Progress in Plant Protection

Population dynamic of onion thrips (Thrips tabaci Lind.) occurring on leek intercropping with herbs

Dynamika populacji wciornastka tytoniowca (Thrips tabaci Lind.) występującego na porze uprawianym współrzędnie z ziołami

Piotr Szafranek, e-mail: piotr.szafranek@inhort.pl

Instytut Ogrodnictwa, Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice , Polska

Dariusz Rybczyński

Instytut Ogrodnictwa, Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice , Polska

Bożena Nawrocka

Instytut Ogrodnictwa, Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice , Polska
Streszczenie

The studies on reduction of flower thrips (Thrips tabaci Lind.) population occurring on leek intercropping with herbs were carried out in the Research Institute of Horticulture in 2010–2011. The following herbs were used in the experiment: savory (Satureja hortensis L.), marjoram (Origanum majorana L.) and sage (Salvia officinalis L.). The results revealed that all three species of herbs might reduce flower thrip populations in the crop. However, large variation in the effectiveness of herbs in protection leeks against thrips during the growing season was also observed. 

 

Badania nad ograniczeniem występowania wciornastka tytoniowca (Thrips tabaci Lind.) w uprawie pora uprawianego współrzędnie z ziołami, przeprowadzono na polach doświadczalnych Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach w latach 2010–2011. W doświadczeniach użyto następujących ziół: cząber (Satureja hortensis L.), majeranek (Origanum majorana L.) oraz szałwia (Salvia officinalis L.). Badania wykazały, że wszystkie trzy gatunki ziół mogą wpływać na ograniczanie populacji wciornastka tytoniowca w uprawie pora. Stwierdzono także duże zróżnicowanie pod względem skuteczności ziół w ochronie pora przed wciornastkiem podczas całego sezonu wegetacyjnego.

 

 


 

Słowa kluczowe
thrips; leek; herbs; wciornastki; por; zioła
Progress in Plant Protection (2013) 53: 717-720
Data pierwszej publikacji on-line: 2013-12-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2013-012
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy