Progress in Plant Protection

Observations male flight of the cherry bark tortrix (Enarmonia formosana Scop.) in an apple orchard during 2016–2020
Obserwacje lotu samców zwójki koróweczki (Enarmonia formosana Scop.) w sadzie jabłoniowym w latach 2016–2020

Krzysztof Gasparski, e-mail: boncza.gasparski@gmail.com

Krzysztof Gasparski, Pęchów 12a, 27-640 Klimontów, Polska

Barbara Łabanowska, e-mail: basia.labanowska@gmail.com

Barbara Łabanowska, Północna 64, 96-100 Skierniewice, Polska

Gabriel Łabanowski, e-mail: gabriel.labanowski@gmail.com

Gabriel Łabanowski, Północna 64, 96-100 Skierniewice, Polska
Streszczenie

The cherry bark tortrix (Enarmonia formosana Scop.) is an important pest of fruit plants in many regions of Poland and its role is increasing. This was confirmed by a survey conducted among fruit growers, over 40% of them considered it a dangerous pest of orchards. Monitoring of the cherry bark tortrix by catching males into pheromone traps allows to determine the time of moths’ flight and designate the optimal dates of control. Control is necessary during the period of intense moths flight, because only by destroying the moths it is possible to reduce egg laying and caterpillar feeding. Chemical treatments against codling moth and leaf rollers are not fully effective in reducing the cherry bark tortrix.

 

Zwójka koróweczka (Enarmonia formosana Scop.) jest ważnym szkodnikiem roślin sadowniczych w wielu rejonach Polski i jej rola wzrasta. Potwierdziły to badania ankietowe przeprowadzone wśród sadowników, z których ponad 40% uznało ją za groźnego szkodnika sadów. Monitoring zwójki koróweczki metod odławiania samców w pułapki feromonowe pozwala określić przebieg lotu motyli i wyznaczyć optymalne terminy zwalczania. Zwalczanie konieczne jest w okresie intensywnego lotu motyli, gdyż tylko niszcząc motyle można ograniczyć składanie jaj i żerowanie gąsienic. Zabiegi chemiczne zwalczające owocówkę jabłkóweczkę i zwójki liściowe, nie są w pełni skuteczne w ograniczeniu zwójki koróweczki.

Słowa kluczowe

cherry bark tortrix; monitoring; pheromone traps; apple orchard; zwójka koróweczka; pułapki feromonowe; sad jabłoniowy

Referencje

Breedveld K.G.H., Tanigoshi L.K. 2007. Seasonal phenology of Enarmonia formosana (Lepidoptera: Tortricidae) and egg parasitism by Trichogramma cacoeciae (Hymenoptera: Trichogrammatidae) in Washington State, USA. Journal Pest Science 80: 15–19. DOI: 10.1007/s10340-006-0144-7

 

Chayka V.M., Rubezhniak I.G., Petryk O.I. 2014. Phenology of a leafroller complex in apple orchard of forest steppe of Ukraine. European Scientific Journal December 2014 edition, 10 (35): 326–335.

 

Dang P.T., Parker D.J. 1990. First records of Enarmonia formosana (Scopoli) in North America (Lepidoptera: Tortricidae). Journal of the Entomological Society of British Columbia 87: 3–6.

 

Dickler E., Zimmermann H. 1972. Investigations on the biology and population dynamics of the bark Tortricid Enarmonia formosana Scop. (Lepid., Tortr.). Untersuchungen zur Biologie und populations dynamik des Rindenwicklers Enarmonia formosana Scop. (Lepid., Tortr.). Mitteilungen aus der Biologischen Bundesanstalt fur Land- und Forstwirtschaft Berlin-Dahlem 144: 143–150.

 

Jenner W., Kuhlmann U., Cossentine J., Roitberg B. 2004. Phenology, distribution, and the natural parasitoid community of the cherry bark tortrix. Biological Control 31 (1): 72–82. DOI: 10.1016/j.biocontrol.2004.05.007

 

Koślińska M. 1978. Dynamika wylotu motyli zwójki koróweczki – Enarmonia formosana Scop. (Lep., Tortricidae) i przeziernika jabłoniowca – Synanthedon myopiformis Borkh. (Lep., Aegeriidae). [The rate of emergence of the bark borer – Enarmonia formosana Scop. (Lep., Tortricidae) and apple clear wing moth – Synanthedon myopiformis Borkh., (Lep., Aegeriidae)]. Polskie Pismo Entomologiczne 48 (1): 129–136.

 

Koślińska M., Iwanek B., Parynow H., Szczepanik Z. 1977/78a. Zwalczanie zwójki koróweczki (Enarmonia formosana Scop., Lep., Tortricidae) i przeziernika jabłoniowca (Synanthedon myopiformis Borkh., Lep., Aegeridae) w sadach jabłoniowych. Prace Instytutu Sadownictwa, Seria A, 20: 229–240.

 

Koślińska M., Suski Z.W., Wojnicki S., Karolczak W. 1977/78b. Zwalczanie zwójki koróweczki (Enarmonia formosana Scop., Lep.: Tortricidae) na morelach i czereśniach. Prace Instytutu Sadownictwa, Seria A, 20: 241–248.

 

Płuciennik Z., Tworkowska U., Banyś M., Brożbar J. 1996. Fenologia lotu zwójki koróweczki – Enarmonia formosana Scop. w Polsce w latach 1987–1994. Zeszyty Naukowe Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa 3: 99–114.

 

Tanigoshi L.K., Stary P. 2003. Distribution, habitats and host plants of the cherry bark tortrix, Enarmonia formosana (Scopoli) in the Czech Republic (Lepidoptera, Tortricidae). Journal of Pest Science 76 (2): 41–43. DOI: 10.1046/j.1439-0280.2003.03011.x

 

Toshova B., Zlatkov B., Subchev M., Tóth M. 2017. Monitoring the seasonal flight activity of three tortricid pests in Bulgaria with a single sex pheromone-baited trap. Acta Zoologica Bulgarica 69 (2): 283–292.

 

Wilk E., Wojciechowicz-Żytko E., Olbrycht T., Konieczna K. 2015. Występowanie zwójek (Lepidoptera, Tortricidae) w sadach jabłoniowych z integrowaną produkcją. [Occurrence of Tortricidae (Lepidoptera) in apple orchards with integrated production]. Episteme 26/2015, t. II: 391–398.

 

Progress in Plant Protection (2020) 60: 336-342
Data pierwszej publikacji on-line: 2020-12-02 20:47:43
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2020-037
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy