Progress in Plant Protection

Occurrence of the viruses belonging to the Allexivirus genus on garlic plants in Poland

Występowanie wirusów z rodzaju Allexivirus na roślinach czosnku w Polsce

Maria Chodorska, e-mail: maria_chodorska@sggw.pl

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Samodzielny Zakład Fitopatologii , Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa , Polska

Elżbieta Paduch-Cichal

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Samodzielny Zakład Fitopatologii , Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa , Polska

Elżbieta Kalinowska

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Samodzielny Zakład Fitopatologii , Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa , Polska

Marek S. Szyndel

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Samodzielny Zakład Fitopatologii , Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa , Polska
Streszczenie

Garlic (Allium sativum L.) can be infected by numerous viruses that are spread by the seed bulbs during the vegetative propagation of the plants. Eight garlic viruses that belong to the Allexivirus genus are transmitted by mites. The aim of this study was to detect and identify Allexiviruses infecting garlic in Poland. Identification of Garlic virus A (GarV-A), Garlic virus B (GarV-B), Garlic virus C (GarV-C) and Shallot virus X (ShVX) was based on ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) and confirmed by RT-PCR (Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction). Garlic virus D (GarV-D), Garlic virus E (GarV-E) and Garlic virus X (GarV-X) were detected using RT-PCR. The samples of garlic plants were collected in September 2011 and July 2012 from garlic production field located in different part of Poland. Garlic virus DGarlic virus X and Garlic virus B were the most abundant garlic viruses in all examined regions and were identified in 84, 67 and 54% of all samples, respectively. Garlic virus A and Garlic virus C were detected in all studied regions with low frequency. None of the tested garlic samples were infected with Shallot virus XAllexiviruses that were present in garlic plants occurred always in mixed infections.

 

Rośliny czosnku mogą być porażane przez wiele gatunków wirusów. Wirusy infekujące czosnek rozprzestrzeniają się wraz z materiałem rozmnożeniowym. Ponadto osiem gatunków należących do rodzaju Allexivirus jest przenoszonych przez szpeciele. Celem przeprowadzonych badań było wykrywanie i identyfikacja allexiwirusów infekujących rośliny czosnku w Polsce. Obecność wirusa A czosnku, wirusa B czosnku, wirusa C czosnku i wirusa X szalotki stwierdzano przy pomocy testu serologicznego ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) i potwierdzano techniką RT-PCR (Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction). Wirus D czosnku, wirus E czosnku i wirus X czosnku były wykrywane przy użyciu techniki RT-PCR. Próbki materiału roślinnego pobierano w dwóch terminach, we wrześniu 2011 roku oraz w lipcu 2012 roku, z pól produkcyjnych, zlokalizowanych w różnych rejonach Polski. Najczęściej występującymi wirusami w polskich uprawach czosnku był wirus D czosnku, wirus X czosnku i wirus B czosnku (84, 67 i 54%). Wirus A czosnku i wirus C czosnku były wykrywane we wszystkich badanych regionach, jednak ze znacznie niższą częstotliwością występowania. Żadna z badanych prób nie była porażona przez wirus X szalotki. Allexiwirusy w roślinach czosnku występowały zawsze w mieszanych infekcjach.

 

 

Słowa kluczowe
garlic plants; Allexiviruses; ELISA; RT-PCR; rośliny czosnku; allexiwirusy
Progress in Plant Protection (2013) 53: 605-609
Data pierwszej publikacji on-line: 2013-09-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2013-070
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy