Progress in Plant Protection

Efficacy of nicosulfuron, rimsulfuron and dicamba mixture applied in maize

Skuteczność chwastobójcza mieszaniny nikosulfuronu, rimsulfuronu i dikamby stosowanej z adiuwantami w kukurydzy

Robert Idziak, e-mail: robertid@up.poznan.pl

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Agronomii, Dojazd 11, 60-632 Poznań, Polska

Zenon Woźnica

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Agronomii, Dojazd 11, 60-632 Poznań, Polska
Streszczenie

The field experiments were conducted in Brody, near Poznan, during 2011 and 2012 to investigate the effects of time of application and addition of adjuvants on the efficacy of nicosulfuron + rimsulfuron + dicamba and grain yield of maize. The following weed species were investigated Chenopodium albumFallopia convolvulusLycopsis arvensis and Echinochloa crus-galli. Three nicosulfuron + rimsufluron + dicamba application rates were applied with addition of non-ionic surfactant (S), methylated esters (MSO) and ammonium nitrate (AMN). The herbicide mix was applied once at 400 and 200 g/ha, and twice at 170/170 g/ha with S or MSO and AMN. Evaluated adjuvants provided enhancement of control of reduced rates of nicosulfuron + rimsufluron + dicamba for all weeds. MSO was generally slightly greater effective for weed control than S. Nicosulfuron + rimsufluron + dicamba with adjuvants applied twice at reduced rates greatly increased weed control that ranged between 90 and 100%. Twice application of herbicide mixtures with adjuvants provided slight increase, as compared to other treatments, and high increase, as compare to the untreated treatment, of maize grain yield. 

 

Badania polowe prowadzono w Brodach pod Poznaniem, w latach 2011–2012, w celu oceny wpływu terminu aplikacji i dodatku adiuwantów na skuteczność zwalczania chwastów mieszaniną nikosulfuron + rimsulfuron + dicamba i plon ziarna kukurydzy. W kukurydzy stwierdzono obecność Chenopodium album, Fallopia convolvulus, Lycopsis arvensis i Echinochloa crus-galli. Nikosulfuron + rimsulfuron + dikamba stosowano w trzech dawkach z dodatkiem surfaktanta niejonowego (S), metylowych estrów (MSO) i saletry amonowej (AMN). Mieszaninę stosowano jednokrotnie w dawce 400 lub 200 g/ha i dwukrotnie w dawce 170/170 g/ha z S lub MSO i AMN. Badane adiuwanty wpływały na zwiększenie skuteczności mieszaniny nikosulfuron + rimsulfuron + dikamba stosowanej w dawkach zredukowanych, w stosunku do wszystkich chwastów. MSO adiuwant wpływał generalnie korzystniej niż S na działanie herbicydu. Nikosulfuron + rimsulfuron + dikamba stosowane z adiuwantami w dawkach zredukowanych, w systemie dawek dzielonych wpłynęły na wzrost skuteczności chwastobójczej do poziomu 90–100%. Herbicyd stosowany w systemie dawek dzielonych z adiuwantami prowadził do nieznacznego wzrostu w stosunku do pozostałych kombinacji i znacznego wzrostu plonu ziarna kukurydzy w porównaniu do kontroli.

 

 

 

Słowa kluczowe
time of application; herbicide efficacy; adjuvants; weed infestation of maize; termin aplikacji; skuteczność chwastobójcza; adiuwanty; zachwaszczenie kukurydzy
Progress in Plant Protection (2013) 53: 735-739
Data pierwszej publikacji on-line: 2013-12-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2013-016
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy