Progress in Plant Protection

Control efficacy of selected natural products against chrysanthemum foliar nematode – Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz, 1911) Steiner & Buhrer, 1932

Ocena skuteczności działania niektórych substancji i preparatów pochodzenia naturalnego w zwalczaniu węgorka chryzantemowca – Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz, 1911) Steiner i Buhrer, 1932

Aneta Chałańska, e-mail: aneta.chalanska@inhort.pl

Instytut Ogrodnictwa Zakład Ochrony Roślin Ozdobnych , Waryńskiego 14, 96-100 Skierniewice, Polska

Gabriel Łabanowski

Instytut Ogrodnictwa Zakład Ochrony Roślin Ozdobnych , Waryńskiego 14, 96-100 Skierniewice, Polska

Robert Maciorowski

Instytut Ogrodnictwa Zakład Ochrony Roślin Ozdobnych , Waryńskiego 14, 96-100 Skierniewice, Polska
Streszczenie

In 2011–2012 the effects of azadirachtin (NeemAzal T/S), abamectin (Vertimec 018 EC), glycol-aqueous extract of Quillaja saponaria (Quillaja Extract), aqueous extracts of minced garlic, aqueous extracts of marigold roots and leaves, aqueous extract of salvia leaves in the control of chrysanthemum foliar nematode Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz, 1911) Steiner & Buhrer, 1932 were examined. Efficacy of these products was determined in the laboratory test on chrysanthemum leaves, and on clematis and anemone plants infested by A. ritzemabosi in greenhouse experiments. The highest mortality of chrysanthemum foliar nematode on chrysanthemum leaves was obtained after application of Q. saponaria extract and minced garlic extract. In greenhouse conditions the highest effectiveness had Q. saponaria extract (above 90%), statistically significant in trial on anemone plants. Unfortunately, application of this product resulted in phytotoxicity symptoms on plants.

 

W latach 2011–2012 oceniano skuteczność działania azadirachtyny (NeemAzal T/S), abamektyny (Vertimec 018 EC), wodnoglikolowego ekstraktu z Quillaja saponaria (Quillaja Extract), wyciągu z miazgi czosnkowej oraz wyciągów z korzeni i liści aksamitki, i liści szałwii w warunkach laboratoryjnych na liściach chryzantemy oraz w szklarni na powojniku i zawilcu japońskim. W warunkach laboratoryjnych istotnie najwyższą śmiertelność węgorka chryzantemowca uzyskano po zastosowaniu ekstraktu z Q. saponaria i wyciągu z miazgi czosnkowej. W warunkach szklarniowych spośród testowanych substancji najwyższą śmiertelność nicieni (powyżej 90%) uzyskano po zastosowaniu ekstraktu z Q. saponaria, udowodnioną statystycznie w doświadczeniu na zawilcu. Niestety produkt ten wykazywał na badanych roślinach fitotoksyczność.

 

 

Słowa kluczowe
Aphelenchoides ritzemabosi; control; natural substances; zwalczanie; preparaty pochodzenia naturalnego
Progress in Plant Protection (2013) 53: 563-567
Data pierwszej publikacji on-line: 2013-09-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2013-064
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy