Progress in Plant Protection

Influence of row spacing and harmfulness of weeds on yield and quality of flowers of German chamomile (Matricaria chamomilla L.) in spring sowing crops
Wpływ rozstawy rzędów i szkodliwości chwastów na plon i jakość kwiatów rumianku pospolitego (Matricaria chamomilla L.) w uprawach wiosennych

Alena Yakimovich, e-mail: belizr@tut.by

RUE Institute of Plant Protection, Mira 2, 223011 Priłuki, Białoruś
Streszczenie

Presence of weeds 20–30 days after spring sowing does not affect the flower yield of German chamomile (Matricaria chamomilla L.) grown at row spacing of 12.5 and 45 cm. Weeds should be removed up to 40 days after the sowing, otherwise crop losses make up 24.0% at 12.5 cm row spacing and 30.8% at 45 cm row spacing, and 60 days after the sowing 50.8% and 74.0%, respectively. Competition with weeds negatively affects chamomile vegetative mass loss (from 25.3 to 57.0%) and the essential oil output per unit area is reduced by 19.6–31.5% 40 days after the sowing and 49.8–74.1% 60 days after the sowing.

 

Występowanie chwastów 20–30 dni po wiosennym siewie nie ma wpływu na wielkość plonu kwiatów rumianku pospolitego (Matricaria chamomilla L.) uprawianego w rozstawie rzędów 12,5 i 45 cm. Odchwaszczanie należy przeprowadzić do 40 dni po siewie, w przeciwnym razie straty plonów wynoszą 24,0% w uprawach rumianku pospolitego w rozstawie rzędów 12,5 cm i 30,8% w rozstawie rzędów 45 cm, a 60 dni po siewie odpowiednio 50,8% i 74,0%. Konkurencja z chwastami negatywnie wpływa na ilość masy zielonej (biomasy) rumianku pospolitego (z 25,3 do 57,0%) oraz wydajność olejków eterycznych, których zawartość w przeliczeniu na jednostkę powierzchni zmniejsza się odpowiednio o 19,6–31,5% 40 dni po siewie i 49,8–74,1% 60 dni po siewie.

Słowa kluczowe
German chamomile; weeds; harmfulness of weeds; flowers yield loss; rumianek pospolity; chwasty; szkodliwość chwastów; obniżka plonu kwiatów
Referencje

Carrubba A. 2017. Weed and weeding effects on medicinal herbs. s. 295–327. W: Medicinal Plants and Environmental Challenges(M. Ghorbanpour, A. Varma, red.). Springer International Publishing, 426 ss. DOI: 10.1007/978-3-319-68717-9_17

 

Dospekhov B.A. 1985. Metodika polevogo opyta (s osnovami statisticheskoy obrabotki rezultatov issledovanij). [Field trial methods (with the fundamentals of statistic results processing)]. Agropromizdat, Moskow, 351 ss.

 

Grigorieva N.A. 2003. Biologicheskie osobennosti vozdelyvaniya kalenduly lekarstvennoy i romashki aptechnoy pri minimalnykh zatratakh truda, bez primeneniya sredstv khimizatsii. [Biological features of calendula officinalis and German chamomile cultivation at the minimum cost of manual labor, without the use of chemicals]. Extended abstract of candidateʼs thesis. Moskow, 24 ss.

 

Kwiatkowski C.A. 2015. Yield and quality of chamomile (Chamomilla recutita (L.) Rausch.) raw material depending on selected foliar sprays and plant spacing. [Plon i jakość surowca rumianku pospolitego (Chamomilla recutita (L.) Rausch.) w zależności od wybranych preparatów dolistnych oraz rozstawy roślin]. Acta Scientiarum Polonorum, Hortorum Cultus 14 (1): 143–156.

 

Miraj S.A., Alesaeidi S. 2016. A systematic review study of therapeutic effects of Matricaria recuitta chamomile (chamomile). Electronic Physician 8 (9): 3024–3031. DOI: 10.19082/3024

 

Mordalski R. 2010. Rumianek pospolity [Chamomilla recutita (L.) Rauschert.]. s. 377–381. W: Uprawa ziół: poradnik dla plantatorów(B. Kołodziej, red.). Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Poznań, 480 ss.

 

Nosov A.M. 2005. Lekarstvennye rasteniya ofitsialnoy i narodnoy mediciny. [Medicinal plants of official and traditional medicine]. Eksmo, Moskow: 549–555.

 

Pavlova M.D. 1984. Praktikum po agrometeorologii. [Practical aid in agricultural meteorology]. Gidrometeoizdat, Leningrad, 184 ss.

 

Sharafzadeh S., Alizadeh O. 2011. German and Roman chamomile. Journal of Applied Pharmaceutical Science 1 (10): 1–5.

 

Sheryakova A.A. (red.). 2008. Kontrol kachestva lekarstvennykh veshchestv i lekarstvennogo rastitelnogo syriya: Gosudarstvennaya Farmakopeya Respubliki Belarus. [Quality control of medicinal substances and medicinal plant raw material: The State Pharmacopoeia of the Republic of Belarus]. (Vol. 1–3, Vol. 2). Pobeda, Molodechno, 472 ss.

 

Shklyarov A.P. 2016. Promyshlennoe vyrashchivanie romashki aptechnoj. [The bindustrial German chamomile growing]. Nashe selskoe khozyaistvo 19: 32–34.

 

Singh O., Khanam Z., Srivastava M.K. 2011. Chamomile (Matricaria chamomilla L.): An overview. Pharmacognosy Review 5 (9): 82–95. DOI: 10.4103/0973-7847.79103

 

Srivastava J.K., Shankar E., Gupta S. 2010. Chamomile: A herbal medicine of the past with bright future. Molecular Medicine Reports3 (6): 895–901. DOI: 10.3892/mmr.2010.377

 

Surmacz-Magdziak A. 2011. Influence of row spacing on herb yield of common chamomile (Chamomilla recutita (L.) Rausch.) as well as seed yield and quality. [Wpływ rozstawy rzędów na plon ziela rumianku pospolitego [Chamomilla recutita (L.) Rausch.] orazplon i jakość nasion. Acta Agrobotanica 64 (3): 35–38.

 

Terekhin A.A., Vandyshev V.V. 2008. Tekhnologiya vozdelyvaniya lekarstvennykh rasteniy. [Technology of medicinal plants cultivation: manual]. RUDN, Moskow: 149–153.

 

Totskaya S.A., Konon N.T. 2010. Osobennosti tekhnologii vozdelyvaniya romashki aptechnoj (Matricaria chamomila L.) na semena. [Peculiarities of German chamomile (Matricaria chamomila L.) cultivation technology for seeds]. Izvestiya of Timiryazev Agricultural Academy 2: 91–98.

 

Upadhyaya R.K., Singh V.R., Tewari S.K. 2016. New agro-technology to increase productivity of chamomile (Matricaria chamomilla L.). Industrial Crops and Products 89: 10–13. DOI: 10.1016/j.indcrop.2016.04.072

 

Zagumennikov V.B. 2002. Osobennosti kultivatsii lekarstvennykh rastenij v Nechernoziomnoj zone RF. [Features of medicinal plants cultivation in the non-chernozem zone of the Russian Federation]. Extended abstract of Doctorʼs thesis. Moskow, 54 ss.

Progress in Plant Protection (2020) 60: 193-200
Data pierwszej publikacji on-line: 2020-07-23 15:28:17
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2020-022
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy