Progress in Plant Protection

Trichoderma species in biological control of formae specialis of Fusarium oxysporum

Grzyby rodzaju Trichoderma w biologicznej ochronie roślin przed formami specjalnymi Fusarium oxysporum

Leszek B. Orlikowski, e-mail: Leszek.orlikowski@inhort.pl

Instytut Ogrodnictwa Zakład Ochrony Roślin Ozdobnych , Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, Polska

Czesław Ślusarski

Instytut Ogrodnictwa Zakład Ochrony Roślin Ozdobnych , Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, Polska
Streszczenie

Effectiveness of Trichoderma species applied into stone-wool and peat infested with Fusarium oxysporum f. sp. radices-lycopersici (Forl) and F. oxysporum f. sp. dianthi (Fod) in the control of Fusarium base rot of tomato and carnation Fusarium wilt was estimated. In three cycles of tomato production in stone-wool Fusarium stem base rot of tomato was observed in all treatments including noninfested combination. Application of Trichoderma spp. into stone-wool resulted in double decrease of total infected plants in the first year of cultivation and 7-fold time in the second year. In the third year of tomato production the disease was not observed. Preplanting application of Trichoderma viride into peat infested with Fod resulted in the significant decrease of Fusarium wilt of carnation. The antagonistic species cause the decrease of Fod population in the substratum. 

 

Oceniano przydatność gatunków rodzaju Trichoderma wprowadzonych do wełny mineralnej oraz substratu torfowego, zakażonych przez Fusarium oxysporum f. sp. radicis-lycopersici (Forl) i F. oxysporum f. sp. dianthi (Fod) na rozwój fuzaryjnej zgorzeli pomidorów i fuzariozy naczyniowej goździków. W 3 cyklach uprawy pomidorów w samej wełnie mineralnej, objawy fuzaryjnej zgorzeli wystąpiły we wszystkich kombinacjach, w tym na roślinach kontrolnych bez zakażenia Forl. Dodatek Trichoderma spp. do wełny mineralnej zakażonej przez Forl spowodował około 2-krotne obniżenie liczby porażonych pomidorów w pierwszym roku uprawy i 7-krotne w drugim roku. W trzecim roku nie stwierdzono w nasadzeniu chorych roślin. Zastosowanie T. viride przedwegetacyjnie, do podłoża zakażonego Fod, spowodowało istotne ograniczenie rozwoju fuzariozy naczyniowej. Gatunek antagonistyczny, szczególnie zastosowany w wyższych dawkach, ograniczał rozwój Fod w podłożu.

 

 

Słowa kluczowe
biocontrol; Trichoderma; Fusarium oxysporum; tomato; carnation; effectiveness; biologiczna ochrona; pomidor; goździk; skuteczność
Progress in Plant Protection (2013) 53: 514-518
Data pierwszej publikacji on-line: 2013-09-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2013-056
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy