Progress in Plant Protection

Recenzja książki
Rübensam E., Wagemann H. 2011.
Erinnerungen von Zeitzeugen an ihr Wirken in der Agrarwissenschaft der DDR
Wspomnienia Świadków na Temat Pracy w Naukach Rolniczych w Niemieckiej Republice Demokratycznej
vanDerner., Diekhof, 544 ss. 

Jerzy J. Lipa, e-mail: J.J.Lipa@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań , Polska

Halina Łukomska

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań , Polska

Danuta Wolna

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań , Polska
Streszczenie

We Wstępie redaktorzy wyjaśniają, że celem książki jest przedstawienie historii badań biologiczno-rolniczych i osiągnięć naukowo-praktycznych uzyskanych przez pracowników instytutów Niemieckiej Akademii Nauk Rolniczych w byłej Niemieckiej Republice Demokratycznej (NRD). Książka zasługuje na uwagę polskich pracowników naukowych z zakresu nauk rolniczych, a zwłaszcza ochrony roślin, gdyż w owym czasie istniały bliskie kontakty między środowiskami pracowników nauk rolniczych Polski i NRD. Należy podkreślić, że Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu pełnił, na owe czasy, bardzo ważną rolę Centrum Koordynacyjnego w zakresie rozwoju badań ochrony roślin. Osoby zainteresowane taką tematyką oraz tym zakresem badań znajdą w tej pozycji bardzo ciekawe i ważne informacje. 

Słowa kluczowe
wspomnienia; świadkowie; nauki rolnicze; Niemiecka Republika Demokratyczna
Progress in Plant Protection (2012) 52: 1230-1230
Data pierwszej publikacji on-line: 2012-12-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2012-212
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy