Progress in Plant Protection

Pesticide residues in Polish crops (2011)

Pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych (rok 2011) 

Anna Nowacka, e-mail: a.nowacka@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy (IOR – PIB) Zakład Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań , Polska

Bogusław Gnusowski

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy (IOR – PIB) Zakład Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Stanisław Walorczyk

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy (IOR – PIB) Zakład Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Dariusz Drożdżyński

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy (IOR – PIB) Zakład Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Michał Raczkowski

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy (IOR – PIB) Zakład Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Agnieszka Hołodyńska

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy (IOR – PIB) Zakład Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Dorota Frąckowiak

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy (IOR – PIB) Zakład Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Anna Wójcik

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy (IOR – PIB) Zakład Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Andrzej Ziółkowski

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy (IOR – PIB) Zakład Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Monika Przewoźniak

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy (IOR – PIB) Zakład Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Witold Swoboda

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy (IOR – PIB) Zakład Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Urszula Rzeszutko

Oddział IOR – PIB, Gliwicka 29, 44-153 Sośnicowice, Polska

Irena Domańska

Oddział IOR – PIB, Gliwicka 29, 44-153 Sośnicowice, Polska

Joanna Jurys

Terenowa Stacja Doświadczalna IOR – PIB (Białystok), Chełmońskiego 22, 15-195 Białystok, Polska

Bożena Łozowicka

Terenowa Stacja Doświadczalna IOR – PIB (Białystok), Chełmońskiego 22, 15-195 Białystok, Polska

Piotr Kaczyński

Terenowa Stacja Doświadczalna IOR – PIB (Białystok), Chełmońskiego 22, 15-195 Białystok, Polska

Ewa Rutkowska

Terenowa Stacja Doświadczalna IOR – PIB (Białystok), Chełmońskiego 22, 15-195 Białystok, Polska

Magdalena Jankowska

Terenowa Stacja Doświadczalna IOR – PIB (Białystok), Chełmońskiego 22, 15-195 Białystok, Polska

Izabela Hrynko

Terenowa Stacja Doświadczalna IOR – PIB (Białystok), Chełmońskiego 22, 15-195 Białystok, Polska

Ewa Szpyrka

Terenowa Stacja Doświadczalna IOR – PIB (Rzeszów), Langiewicza 28, 35-101 Rzeszów, Polska

Julian Rupar

Terenowa Stacja Doświadczalna IOR – PIB (Rzeszów), Langiewicza 28, 35-101 Rzeszów, Polska

Krystyna Rogozińska

Terenowa Stacja Doświadczalna IOR – PIB (Rzeszów), Langiewicza 28, 35-101 Rzeszów, Polska

Anna Kurdziel

Terenowa Stacja Doświadczalna IOR – PIB (Rzeszów), Langiewicza 28, 35-101 Rzeszów, Polska

Magdalena Słowik-Borowiec

Terenowa Stacja Doświadczalna IOR – PIB (Rzeszów), Langiewicza 28, 35-101 Rzeszów, Polska

Joanna Szala

Terenowa Stacja Doświadczalna IOR – PIB (Trzebnica), Milicka 21, 55-100 Trzebnica, Polska

Marta Szponik

Terenowa Stacja Doświadczalna IOR – PIB (Trzebnica), Milicka 21, 55-100 Trzebnica, Polska

Monika Michel

Terenowa Stacja Doświadczalna IOR – PIB (Toruń), Pigwowa 16, 87-100 Toruń, Polska
Streszczenie

In 2011, a total of 977 samples of domestic crops were tested in the official control of pesticide residues carried out by the Institute of Plant Protection – National Research Institute. The samples were taken randomly by the staff of Plant Health and Seed Inspection at production sites in the whole country. The monitoring programme covered 230 compounds and 38 products. 126 samples of fruit, 484 samples of vegetables, 346 samples of cereals and 21 samples belonging to other products groups were analysed. Residues of 43 compounds were detected in 21.7% of the samples. Violations of MRLs were found in 0.6% of analysed samples, while the unauthorised plant protection product use in 2.5% of samples tested. Pesticide residues were detected in 58.7% of fruit samples, 23.8% of vegetable samples and 4.9% of cereal samples and in 28.6% of other samples. They were found most often in samples of apples (60.5%), tomatoes (52.6%), sweet peppers (50.0%) and carrots (42.1%). Most of the residues detected in twenty five commodities were fungicides and insecticides, and their percentages from 335 findings were equal respectively to 63.9% and 32.5%. The most commonly found were residues of chlorothalonil in tomatoes (31.6%), chlorpyrifos in carrots (28.9%), prochloraz in mushrooms (26.1%), and dithiocarbamates in apples (25.4%), potatoes (24.2%) and tomatoes (21.1%). 

 

W ramach urzędowej kontroli pozostałości środków ochrony roślin (ś.o.r.) przeprowadzonej przez Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w 2011 roku, zbadano 977 próbek krajowych płodów rolnych. Próbki były pobierane losowo przez pracowników Państwowej Ochrony Roślin i Nasiennictwa w miejscach produkcji, na obszarze całego kraju. Program badań obejmował 230 związków i 38 produktów. Zbadano 126 próbek owoców, 484 próbki warzyw, 346 próbek zbóż i 21 próbek płodów rolnych zakwalifikowanych do 6 innych grup produktów. Wykryto pozostałości 43 związków w 21,7% próbek. Przekroczenia najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (NDP) stwierdzono w 0,6% próbek, a stosowanie środków niedozwolonych w 2,5% próbek. Pozostałości ś.o.r. wykryto w 58,7% próbek owoców, 23,8% próbek warzyw, 4,9% próbek zbóż i 28,6% pozostałych próbek, najczęściej w próbkach jabłek (60,5%), pomidorów (52,6%), papryki (50,0%) oraz marchwi (42,1%). Większość pozostałości obecnych w dwudziestu pięciu produktach stanowiły pozostałości fungicydów i insektycydów, a ich procent, spośród 335 wykrytych, był równy odpowiednio 63,9% i 32,5%. Najpowszechniej występowały pozostałości chlorotalonilu w pomidorach (31,6%), chloropiryfosu w marchwi (28,9%), prochlorazu w pieczarkach (26,1%) oraz ditiokarbaminianów w jabłkach (25,4%), ziemniakach (24,2%) i pomidorach (21,1%). 

Słowa kluczowe
pesticide residues; fruit; vegetables; cereals; pozostałości pestycydów; owoce; warzywa; zboża
Progress in Plant Protection (2012) 52: 1106-1116
Data pierwszej publikacji on-line: 2012-12-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2012-191
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy