Progress in Plant Protection

Recenzja książki
Skrzecz I., Sierpińska A. (red.). 2012.
Kierunki rozwoju patologii owadów w Polsce
Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, 381 ss.
ISBN 978-83-62830-11-4

Jerzy J. Lipa, e-mail: J.J.Lipa@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska
Streszczenie

Książka zawiera materiały I. Ogólnopolskiej Konferencji z Zakresu Patologii Owadów, która odbyła się w Sękocinie Starym w 2012 roku. Środowisko entomologów oraz specjalistów badających choroby owadów oraz zajmujących się mikrobiologicznym zwalczaniem szkodników, znajdzie w omawianej książce bardzo dużo informacji o dotychczasowym stanie badań nad chorobami owadów w Polsce oraz o perspektywach i potrzebach w tym zakresie na przyszłość. Książka ta, mimo pewnych niedociągnięć merytorycznych i edytorskich, zasługuje na zainteresowanie szerokich kręgów specjalistów z zakresu biologicznych metod ochrony roślin i lasów oraz bez wątpienia przyczyni się do rozwoju badań z zakresu patologii owadów i mikrobiologicznego zwalczania szkodników rolniczo-leśnych i sanitarnych.

Słowa kluczowe
patologia; owady; Polska
Progress in Plant Protection (2013) 53: 889-890
Data pierwszej publikacji on-line: 2013-12-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2013-040
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy