bednarek-Bartsch, e-mail: a.bednarek@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Beata Danielewicz, e-mail: b.danielewicz@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska
Streszczenie

Essential oils are complex, volatile compounds of plants origin, mainly obtained by steam distillation or extraction of the plant parts, i.e. seeds, leaves, fruits, bark or roots. These compounds exhibit a broad biological activity e.g. antimicrobial including fungistatic effect. The aim of the presented work was to determine the antifungal activity of 20 essential oils against chosen fungi: Alternaria alternata, Alternaria brassicicola, Botrytis cinerea and Sclerotinia sclerotiorum. The tests performed in 96-well microtiter plates were set up to define the minimum inhibitory concentration. Based on the obtained results it can be concluded that the tested essential oils exhibit antifungal activity towards examined filamentous fungi, however the MIC (Minimal Inhibitory Concentration) value was differentiated depending on the essential oil and fungal species. The lowest MIC values were obtained for lemon, grapefruit, cinnamon and oregano essential oils.

 

Olejki eteryczne to złożone, lotne związki pochodzenia roślinnego, otrzymywane głównie poprzez destylację parową lub ekstrakcję części roślin, tj. nasion, liści, owoców, kory czy korzeni. Związki te wykazują szeroką aktywność biologiczną m.in. przeciwdrobnoustrojową, w tym fungistatyczną. Celem badań było określenie aktywności fungistatycznej 20 olejków eterycznych wobec Alternaria alternata, Alternaria brassicicola, Botrytis cinerea oraz Sclerotinia sclerotiorum. Badania przeprowadzono na 96-dołkowych mikropłytkach, wyznaczając minimalne stężenie hamujące wzrost grzybów. Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że testowane olejki eteryczne wykazują właściwości fungistatyczne względem badanych grzybów strzępkowych, jednakże wartość MIC zależy od olejku eterycznego i gatunku grzyba. Najniższe wartości MIC (Minimal Inhibitory Concentration – minimalne stężenie hamujące) uzyskano dla olejków: cytrynowego, grejpfrutowego, cynamonowego oraz lebiodkowego.

Słowa kluczowe
oilseed rape; pathogenic fungi; essential oils; rzepak; grzyby patogeniczne; olejki eteryczne
Referencje

Bakkali F., Averbeck S., Averbeck D., Idaomar M. 2008. Biological effects of essential oils – a review. Food and Chemical Toxicology 46 (2): 446–475. DOI: 10.1016/j.fct.2007.09.106.

 

Bouchra C., Achouri M., Idrissi Hassani L.M., Hmamouchi M. 2003. Chemical composition and antifungal activity of essential oils of seven Moroccan Labiatae against Botrytis cinerea Pers: Fr. Journal of Ethnopharmacology 89 (1): 165–169. DOI: 10.1016/S0378-8741(03)00275-7.

 

Burt S. 2004. Essential oils: their antibacterial properties and potential applications in foods – a review. International Journal of Food Microbiology 94 (3): 223–253. DOI: 10.1016/j.ijfoodmicro.2004.03.022.

 

Carré P., Pouzet A. 2014. Rapeseed market, worldwide and in Europe. OCL 21 (1), D102, 12 pp. DOI: 10.1051/ocl/2013054.

 

Fiori A.C.G., Schwan-Estrada K.R.F., Stangarlin J.R., Vida J.B., Scapim C.A., Cruz M.E.S., Pascholati S.F. 2000. Antifungal activity of leaf extracts and essential oils of some medicinal plants against Didymella bryoniae. Journal of Phytopathology 148 (7–8): 483–487. DOI: 10.1046/j.1439-0434.2000.00524.x.

 

Gwiazdowski R. 2016. Ocena możliwości zastosowania bakterii Propionibacterium freudenreichii ssp. shermanii P4 oraz Lactobacillus plantarum L2 w ochronie rzepaku ozimego przed chorobami. Rozprawy Naukowe Instytutu Ochrony Roślin Państwowego Instytutu Badawczego, Zeszyt 31, 124 ss.

 

Khaledi N., Taheri P., Tarighi S. 2014. Antifungal activity of various essential oils against Rhizoctonia solani and Macrophomina phaseolina as major bean pathogens. Journal of Applied Microbiology 118 (3): 704–717. DOI: 10.1111/jam.12730.

 

Lv F., Liang H., Yuan Q., Li C. 2011. In vitro antimicrobial effects and mechanism of action of selected plant essential oil combinations againt four food-related microorganisms. Food Research International 44 (9): 3057–3064. DOI: 10.1016/j.foodres.2011.07.030.

 

Mączyńska A., Krzyzińska B. 2000. Wpływ fungicydu Horizon 250 EW na zdrowotność, rozwój i plon rzepaku ozimego. [Influence of Horizon 250 EW on health, development and yield of winter oilseed rape]. Rośliny Oleiste – Oilseed Crops 21 (1): 105–112.

 

Molski M. 2009. Chemia piękna. Wydanie II. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 420 ss. ISBN 978-83-0115-71-42.

 

Mrówczyński M., Korbas M., Praczyk T., Gwiazdowski R., Jajor E., Pruszyński G., Wachowiak H. 2009. Ochrona roślin w integrowanej produkcji rzepaku. [Plant protection in integrated oilseed rape production]. Rośliny Oleiste – Oilseed Crops 30 (2): 245–256.

 

Perczak A., Juś K., Marchwińska K., Gwiazdowska D., Waśkiewicz A., Goliński P. 2016. Degradation of zearalenone by essential oils under in vitro conditions. Frontiers in Microbiology 7: 1224. DOI: 10.3389/fmicb.2016.01224.

 

Rasooli I., Rezaei M.B., Allameh A. 2006. Growth inhibition and morphological alterations of Aspergillus niger by essential oils from Thymus eriocalyx and Thymus x-porlock. Food Control 17 (5): 359–364. DOI: 10.1016/j.foodcont.2004.12.002.

 

Romagnoli C., Bruni R., Andreotti E., Rai M.K., Vicentini C.B., Mares D. 2005. Chemical characterization and antifungal activity of essential oil of capitula from wild Indian Tagetes patula L. Protoplasma 225 (1–2): 57–65. DOI: 10.1007/s00709-005-0084-8.

 

Rosiak E. 2012. Stan i perspektywy rynku rzepaku w Polsce na tle rynku światowego. [Situation and outlook rapseed market of according to world market]. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 14 (1): 417–422.

 

Seseni L., Regnier T., Roux-van der Merwe M.P., Mogale E., Badenhorst J. 2015. Control of Fusarium spp. causing damping-off of pine seedlings by means of selected essential oils. Industrial Crops and Products 76: 329–332. DOI: 10.1016/j.indcrop.2015.07.002.

 

Soylu E.M., Kurt Ş., Soylu S. 2010. In vitro and in vivo antifungal activities of the essential oils of various plants against tomato grey mould disease agent Botrytis cinerea. International Journal of Food Microbiology 143 (3): 183–189. DOI: 10.1016/j.ijfoodmicro.2010.08.015.

 

Soylu E.M., Soylu S., Kurt S. 2006. Antimicrobial activities of the essential oils of various plants against tomato late blight disease agent Phytophthora infestans. Mycopathologia 161 (2): 119–128. DOI: 10.1007/s11046-005-0206-z.

 

Soylu E.M., Yiğitbaş H., Tok F.M., Soylu S., Kurt S., Baysal Ö., Kaya A.D. 2005. Chemical composition and antifungal activity of the essential oil of Artemisia annua L. against foliar and soil-borne fungal pathogens. Journal of Plant Diseases and Protection 112 (3): 229–239.

 

USDA, GOV. 2016. http://www.fas.usda.gov [dostęp: luty 2018].

Progress in Plant Protection (2018) 58: 300-305
Data pierwszej publikacji on-line: 2018-11-29 15:04:35
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2018-042
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy