Progress in Plant Protection

Settling of blackcurrant and high bush blueberry by aphids

Zasiedlanie porzeczki czarnej i borówki wysokiej przez mszyce

Joanna Wróblewska

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Katedra Entomologii Stosowanej, Nowoursynowska 159, 02-787 Warszawa, Polska

Anna Tomczyk, e-mail: anna_tomczyk@sggw.pl

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Katedra Entomologii Stosowanej, Nowoursynowska 159, 02-787 Warszawa, Polska

Elżbieta Cichocka, e-mail: cichocka@kul.lublin.pl

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie Katedra Ochrony Przyrody , Al. Racławicka 14 , 20-950 Lublin , Polska
Streszczenie

The aim of the study was to determine the species of aphids attacking bushes of ecological plantation of blackcurrant and productive plantations of different cultivars of high bush blueberry and monitoring of the development of their colonies during seasons 2011-2012 on the cultivars: Titania (blackcurrant), and Bluecrop, , Herbert, Nelson, Duke, Patriot (blueberry). Simultaneous feeding of two aphid species: Aphis schneideri Börn. and Cryptomyzus ribis L. on the black currant plants was detected, with the domination of A. schneideri. In the season of 2012 average number of apids in one colony on blackcurrant shoots was 97. All cultivars of blue berry were settled with aphids in very low numbers, especially in 2011 by two species of aphids: Myzus persicae Sulz and Aphis fabae Scop. In the seasons 2011 and 2012 an average numbers of speciments in the colonies of both aphid species was 6 and 19, respectively. 

 

Celem badań było określenie, jakie gatunki mszyc występują w uprawie ekologicznej porzeczki czarnej i na plantacjach towarowych różnych odmian borówki wysokiej oraz zbadanie dynamiki rozwoju ich kolonii w sezonach 2011-2012 na odmianach: Titania (czarna porzeczka), Bluecrop, Herbert, Nelson, Duke, Patriot (borówki wysoka). Na porzeczce czarnej stwierdzono jednoczesne żerowanie dwóch gatunków mszyc: mszycy porzeczkowej (Aphis schneideri Börn.) i mszycy porzeczkowo-czyściecowej (Cryptomyzus ribis L.), z wyraźną przewagą mszycy porzeczkowej. W sezonie 2012 średnia liczebność kolonii mszyc na porzeczce czarnej liczyła 97 osobników. Wszystkie odmiany borówki wysokiej były zasiedlane w niewielkim stopniu, zwłaszcza w sezonie 2011, przez dwa gatunki mszyc: mszycę brzoskwiniową (Myzus persicae Sulz.) i mszycę burakową (Aphis fabae Scop.). W latach 2011 i 2012 średnia liczebność kolonii obu gatunków mszyc wynosiła odpowiednio 6 i 19 osobników.

 

 

 

Słowa kluczowe
black currant; high bush blueberry; development of aphid colonies; czarna porzeczka; borówka wysoka; rozwój kolonii mszyc
Progress in Plant Protection (2013) 53: 725-728
Data pierwszej publikacji on-line: 2013-12-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2013-014
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy