Progress in Plant Protection

Efficacy of fenpyroximate (METI acaricides) in the control of fruit tree European red mite (Panonychus ulmi, Koch) in selected apple orchards in Poland
Skuteczność fenpiroksymatu (METI akarycydy) w zwalczaniu przędziorka owocowca (Panonychus ulmi, Koch) w wybranych sadach jabłoniowych w Polsce

Damian Gorzka, e-mail: damian.gorzka@inhort.pl

Instytut Ogrodnictwa, Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, Polska

Michał Hołdaj, e-mail: michal.holdaj@inhort.pl

Instytut Ogrodnictwa , Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, Polska

Grażyna Soika, e-mail: grazyna.soika@inhort.pl

Instytut Ogrodnictwa , Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, Polska
Streszczenie

European red mite (Panonychus ulmi, Koch) is an important pest of apple orchards. Some of the commonly used acaricides against this folivore pest are those from the METI group (mitochondrial electron transport inhibitors). The aim of the study was to evaluate the efficacy of fenpyroximate (active substance of product Ortus 05 SC) in the control of fruit tree European red mite. The sensitivity of fruit tree European red mite to this active substance was determined in laboratory conditions. As a result of the conducted research, reduced susceptibility of fruit tree European red mite to fenpyroximate was found in three out of six studied populations of this mite in apple orchards located in central Poland.

 

Przędziorek owocowiec (Panonychus ulmi, Koch) jest ważnym szkodnikiem sadów jabłoniowych. Powszechnie stosowanymi akarycydami do zwalczania tego fitofaga są preparaty z grupy METI (inhibitory mitochondrialnego transportu elektronów). Celem badań była ocena skuteczności fenpiroksymatu (substancja czynna środka Ortus 05 SC) w zwalczaniu przędziorka owocowca. Wrażliwość osobników przędziorka owocowca na tę substancję czynną określono w warunkach laboratoryjnych. W wyniku przeprowadzonych badań, obniżoną wrażliwość przędziorka owocowca na fenpiroksymat stwierdzono w trzech spośród sześciu badanych populacji tego roztocza w sadach jabłoniowych zlokalizowanych w Polsce centralnej.

Słowa kluczowe

sensitivity; acaricides; phytophagous mites; apple tree; wrażliwość; akarycydy; roślinożerne roztocze; jabłoń

Referencje

Auger P., Bonafos R., Guichou S., Kreiter S. 2003. Resistance to fenazaquin and tebufenpyrad in Panonychus ulmi Koch (Acari: Tetranychidae) populations from South of France apple orchards. Crop Protection 22 (8): 1039–1044. DOI: 10.1016/S0261-2194(03)00136-4

 

Cho J.R., Kim Y.J., Ahn Y.J., Yoo J.K., Lee J.O. 1995. Monitoring of acaricide resistance in field- collected populations of Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae) in Korea. Korean Journal of Applied Entomology 34 (1): 40–45.

 

Cranham J.E., Halle W. 1985. Pesticide resistance in Tetranychidae. s. 405–421. W: World Crop Pests, Spider Mites, Vol. 1b (W. Halle, M.W. Sabelis, red.). Elsevier, Amsterdam-Oxford-New York-Tokyo, 458 ss.

 

Fergusson-Kolmes L.A., Scott J.G., Dennehy T.J. 1991. Dicofol resistance in Tetranychus urticae (Acari, Tetranychidae): cross-resistance and pharmacokinetics. Journal of Economic Entomology 84 (1): 41–48. DOI: 10.1093/jee/84.1.41

 

Gorzka D., Olszak R., Hołdaj M. 2014. Odporność przędziorka chmielowca (Tetranychus urticae, Koch) na METI akarycydy analizowana w wybranych sadach jabłoniowych w Polsce. [Two spotted spider mite (Tetranychus urticae, Koch) resistance to METI acaricides analysed in selected Polish apple orchards]. Progress in Plant Protection 54 (3): 304–307.

 

Łabanowska H.B., Płuciennik Z., Tartanus M., Warabieda W., Piotrowski W., Hołdaj M., Gorzka D. 2017. Atlas szkodników drzew owocowych. Hortpress Sp. z o.o., Warszawa, 16 ss.

 

Maciesiak A., Olszak R.W. 2010. Wzrost zagrożenia sadów jabłoniowych przez przędziorka owocowca (Panonychus ulmi Koch) – przyczyny niepowodzeń zwalczania. [Increase of threat of the apple orchards by European red spider mite (Panonychus ulmi Koch) – adversity in control]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 50 (3): 1292–1296.

 

Marshall D.B., Pree D.J. 1991. Effects of miticides on the life stages of the European red mite, Panonychus ulmi (Koch) (Acari: Tetranychidae). The Canadian Entomologist 123 (1): 77–87. DOI: 10.4039/Ent12377-1

 

McMurtry J.A., Huffaker C.B., Van De Vrie M. 1970. Ecology of tetranychid mites and their natural enemies: a review. I. Tetranychid enemies: Their biological characters and the impact of spray practices. Hilgardia 40 (11): 331–390. DOI: 10.3733/hilg.v40n11p331

 

Motoba K., Nishizawa H., Suzuki T., Hamaguchi H., Uchida M. 2000. Species-specific detoxifcation metabolism of fenpyroximate, a potential acaricide. Pesticide Biochemistry and Physiology 67 (2): 73–84. DOI: 10.1006/pest.2000.2477

 

Nauen R., Stumpf N., Elbert A., Zebitz C.P.W., Kraus W. 2001. Acaricide toxicity and resistance in larvae of different strains of Tetranychus urticae and Panonychus ulmi (Acari: Tetranychidae). Pest Management Science 57 (3): 253–261. DOI: 10.1002/ps.280

 

Park H.M., Choi S.Y., Yoo J.K., Na S.Y., Lee K.H. 1986. Chemical resistance of apple orchard mites (Panonychus ulmi Koch, Tetranychus urticae Koch) and their control with several acaricides. Research Reports of the Rural Development Administration – Plant Environment, Mycology and Farm Products Utilization (Korea Republic) 28 (2): 65–71.

 

Putman W.L. 1955. Bionomics of Stethorus punctillum Weise (Coleoptera: Coccinelidae) in Ontario. The Canadian Entomologist 87: 9–33.

 

Scott J.G. 1990. Investigating mechanisms of insecticide resistance: methods, strategies, and pitfalls. s. 39–57. W: Pesticide Resistance in Arthropods (R.T. Roush, B.E. Tabashnik, red.). New York, Chapman & Hall, 342 ss.

 

Van se Vrie M., McMurtry J.A., Huffaker C.B. 1985. Biology of tetranyhid mites species occuring on apple. s. 312–314. W: World Crop Pests, Spider Mites, Vol. 1b (W. Halle, M.W. Sabelis, red.). Elsevier, Amsterdam-Oxford-New York-Tokyo, 458 ss.

Progress in Plant Protection (2020) 60: 299-302
Data pierwszej publikacji on-line: 2020-10-19 13:25:41
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2020-032
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy