Progress in Plant Protection

The dynamics of the occurrence of pea leaf weevil (Sitona lineatus L.) on pea and faba bean crops on selected localities in Wielkopolska

Dynamika występowania oprzędzika pręgowanego (Sitona lineatus L.) na uprawach grochu siewnego i bobiku na wybranych stanowiskach w Wielkopolsce

Przemysław Strażyński, e-mail: P.Strazynski@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska
Streszczenie

The aim of the study was to assess the severity of the occurrence of pea leaf weevil (Sitona lineatus L.) on varieties of pea (Milwa, Tarchalska, Model) and faba bean (Amulet, Nadwiślański) throughout the vegetation period. The field experiment was conducted in 2011–2012 in Wielkopolska region (Winna Góra, Karśnice). The beetles were collected by entomological sweep net (100 strokes), at weekly intervals. Pea leaf weevil occurred abundantly on each pea variety and the highest number was recorded on the variety Tarchalska, while Amulet appeared to be more attractive faba bean variety. 

 

Celem badań była ocena nasilenia występowania oprzędzika pręgowanego (Sitona lineatus L.) na odmianach grochu siewnego (Milwa, Tarchalska, Model) i bobiku (Amulet, Nadwiślański) przez cały okres wegetacji roślin. Doświadczenie polowe prowadzono w latach 2011–2012 w Wielkopolsce (Winna Góra, Karśnice), metodą czerpakowania (100 uderzeń), w tygodniowych odstępach. Stwierdzono liczne występowanie chrząszczy na każdej z odmian grochu – największą liczebność notowano na odmianie Tarchalska, natomiast bardziej atrakcyjną odmianą bobiku była odmiana Amulet.

 

 

 

Słowa kluczowe
pea; faba bean; Pea Leaf Weevil; Sitona lineatus; groch; bobik; oprzędzik pręgowany
Progress in Plant Protection (2013) 53: 709-712
Data pierwszej publikacji on-line: 2013-12-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2013-010
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy