Progress in Plant Protection

Recenzja książki
Zerova M.D., Kotenko A.G., Tolkanitz V.I., Nikitenko G.N., Gumovsky A.V., Sviridov S.V., Simutnik S.A., Farinets S.I., Fedorenko V.P. 2010.
Atłas Jevropejskich Nasekomych-Entomofagow
Atlas europejskich owadów-entomofagów
The National Academyof Sciences of Ukraine, Kiev, 136 pp.
ISBN 978-966-8610-45-5

Jerzy J. Lipa, e-mail: J.J.Lipa@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska
Streszczenie

Z uwagi na obowiązkowe wdrażanie od 2013 roku w krajach Unii Europejskiej programów integrowanej ochrony roślin omawiana książka będzie wysoce przydatna dla pracowników naukowych, doradców oraz pracowników inspekcji ochrony roślin w Polsce oraz krajach Unii Europejskiej. Polecam tę książkę wszystkim polskim bibliotekom rolniczo-przyrodniczym oraz uwadze wszystkich specjalistów ochrony roślin w Polsce, gdyż będzie ona bardzo przydatna w opracowywaniu i wdrażaniu elementów integrowanych programów zwalczania agrofagów oraz podejmowaniu decyzji przy wykonywaniu zabiegów chemicznych celem ochrony parazytoidów i innych wrogów naturalnych agrofagów.

Słowa kluczowe
atlas; Europa; owady-entomofagi
Progress in Plant Protection (2013) 53: 893-893
Data pierwszej publikacji on-line: 2013-12-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2013-042
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy