Progress in Plant Protection

Yield stability of winter wheat cultivars under diversified chemical weed control

Stabilność plonowania odmian pszenicy ozimej w warunkach zróżnicowanej ochrony herbicydowej

Renata Kieloch, e-mail: r.kieloch@iung.wroclaw.pl

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli , Orzechowa 61, 50-540 Wrocław , Polska

Ryszard Weber

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli , Orzechowa 61, 50-540 Wrocław , Polska
Streszczenie

The field experiments were carried out during 2007–2009 to evaluate the effect of different chemical weed control on yield stability of three winter wheat cultivars (Tonacja, Satyna, Bogatka). Plants were sprayed with Quarz Super 550 SC (2.5 l/ha), Mustang 306 SE (0.6 l/ha), Chwastox Trio 540 SL (2 l/ha) and Lintur 70 WG (180 g/ha). Herbicide treatments were made in the spring, when wheat was at the stage of full tillering. At the time of harvest grain yield was recorded. Discriminant analysis was used for evaluation of yield variability. Under the diversified chemical weed control Satyna cultivar provided the highest grain yield compared to others varieties. Yield stability of examined cultivars was significantly diversified and dependent on cultivar genotype. The herbicide Mustang 306 SE decreased grain yield of Satyna cultivar compared to untreated object. In turn, Lintur 70 WG and Quarz Super 550 SC application resulted in increase of Tonacja cultivar yield.  

 

W latach 2007–2009 wykonano badania polowe nad oceną wpływu zróżnicowanej ochrony chemicznej przed chwastami na stabilność plonowania trzech odmian pszenicy ozimej (Tonacja, Satyna, Bogatka). Uwzględniono herbicydy: Quarz Super 550 SC (2,5 l/ha), Mustang 306 SE (0,6 l/ha), Chwastox Trio 540 SL (2 l/ha) and Lintur 70 WG (180 g/ha). Zabiegi wykonano wiosną, w fazie pełni krzewienia pszenicy ozimej. W czasie zbioru oznaczono wysokość plonu ziarna. Do oceny zmienności plonowania wykorzystano metodę analizy dyskryminacyjnej. W warunkach zróżnicowanych zabiegów herbicydowych odmiana Satyna cechowała się wyższym plonowaniem w porównaniu do pozostałych odmian. Stabilność plonowania badanych odmian w zróżnicowanych wariantach herbicydowych była znacznie zróżnicowana i uzależniona od genotypu odmiany. Herbicyd Mustang 306 SE obniżył plonowanie odmiany Satyna w porównaniu do kontroli. Z kolei po zastosowaniu środków Lintur 70 WG i Quarz Super 550 SC uzyskano wzrost plonowania odmiany Tonacja.

 

Słowa kluczowe
winter wheat; cultivars; herbicides; yield; yield variability; Kangs’ measure; pszenica ozima; odmiany; herbicydy; plon; zmienność plonowania; miara Kanga
Progress in Plant Protection (2013) 53: 740-743
Data pierwszej publikacji on-line: 2013-12-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2013-017
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy