Progress in Plant Protection

Effects of the economical profitability of chemical control of leaf beetles (Oulema spp.) in spring wheat

Efekty produkcyjne i ekonomiczne zwalczania skrzypionek (Oulema spp.) w pszenicy jarej

Zdzisław Kaniuczak, e-mail: z.kaniuczak@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Terenowa Stacja Doświadczalna , Langiewicza 28, 35-101 Rzeszów , Polska
Streszczenie

The research on production and economic effects of insect control in spring wheat was conducted in Boguchwała in the years 2011–2012. During that time cereal leaf beetle larvae damaged from 51.1 to 68.0% of the leaf surface. Each applied combination of studied insecticides recommended for spring wheat protection against insects contributed to significant reduction in their number and harmfulness. The insecticides used to control Oulema spp. larvae showed a good effectiveness ranging from 36.7 to 94.1%. The production value saved due to plant protection treatments ranged from 51 to 603 PLN/ha, 240 PLN/ha on average. Costs of one hectare of spring wheat protection against cereal leaf beetle larvae was low, and ranged from 87 to 1.267 PLN per ha. The contribution ratio varied depending on the research year, ranging from 0.1 to 6.9. The treatment profitability ratio was 5.0 on average. 

 

Badania nad efektami produkcyjnymi i ekonomicznymi zwalczania szkodników w pszenicy jarej wykonano w latach 2011–2012 w Boguchwale. W tym czasie larwy skrzypionek uszkodziły od 51,1 do 68,0% powierzchni blaszek liściowych. Każda z zastosowanych kombinacji ochrony pszenicy jarej przed szkodnikami z wykorzystaniem badanych insektycydów przyczyniła się do istotnego ograniczenia ich liczebności i szkodliwości. Zastosowane insektycydy do zwalczania larw Oulema spp. wykazały dobrą skuteczność owadobójczą zawierającą się w przedziale od 36,7 do 94,1%. Wielkość produkcji uratowanej w wyniku stosowania zabiegów ochrony roślin wahała się od 51 do 603 PLN/ha, średnio 240 PLN/ha. Koszt ochrony jednego hektara pszenicy jarej przed larwami skrzypionek był niski i wynosił od 87 do 1267 PLN/ha. Wskaźnik pokrycia kosztów wahał się w zależności od roku prowadzonych badań od 0,1 do 6,9. Wskaźnik opłacalności zabiegów wyniósł średnio 5,0.

 

 

Słowa kluczowe
spring wheat; cereal leaf beetle; chemical control; economic indicators; pszenica jara; skrzypionki; ochrona chemiczna; wskaźniki ekonomiczne
Progress in Plant Protection (2013) 53: 443-448
Data pierwszej publikacji on-line: 2013-09-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2013-044
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy