Progress in Plant Protection

Possibilities of the use of composition of the extract of hemp to reduce the number of spider mites (Tetranychidae)

Wykorzystanie kompozycji z olejku konopnego do ograniczania liczebności przędziorków (Tetranychidae)

Żaneta Fiedler, e-mail: Z.Fiedler@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Danuta Sosnowska, e-mail: Danuta.Sosnowska@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Ryszard Kaniewski

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, Wojska Polskiego 71b, 60-630 Poznań, Polska

Maria Władyka-Przybylak

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, Wojska Polskiego 71b, 60-630 Poznań, Polska
Streszczenie

Biological control methods are considered as a priority and one of the most important elements of integrated plant protection, both in greenhouse grown and field crops. Tetranychus urticae and T. cinnabarinus are the most important pests occurring in greenhouse crops and successful control of these pests is very difficult. The present study determined the effectiveness of the composition of hemp oil in reducing the number of selected species of spider mites. The experiments in the laboratory revealed high efficacy in reducing of oil hemp in reducing T. urticae population – 82% mortality of larvae and 91% mortality of adult mites. Lower effectiveness was recorded in reducing the number of T. cinnabarinus – 75% mortality of larvae and 87% mortality of adult mites. The composition of the hemp oil was used at concentrations from 0.1 to 0.5%, and the highest efficiency was observed at highest concentration. Hemp oil was ineffective in control of eggs of the two species included in the experiment. Nevertheless, the results are very promising and might be an important element in the development of integrated protection programs for vegetables and ornamental plants grown in greenhouses. 

 

Do najgroźniejszych szkodników roślin szklarniowych należą przędziorki, które atakują większość roślin ozdobnych oraz warzyw, powodując ogromne straty w plonach. Zwalczanie tej grupy szkodników jest bardzo trudne, gdyż w związku z występowaniem kilkunastu pokoleń w ciągu roku, obserwuje się zjawisko szybkiego nabywania odporności tych szkodników na środki chemiczne. W praktyce ochrony roślin coraz większe zastosowanie w zwalczaniu przędziorków znajdują różne czynniki biologiczne, w tym akarifagi. W związku ze zbliżającym się terminem wejścia w życie ustawy dotyczącej integrowanej ochrony roślin poszukuje się optymalnych rozwiązań w zwalczaniu szkodników i chorób, alternatywnych do środków chemicznych. W badaniach określono skuteczność działania kompozycji z olejku konopnego w ograniczaniu liczebności przędziorków (przędziorek chmielowiec – Tetranychus urticae, przędziorek szklarniowiec – T. cinnabarinus). Przeprowadzone doświadczenia w warunkach laboratoryjnych wykazały wysoką skuteczność olejku konopnego stosowanego w formie opryskiwania w ograniczaniu liczebności T. urticae – 82% śmiertelności larw oraz 91% śmiertelności dorosłych przędziorków. Mniejszą skuteczność odnotowano w ograniczaniu liczebności T. cinnabarinus – 75% śmiertelności larw i 87% śmiertelności dorosłych przędziorków, w wyniku zanurzania liści. Kompozycję z olejku konopnego stosowano w koncentracjach od 0,1 do 0,5% i największą skuteczność obserwowano przy stosowaniu najwyższej koncentracji, tj. 0,5%. Olejek konopny okazał się nieskuteczny w zwalczaniu jaj obydwu zastosowanych w doświadczeniu gatunków przędziorków. Uzyskane wyniki są bardzo obiecujące i mogą być ważnym elementem w opracowywaniu programów integrowanej ochrony warzyw i roślin ozdobnych uprawianych pod osłonami. 

Słowa kluczowe
Tetranychus urticae; Tetranychus cinnabarinus; extract of hemp oil; olejek konopny
Progress in Plant Protection (2013) 53: 679-682
Data pierwszej publikacji on-line: 2013-12-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2013-005
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy