Progress in Plant Protection

The influence of acetamiprid and chlorpyrifos on the biological activity entomopathogenic nematodes (Steinernematidae, Heterorhabditidae)
Wpływ acetamiprydu i chloropiryfosu na aktywność biologiczną nicieni owadobójczych (Steinernematidae, Heterorhabditidae)

Katarzyna Kruk, e-mail: katarzyna.kruk@zut.edu.pl

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, al. Piastów 17, 70-310 Szczecin, Polska

Magdalena Dzięgielewska, e-mail: entomology@zut.edu.pl

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, al. Piastów 17, 70-310 Szczecin, Polska
Streszczenie

The aim of the study was to assess the influence of various concentrations (0%; 0.1%; 0.3%; 0.5%; 1%) of acetamiprid (Mospilan 20 SP) and chlorpyrifos (Dursban 450 EC) on the biological activity of entomopathogenic nematodes (Steinernema feltiae Filipjev – Steinernema‑System, Biopartner; Heterorhabditis bacteriophora Poinar – B-Green, Biopartner). After a 4-day contact of the nematodes with insecticides, their mortality, infectious ability and fertility was tested. Steinernema feltiae was more sensitive to used doses of plant protection products than H. bacteriophora. Both species were more susceptible to chlorpyrifos than acetamiprid. As the pesticides concentration increased, the mortality of the nematodes increased, whereas their infectious ability and fertility reduced.

 

Celem przeprowadzonych badań była ocena wpływu różnych stężeń (0%; 0,1%; 0,3%; 0,5%; 1%) acetamiprydu (Mospilan 20 SP) oraz chloropiryfosu (Dursban 450 EC) na aktywność biologiczną nicieni owadobójczych Steinernema feltiae Filipjev – Steinernema‑System, Biopartner; Heterorhabditis bacteriophora Poinar – B-Green, Biopartner. Po czterodniowym kontakcie nicieni z insektycydami zbadano ich śmiertelność, zdolności infekcyjne oraz płodność. Steinernema feltiae wykazywał większą wrażliwość na testowane dawki środków ochrony roślin niż H. bacteriophora. Oba gatunki były bardziej podatne na działanie chloropiryfosu niż acetamiprydu. Wraz ze wzrostem stężenia badanych preparatów śmiertelność nicieni proporcjonalnie wzrastała, a zdolności infekcyjne i reprodukcyjne malały.

Słowa kluczowe
entomopathogenic nematodes; neonicotinoids; acetamiprid; chlorpyrifos; biological activity; nicienie owadobójcze; neonikotynoidy; acetamipryd; chloropiryfos; aktywność biologiczna
Referencje

Alumai A., Grewal P.S. 2004. Tank-mix compatibility of the entomopathogenic nematodes, Heterorhabditis bacteriophora and Steinernema carpocapsae, with selected chemical pesticides used in turfgrass. Biocontrol Science and Technology 14 (7): 725–730. DOI: 10.1080/09583150410001724334

 

Atwa A.A., Shamseldean M.M., Yonis F.A. 2013. The effect of different pesticides on reproduction of entomopathogenic nematodes. Turkish Journal of Entomology 37 (4): 493–502.

 

Baimey H., Zadji L., Afouda L., Moens M., Decraemer W. 2015. Influence of pesticides, soil temperature and moisture on entomopathogenic nematodes from southern Benin and control of underground termite nest populations. Nematology 17 (9): 1057–1069. DOI: 10.1163/15685411-00002923

 

Bednarek A. 1990. Ecological conditions of biological activity of entomopathogenic nematodes in soil environment of agrocenosis. Rozprawy Naukowe i Monografie 118. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego – Akademia Rolnicza, Warszawa, 108 ss.

 

Campbell R.L., Gaugler R. 1991. Role of the sheath in desiccation tolerance of two entomopathogenic nematodes. Nematologica 37 (1–4): 324–332. DOI: 10.1163/187529291X00321

 

Chen S., Han X., Moens M. 2003. Effect of chlorpyrifos on infectivity and survival of Steinernema feltiae. Russian Journal of Nematology 11 (1): 1–6.

 

De Nardo E.A.B., Grewal P.S. 2003. Compatibility of Steinernema feltiae (Nematoda: Steinernematidae) with pesticides and plant growth regulators used in glasshouse plant production. Biocontrol Science and Technology 13 (4): 441–448. DOI: 10.1080/0958315031000124495

 

Dzięgielewska M. 2012. Występowanie nicieni owadobójczych z rodziny Steinernematidae i Heterorhabditidae w sadach chronionychi niechronionych chemicznie. [Occurrence of entomopathogenic nematodes of the family Steinernematidae and Heterorhabditidae in orchards chemically protected and unprotected]. Progress in Plant Protection 52 (2): 415–420. DOI: 10.14199/ppp-2012-075

 

Dzięgielewska M., Kaup G. 2007. Wpływ preparatów układowych aplikowanych doglebowo na aktywność biologiczną nicieni owadobójczych Steinernema feltiae Filipjev i Heterorhabditis megidis Poinar, Jackson. [Effect of systemic preparations applied to soil on the biological activity of entomopathogenic nematodes of Steinernema feltiae Filipjev and Heterorhabditis megidis Poinar, Jackson]. Chemia i Inżynieria Ekologiczna 14 (11): 1167–1173.

 

Epsky N.D., Walter D.E., Capinera J.L. 1988. Potential role of nematophagus microarthropods as biotic mortality factors of entomogenus nematodes (Rhabditida: Steinernematidae; Heterorhabditidae). Journal of Economic Entomology 81 (3): 821–825. DOI: 10.1093/jee/81.3.821

 

García del Pino F., Jové M. 2005. Compatibility of entomopathogenic nematodes with fipronil. Journal of Helminthology 79: 333–337. DOI: 10.1079/JOH2005294

 

Gordon R., Chippett J., Tilley J. 1996. Effects of two carbamates on infective juveniles of Steinernema carpocapsae all strain and Steinernema feltiae Umea strain. Journal of Nematology 28 (3): 310–317.

 

Gutiérrez C., Campos-Herrera R., Jiménez J. 2008. Comparative study of the effect of selected agrochemical products on Steinernema feltiae (Rhabditida: Steinernematidae). Biocontrol Science and Technology 18 (1): 101–108. DOI: 10.1080/09583150701684267

 

Hara A.H., Kaya H.K. 1983. Toxicity of selected organophosphate and carbamate pesticides to infective juveniles of the entomogenous nematode Neoaplectana carpocapsae (Rhabditida: Steinernematidae). Environmental Entomology 12 (2): 496–501. DOI: 10.1093/ee/12.2.496

 

Head J., Walters K.F.A., Langton S. 2000. The compatibility of the entomopathogenic nematode, Steinernema feltiae, and chemical insecticides for the control of the South American leafminer, Liriomyza huidobrensis. Biocontrol 45: 345–353. DOI: 10.1023/A:1009986217310

 

Jamiołkowska A., Hetman B., Skwaryło-Bednarz B., Kopacki M. 2017. Integrowana ochrona roślin w Polsce i Unii Europejskiej oraz prawne podstawy jej funkcjonowania. Praca przeglądowa. Agronomy Science 72 (1): 103–111. DOI: 10.24326/as.2017.1.8

 

Jaworska M., Dudek B. 1992. A survey of insect parasitic nematodes In the soil of some crops. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 267 (20): 131–147.

 

Kwizera V., Susurluk I.A. 2017. Evaluation of the effects of some insecticides based on neonicotinoids on entomopathogenic nematodes, Steinernema feltiae and S. carpocapsae. Invertebrate Survival Journal 14 (1): 375–378. DOI: 10.25431/1824-307X/isj.v14i1.375-378

 

Laznik Ž., Trdan S. 2017. The influence of herbicides on the viability of entomopathogenic nematodes (Rhabditida: Steinernematidae and Heterorhabditidae). International Journal of Pest Management 63 (2): 105–111. DOI: 10.1080/09670874.2016.1227882

 

Laznik Ž., Vidrih M., Trdan S. 2012. The effects of different fungicides on the viability of entomopathogenic nematodes Steinernema feltiae (Filipjev), S. carpocapsae Weiser, and Heterorhabditis downesi Stock, Griffin & Burnell (Nematoda: Rhabditida) under laboratory conditions. Chilean Journal of Agricultural Research 72 (1): 62–67.

 

Matuska J., Kamionek M. 2008. Występowanie nicieni owadobójczych Heterorhabditis megidis (Poinar, Jackson and Klein 1987)w naturalnych ekosystemach województwa świętokrzyskiego. [Occurrence of entomopathogenic nematodes Heterorhabditis megidis (Poinar, Jackson and Klein 1987) in the natural ecosystems of the Świętokrzyskie Province]. Ecological Chemistry and Engineering 15 (4–5): 383–387.

 

Nermut J., Mráček Z. 2010. The influence of pesticides on the viability and infectivity of entomopathogenic nematodes (Nematoda: Steinernematidae). Russian Journal of Nematology 18 (2): 141–148.

 

Peters A., Poullot D. 2004. Side effects of surfactants and pesticides on entomopathogenic nematodes assessed using advanced IOBC guidelines. International Organisation for Biological and Integrated Control/West Palearctic Regional Section Bulletin 27 (6): 67–72.

 

Pisa L., Goulson D., Yang E.C., Gibbons D., Sánchez-Bayo F., Mitchell E., Aebi A., van der Sluijs J., MacQuarrie C.J.K., Giorio C., Long E.Y., McField M., Bijleveld van Lexmond M., Bonmatin J.M. 2017. An update of the Worldwide Integrated Assessment (WIA) on systemic insecticides. Part 2: impacts on organisms and ecosystems. Environmental Science and Pollution Research. DOI: 10.1007/s11356-017-0341-3

 

Poinar G.O. Jr. 1990. Taxonomy and biology of Steinernematidae and Heterorhabditidae. s. 23–61. W: Entomopathogenic Nematodes in Biological Control (R. Gaugler, H.K. Kaya, red.). CRC Press, Boca Raton, 381 ss. ISBN9781351088640.

 

Ropek D., Nicia P. 2008. Owadobójcze grzyby i nicienie w glebach górskich oligotroficznych łąk niskoturzycowych. [Entomopathogenic fungi and nematodes in oligotrophic low sedge fen soils]. Ecological Chemistry and Engineering 15 (1–2): 133–138.

 

Rozkrut D. (red.). 2020. Rocznik Statystyczny Rolnictwa. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, 449 ss.

 

Sunanda M., Chandra Sekhara Rao J., Neelima P., Simhachalam G. 2016. Toxicity and effects of chlorpyrifos in a non-target organism (Fish) – A review. Journal of Atoms and Molecules 6 (3): 966–976.

 

Tomalak M. 2005. Potentials of entomopathogenic nematodes for biological control of selected pests insects infesting urban trees. Insect pathogens and insect parasitic nematodes. International Organisation for Biological and Integrated Control/West Palearctic Regional Section Bulletin 28 (3): 3–7.

 

Tumialis D., Pezowicz E., Skrzecz I., Mazurkiewicz A., Maszewska J., Jarmuł-Pietraszczyk J., Kucharska K. 2016. Occurrence of entomopathogenic nematodes in Polish soils. Ciência Rural 46 (7): 1126–1129. DOI: 10.1590/0103-8478cr20151542

 

Ulu T.C., Sadic B., Susurluk I.A. 2016. Effects of different pesticides on virulence and mortality of some entomopathogenic nematodes. Invertebrate Survival Journal 13 (1): 111–115. DOI: 10.25431/1824-307X/isj.v13i1.111-115

 

White G.F. 1927. A method for obtaining infective nematode larvae from cultures. Science 66 (1709): 302– 303. DOI: 10.1126/science.66.1709.302-a

Progress in Plant Protection (2020) : 0-0
Data pierwszej publikacji on-line: 2020-07-09 15:17:57
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2020-020
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy