Progress in Plant Protection

Leaf rollers (Tortricidae) – occurrence in organic apple orchard

Zwójkówki liściowe (Tortricidae) – występowanie w ekologicznym sadzie jabłoniowym

Witold Danelski, e-mail: witold.danelski@inhort.pl

Instytut Ogrodnictwa, Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice , Polska

Teresa Badowska-Czubik

Instytut Ogrodnictwa, Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice , Polska

Elżbieta Rozpara

Instytut Ogrodnictwa, Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice , Polska
Streszczenie

The occurrence of leaf rollers (Tortricidae) in 2009–2012 in the Ecological Experimental Orchard at Research Institute of Horticulture, in Nowy Dwór-Parcela was studied. The observations included monitoring: bud moth (Spilonota ocellana Den. & Schiff.), summer fruit tortrix moth (Adoxophyes orana Hbn.), fruit tree tortrix moth (Archips podanus Scop.), rose tortrix moth (Archips rosanus L.) and barred fruit tree tortrix moth (Pandemis heparana Den. & Schiff.). During the observation the dominant species was bud moth and regular flight of the moths began in the first half of June or early July. Fruit tree tortrix moth was another frequently caught species of leaf-rollers. The greatest number of this species was harvested in 2010–2011. The two maxima flights were recorded, firstin the middle of June and the third week of August in 2010, and the mid-to late June and the first half of September in 2011. Summer fruit tortrix moth was the third species of leaf-rollers numerously recorded and its flight peaks were in mid-June. The other two species of leaf-rollers were observed at less intensity. 

 

Obserwacje nasilenia występowania zwójek liściowych prowadzono w latach 2009–2012, w Ekologicznym Sadzie Doświadczalnym Instytutu Ogrodnictwa, w Nowym Dworze-Parcela. Monitoringiem objęto: zwójkę różóweczkę (Archips rosanus L.), zwójkę siatkóweczkę (Adoxophyes orana Hbn.), zwójkę bukóweczkę (Pandemis heparana Den. & Schiff.), zwójkę rdzaweczkę (Archips podanus Scop.) oraz wydłubkę oczateczkę (Spilonota ocellana Den. & Schiff.). Podczas prowadzenia obserwacji dominującym gatunkiem zwójek była wydłubka oczateczka, a regularny lot motyli rozpoczynał się w połowie czerwca lub na początku lipca. Drugim licznie odławianym gatunkiem była zwójka rdzaweczka. Największą liczbę motyli tego gatunku odławiano w latach 2010–2011. Zanotowano po dwa maksima lotów: w 2010 r. w połowie czerwca i trzeciej dekadzie sierpnia, a w 2011 r. od połowy do końca czerwca oraz w pierwszej połowie września. Trzecim licznie odławianym gatunkiem zwójek była zwójka siatkóweczka, a maksima jej lotów odnotowano w połowie czerwca. Pozostałe dwa gatunki obserwowanych zwójek występowały w zdecydowanie mniejszym nasileniu.

 

 

Słowa kluczowe
leaf rollers; monitoring; apple-tree; organic orchard; zwójkówki; monitoring; jabłoń; sad ekologiczny
Progress in Plant Protection (2013) 53: 451-454
Data pierwszej publikacji on-line: 2013-09-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2013-045
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy