Progress in Plant Protection

Hymenopteran parasitoids reared from preimaginal stages of lepidopteran feeding on highbush blueberry (Vaccinium corymbosum L.)

Parazytoidy z rzędu Hymenoptera wyhodowane ze stadiów preimaginalnych motyli żerujących
na borówce wysokiej (Vaccinium corymbosum L.)

Małgorzata Janiuk, e-mail: malgorzata.janiuk@up.lublin.pl

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Katedra Entomologii , Leszczyńskiego 7, 20‐069 Lublin , Polska

Magdalena Gantner, e-mail: magda.gantner@up.lublin.pl

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Katedra Entomologii , Leszczyńskiego 7, 20‐069 Lublin , Polska
Streszczenie

Studies on the species composition of parasitoids were conducted in 2003–2006 on three highbush blueberry plantations near Lublin. In total 1.547 caterpillars from Geometridae, Lymantriidae, Noctuidae and Tortricidae moth families were collected from observed bushes. The number of moth caterpillars and their parasitization varied depending on the year and the locality. An average parasitization was 6.85%. As a result of laboratory rearing, twelve species belonging to Chalcidoidea and Ichneumonoidea superfamilies of Hymenoptera‐Parasitica were obtained. The most numerous was the Ichneumonidae familyand Phytodietus segmentatorCotesia ater and Itoplectis maculator were the most effective parasitiods. 

 

Badania nad składem gatunkowym parazytoidów prowadzono w latach 2003–2006 na trzech plantacjach borówki wysokiej w okolicach Lublina. Na krzewach borówki zebrano 1547 gąsienic motyli z rodzin: miernikowcowatych (Geometridae), brudnicowatych (Lymantriidae), sówkowatych (Noctuidae) i zwójkowatych (Tortricidae). Liczebność larw motyli i ich spasożytowanie były zróżnicowane w zależności od roku i stanowiska badań. Średnio spasożytowanie gąsienic wyniosło 6,85%. W wyniku przeprowadzonej hodowli uzyskano osobniki dorosłe Hymenoptera‐Parasitica, należące do dwunastu gatunków z nadrodzin: Chalcidoidea i Ichneumonoidea. Najliczniej reprezentowana była rodzina Ichneumonidae, a najefektywniejszymi parazytoidami były Phytodietus segmentator, Cotesia ater i Itoplectis maculator.

 

 

Słowa kluczowe
hymenopteran parasitoids; polyphagous caterpillars; highbush blueberry; parazytoidy; Hymenoptera; polifagiczne gąsienice; borówka wysoka
Progress in Plant Protection (2013) 53: 510-513
Data pierwszej publikacji on-line: 2013-09-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2013-055
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy