Progress in Plant Protection

Evaluation of damage to main crops caused by the most important agrophages in Poland, in 2012

Ocena uszkodzeń spowodowanych przez najważniejsze agrofagi głównych roślin uprawnych w Polsce, w roku 2012

Felicyta Walczak, e-mail: f.walczak@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Andrzej Bandyk

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Magdalena Jakubowska

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Kamila Roik

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Anna Tratwal

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Beata Wielkopolan

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Jan Złotkowski

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

oraz Inspektorzy Wojewódzkich Inspektoratów PIORiN, e-mail: gi@piorin.gov.pl

Główny Inspektorat Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa , Młynarska 42, 01-171 Warszawa , Polska
Streszczenie

The paper presents harmfulness estimation of the most important diseases and pests occurring in main agricultural and horticultural crops in Polandin 2012. Presented data are based on the results of field observations provided by the Plant Health and Seed Inspection Service Inspectors. In 2012 the increase of agrophages’ occurrence was recorded for the following species: Blumeria graminis (DC.) Speer, Phaeosphaeria nodorum (Müller) Hedjaroude, Oulema spp., Rhopalosiphum padi L., Sitobion avenae F. – on wheat, Oscinella frit L., Opusilla Meig., Ostrinia nubilalis Hbn. – on maize, Cercospora beticola Sacc., Pegomyia hyoscyami Panz., Aphis fabae Scop. – on sugar beet, Mamestra brassicae L., Brevicoryne brassicae L. – on vegetable crops, Venturia inaequalis (Cooke) Aderh., Hoplocampa spp., Botrytinia fuckeliana (De Bary) Whetzel. – in orchards comparing to 2011.

 

W pracy przedstawiono ocenę szkód spowodowanych przez najważniejsze choroby i szkodniki głównych roślin uprawnych w Polsce, w roku 2012. Prezentowane dane oparte są na wynikach obserwacji terenowych, dostarczonych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa. W 2012 roku zwiększenie się nasilenia występowania agrofagów, w porównaniu z wynikami uzyskanymi w roku 2011, stwierdzono w przypadku: Blumeria graminis (DC.) Speer, Phaeosphaeria nodorum (Müller) Hedjaroude, Oulema spp., Rhopalosiphum padi L., Sitobion avenae F. – na pszenicy, Oscinella frit L., O. pusilla Meig., Ostrinia nubilalis Hbn. – na kukurydzy, Cercospora beticola Sacc., Pegomyia hyoscyami Panz., Aphis fabae Scop. – na buraku cukrowym, Mamestra brassicae L., Brevicoryne brassicae L. – na warzywach oraz Venturia inaequalis (Cooke) Aderh., Hoplocampa spp., Botrytinia fuckeliana (De Bary) Whetzel. – w sadach.

 

 

 

Słowa kluczowe
pests; diseases; harmfulness; forecast; szkodniki; choroby; szkodliwość; prognozy
Progress in Plant Protection (2013) 53: 856-877
Data pierwszej publikacji on-line: 2013-12-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2013-036
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy