Progress in Plant Protection

Influence of some selected fungicides on Fusarium genus cultures growth limitation

Wpływ wybranych fungicydów na ograniczenie wzrostu kultur rodzaju Fusarium

Beata Danielewicz, e-mail: B.Danielewicz@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Badania Środków Ochrony Roślin , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Romuald Gwiazdowski

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Badania Środków Ochrony Roślin , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Amelia Bednarek-Bartsch

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Badania Środków Ochrony Roślin , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska
Streszczenie

Fungi of the genus Fusarium cause many serious diseases of economic importance. Sensitivity of these species to selected fungicides was evaluated in vitro. Six species of Fusarium and six fungicides: azoxystrobin, prochloraz, thiophanate-methyl, propiconazole, tebuconazole and metconazole were examined. Each species was grown on the PDA (Potato Dextrose Agar) medium supplemented with active substances in concentration of 1, 10 and 100 ppm. The experiment was carried out in four replications. The results of experiment showed a diverse sensibility of Fusarium fungi to fungicides in dependence on their concentrations. 

 

Grzyby rodzaju Fusarium są przyczyną wielu groźnych chorób powodujących straty w plonie o znaczeniu gospodarczym. W doświadczeniu in vitro badano wrażliwość grzybów na wybrane fungicydy. Wykorzystano sześć gatunków grzybów rodzaju Fusarium oraz 6 fungicydów pochodzących z 4 grup chemicznych: azoksystrobina, prochloraz, tiofanat metylowy, propikonazol, metkonazol i tebukonazol. Badane grzyby wyszczepiono na pożywkę PDA (Potato Dextrose Agar) z dodatkiem fungicydów w stężeniu 1, 10 oraz 100 ppm. Stwierdzono zróżnicowaną wrażliwość grzybów rodzaju Fusarium na fungicydy w zależności od ich stężenia.

 

 

 

Słowa kluczowe
Fusarium spp.; fungicide; effectiveness; petal test; fungicydy; skuteczność; test płytkowy
Progress in Plant Protection (2013) 53: 759-761
Data pierwszej publikacji on-line: 2013-12-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2013-020
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy