Progress in Plant Protection

Reaction of oat varieties to the protection level in different crop sequence systems

Reakcja odmian owsa na poziom ochrony w różnych systemach następstwa roślin

Ewa Adamiak, e-mail: ewa.adamiak@uwm.edu.pl

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Katedra Systemów Rolniczych , Plac Łódzki 3, 10-718 Olsztyn , Polska

Jan Adamiak

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Katedra Systemów Rolniczych , Plac Łódzki 3, 10-718 Olsztyn , Polska
Streszczenie

In 6-year studies (2005–2010) carried out in static field experiment on lessive proper soil in the Bałcyny Production and Experimental Company near Ostróda town, the reactions of two varieties of oat (Chwat and Cwał) to a chemical protection against weeds as well as weeds and diseases was evaluated. The comparison of reactions of oat was estimated in two following crop sequence systems: i.e. A) the cultivation of oat varieties in 6-field crop rotation: potato – oat – fibrous flax – rye – horse bean and winter triticale, and B) cultivations in 38–43-year monoculture. The oat cultivation without any protection was a control object in both systems. The studies demonstrated that the both crop sequence systems significantly differentiated the reaction of two oat varieties to applied levels of the protection. Generally, chemical protection applied in crop rotation, decreased yields of oat varieties, and in the case of the monoculture the yield of oat significantly increased with intensification of protection. Simultaneously, a significant higher yield growth took place in the case of the protection against diseases than against weeds. In both crop sequence systems, the Chwat variety of oat reacted better to protection levels. When it was cultivated in the 6-field crop rotation the grain yield was decreased despite herbicides and fungicides application while in the case of monoculture it significantly increased. 

 

W 6-letnich badaniach (2005–2010), prowadzonych w statycznym doświadczeniu polowym na glebie płowej, średniej w Zakładzie Produkcyjno-Doświadczalnym Bałcyny koło Ostródy, oceniono reakcję dwóch odmian owsa (Chwat, Cwał) na chemiczną ochronę przed chwastami oraz łącznie na ochronę przed chwastami i chorobami. Porównania reakcji dokonano w dwóch systemach następstwa roślin: A) uprawa odmian owsa w 6-polowym płodozmianie: ziemniak – owies – len włóknisty – żyto – bobik – pszenżyto ozime i B) uprawa w 38–43-letniej monokulturze. Obiektem kontrolnym w obu systemach następstwa roślin była uprawa odmian owsa bez żadnej ochrony. Badania wykazały, że system następstwa roślin istotnie różnicował reakcję odmian na stosowane poziomy ochrony łanu. W płodozmianie stosowanie chemicznej ochrony generalnie skutkowało obniżeniem plonu odmian owsa, istotnym tylko w wypadku aplikacji herbicydów. W monokulturze plony owsa istotnie rosły wraz z intensyfikowaniem ochrony łanu, przy czym znacznie większy przyrost plonu dała ochrona przed chorobami niż chwastami. W obu systemach następstwa roślin odmianą silniej reagującą na poziom ochrony okazała się Chwat. Uprawiana w płodozmianie, w wyniku stosowania herbicydów i fungicydów obniżyła plony ziarna, natomiast w monokulturowej uprawie istotnie podniosła swoją wydajność.

 

 


 

Słowa kluczowe
oat; varieties; protection level; crop sequence system; owies; odmiany; poziom ochrony; system następstwa roślin
Progress in Plant Protection (2013) 53: 483-486
Data pierwszej publikacji on-line: 2013-09-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2013-050
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy